Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Reggeli kávé

Reggeli kávé
2018.02.22.

A hét nagyon mozgalmas volt, három vidéki előadással, de végre elkészült a szolgáltatásvezető feladatsor. Ezek nem vizsgatételek, hanem sokkal inkább olyan gyakorlatok, amelyekkel, az ajánlatadó szakember meg tud bizonyosodni arról, hogy helyesen cselekszik. Vagyis ebben a rendszerben fontos a szakma, de a hatékonyság is.

A feladatokat 35 szolgáltatásvezető jelölt és 15 takarítócég-vezető már tesztelte. Az eredmények egyrészt gyengécskék még, másrészt azonban biztatóak, mert itt van egy módszertan, ami sokat segíthet abban, hogy helyes ajánlatok szülessenek. Még apróbb módosítások hátra vannak és a hivatalos bemutató a TISZTASÁGTERVEZŐ tréningen lesz.

Mit értünk helyes ajánlat alatt?

Ha a megrendelő biztos akar lenni abban, hogy a kapott ajánlat nem csak olcsó, hanem megvalósítható is, akkor követnie kell bizonyos irányelveket. Újdonság a megvalósíthatóság vizsgálata? Igen, eddig a megrendelők abból indultak ki, hogy a felelős vállalkozó nem adnak olyan ajánlatokat, a melyek szolgáltatási tartalma nem valósítható meg. Vagy megvalósítható ugyan, de nem úgy, ahogy leírták. Itt van ugyan a „kirívóan olcsó ajánlat” fogalma, de azért ezzel mindenki nagyon óvatosan bánik.

Mi van a FŐTÁBLA mögött?

A FŐTÁBLA legkritikusabb sarok számai a tételnormák. Egy adott terület vonatkozásában megadott „m2/óra” érték, határozza meg az összes időráfordítást és végső soron ez az, ami leginkább befolyásolja a megajánlott díj mértékét. Mivel az esetek döntő többségében a FŐTÁBLA soraiban tételek vannak rögzítve (Mosdó, folyosó, iroda, tárgyaló, stb.) ezért ez egy tételnorma és rendkívül izgalmas kérdés, hogy ezt adott esetben kiszámolták/megtervezték a helyi sajátosságok függvényében vagy egyszerűen csak egy köztudatban elfogadott számot alkalmaztak. Ezért veszélyes, ha bárki irányadó tételnormákat ad meg, mert az emberek, hajlamosak azt meghatározónak tekinteni és nem számolják újra, nem visznek be a rendszerbe semmi innovációt.

Mivel a bér adott, az eszközrendszer beszerzési árai között nincsenek hatalmas különbségek, az igazi verseny terepe a tételnorma. Persze izgalmas, hogy a számítás helyes legyen és a technikának és technológiának megfelelő tárgyi normából induljon ki.

Ha ebbe a tudásba mélyebben bele akarsz merülni, gyere el a TISZTASÁGTERVEZŐ tréningre, melyet a KARCHER szakmai partnerségével és központi telephelyén (1118 Budapest, Budaörsi út 62.), szervezek március 12 – 13, 00.09 – 16.00 óra között. Itt jelentkezhetsz!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!