A világ szebszebb szakmája

Szivem szerint, szakmunkás képzésre csak olyanok engednék be, akik már legalább 2 éve intézménytakarítóként dolgoznak. Fontos lenne az, hogy amikor valaki eldönti, hogy tiszzítás-technológiai szakmunkás (homlokzat-, műemlék és épülettiszzító) lesz, tisztában legyen a szakma bizonyos alapjaival. Ez meghatározó lehet abból a szempontból is, hogy illetővél nem az alapoktól kell indulni, hanem építkezni lehet egy már meglévő tudásra és egy helyesen értelmezett gayakorlatra.
Rólunk

Tisztítás-technológiai szakmunkás

Minden intézménytakarítói képesség, gyakorlat önjáró gépekkel. Ezeken felül: ismeri és alkalmazni tudja a tanulási folyamat lépéseit, a hatékony felnőttképzés megvalósítása érdekében. Nagy gyakorlata van a különböző felületek felismerésében. Ismeri a különböző sajátos területek takarítási igényeit sztenderd szinten. Bármilyen takarításban/tisztításban alkalmazott kezelőszer, kézi eszköz vagy gép és tartozék tudatos megismerésére képes és ezt követően alkalmazni is tudja azokat. Idővel megismerve a szervezési ismereteket és megfelelő gyakorlatot követően alkalmassá válik csoportvezetői feladatok ellátására. A szakmai szint csúcsa a mester cím megszerzése lenne, ha megszületne az állami szabályozás.

Szakmai integráció (8 óra elmélet)

Észlelési folyamat I. A tanulási folyamat mérföldkövei (4 óra). Kompetenciák (2 óra) egységes a teljes szakmunkás szintre érvényes. Struktúra/szervezet (2 óra) Értékend; Irányítás vagy felhatalmazás; Karrier/Életpálya modell

Társadalmi integráció (8 óra elmélet)

Illemtan és házirend III. (8 óra)
Gyakorlati készség II. szakmai és szociális alapú irányelvek; A kihágási fokozatok és az etika; A takarító esküje

Alkalmazott tudományok (8 óra elmélet)

Alkalmazott mikrobiológia és higiénia II. (2 óra) A „mikroszko-pikus” gondolkodás a prevenció; Alkalmazott higiénia (Tisztaszoba, HACCP, ICU, GMP). Alkalmazott mértan III. (3 óra)
Területi felmérések (fénykép, rajz). Technológiai fegyelem III. (3 óra) Hatásmechnizmust típusok; Gyémántszabályok és a 99 kérdés

Munkakörnyezet (8 óra elmélet)

Felülettan III. (2 óra) Textilburkolatok II. Szennyeződéstan II. (3 óra). Szennyeződésmátrix. Sztenderdek kérdésköre (2 óra) Sztenderdizélt szolgáltatási jegyzékek, Végrehajtási sorrendek. Biztonságos, egészséges és fenn-tartható munkakörnyezet III. (1 óra)

Előkészületek és nagyságrendek (8 óra elmélet)

Kezelőszer ismeret III. (8 óra elmélet)
Az alaptisztás és a védőréteg felvi-tel kezelőszerei; Egyéb szerek

Előkészületek és nagyságrendek (32 óra gyakorlat)

Számítási feladatok III. (32 óra gyakorlat). Komplex feladatok: terület, felület, idő- és anyagnor-ma, hígítás, szennyeződés becslés, eszközszükséglet.

Technológia, technika és eredmények (20 óra elmélet)

Fogalom- és eszköztár III. Seper seprő-szívógéppel, Kapar/roncsol géppel; Tisztít nagynyomású gőzzel; Tisztít nagynyomású géppel és/vagy homokszórással; Tisztít szárazjéggel; Tisztít ultrahanggal; Tisztít lézerrel; Tisztít zárt szemcse-szórással + Tisztít gépi polírozással; Csiszol; Políroz/kristályosít. Tisztít súroló automatával; Foltot tisztít; Tisztít nagynyomású mosóval tisztítószer alkalmazásával. Alaptisztit kemény vagy rugalmas burkolaton + Impregnál/és vagy védőréteget visz fel a felületre + Szárazon políroz nagyfordulatszámú géppel; Porlasztva foltot tisztít és políroz nagy-fordulatszámú géppel; Tisztít/felújít szóró-radírozással nagyfordulatszámú géppel.Textilburkolatot tisztít programozottan szárporral; Textilburkolatot tisztít textilkoronggal nyirkosan; Textilburkolatot tisztít kisnyomású gőzzel; Textilburkolatot tisztít szóró-szívó sző-nyegtisztító automatával; Textilburkolatot tisztít száradó habbal; Textilburkolatot alaptisztít.

Technológia, technika és eredmények (108 óra gyakorlat)

Átalánydíjas takarítási szolgáltatás A, B, és C kategóriás területeken. nagyatkarítások. Alaptiszzítások. Felújítás jellegű tiszzítási szolgáltatások.

EQF4 kompetenciaszint

Az egységes EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER szerint: Tárgyi és elméleti tudás, széles összefüggésekben a munkaterüle-ten belül. Egy sor kognitív és gyakorlati készség, a munkaterület specifikus problémáinak megoldásához.. Önálló tevékenységszervezés az általában előre látható, am adott esetben változó munkakontextus iránymutatásai szerint. Mások ru-tinmunkájának felügyelete némi felelőségvállalással a munkatevé-kenységek értékelésért és javításáért.

A jövő, a ma első lépésével kezdödik!A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!
Kapcsolat

+36-70-317-5641

tiborritz@gmail.com

Kövessen minket