A világ szebszebb szakmája

Szivem szerint, szakmunkás képzésre csak olyanok engednék be, akik már legalább 2 éve intézménytakarítóként dolgoznak. Fontos lenne az, hogy amikor valaki eldönti, hogy tiszzítás-technológiai szakmunkás (homlokzat-, műemlék és épülettiszzító) lesz, tisztában legyen a szakma bizonyos alapjaival. Ez meghatározó lehet abból a szempontból is, hogy illetővél nem az alapoktól kell indulni, hanem építkezni lehet egy már meglévő tudásra és egy helyesen értelmezett gayakorlatra.
Persze az élet nem habostorta és mindennek van egy másik oldala is, ebből a szempontból az igazi kihívás, hogy szinte bárki kiképezhető, ha Ö maga is akarja,
Az OKJ után is van élet és a hatályos programkövetelmény 800 - 1 000 órás képzést határoz meg, tehát idő is van rá.
Rólunk

Tisztítás-technológiai szakmunkás

Minden intézménytakarítói képesség, gyakorlat önjáró gépekkel. Ezeken felül: ismeri és alkalmazni tudja a tanulási folyamat lépéseit, a hatékony felnőttképzés megvalósítása érdekében. Nagy gyakorlata van a különböző felületek felismerésében. Ismeri a különböző sajátos területek takarítási igényeit sztenderd szinten. Bármilyen takarításban/tisztításban alkalmazott kezelőszer, kézi eszköz vagy gép és tartozék tudatos megismerésére képes és ezt követően alkalmazni is tudja azokat. Idővel megismerve a szervezési ismereteket és megfelelő gyakorlatot követően alkalmassá válik csoportvezetői feladatok ellátására. A szakmai szint csúcsa a mester cím megszerzése lenne, ha megszületne az állami szabályozás.

Hat tananyagegység és hat cél

Szakmai integráció

A tanuló átfogóan lássa át a tisztítás-technológiai szakterület sajátosságait és a személyével, illetve a szervezettel (amelyben dolgozik) szemben támasztott szakmai követelményeket. A munkaviszony létesítésekor, munkavégzéskor és felmondáskor érvényesíteni tudja a Munka Törvénykönyvének és egyéb jogforrások értelmében a munkavállalói jogokat a munkaszerződésének megfelelően. Megfelelően tudjon integrálódni a szakmai közegbe. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket.

Alkalmazott tudományok

A tanuló frissítse fel kémia, fizikai, biológiai és matematikai tudását illetve ismerje meg az alkalmazott higiénia és a tisztítás-technológiai fegyelem rendszerét a takarítási/tisztítási műveletekkel, eljárásokkal és technológiákkal összhangban. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket.

Előkészületek és nagyságrendek

A tanuló legyen tisztában azzal az eszközrendszerrel, amit munkája során használhat közvetlen mikrokörnyezettel, amiben dolgozik. Tudja ezeket megfelelően előkészíteni, szállítani és raktározni, illetve elvégezni a felhasznál lói szintű tervezett megelőző karbantartási feladatokat. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket.

Társadalmi integráció

A tanuló lássa át a tisztítás-technológiai szakterület társadalmi integrációját, a szektor specifikus illemtan és házirend irányelveket, a társadalmi elfogadottság alapvető kritériumait. Legyen tisztában az alapvető etikai kérdésekkel. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket.

Munkakörnyezet

A tanuló legyen tisztában azzal, hogy a különböző területek, felületek és szennyeződések illetve az alkalmazott kezelőszerek és eszközök kapcsán milyen korlátai és lehetőségei illetve feladatai vannak. Továbbá a munka befejezését követően mit kell tennie. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket.

Technológia és eredmények

A tanuló legyen képes készségszinten a „Gyakorlati Készség” elvei alapján tisztázni, dönteni, előkészíteni, végrehajtani, hatékonyságot vizsgálni és dokumentáltan átadni, az előírt és/vagy az adott helyzetben szükségessé váló eljárásokat és technológiákat. A tanult idegen nyelven ismerje az alapvető szakmai vonatkozású szakszavakat és értelmüket. 

A program

A MyBridge KFT-vel közös programunk 800 órás, ami 472 óra (59%) kontakt és 328 távképzési/egyéni tanulási (41%) órát jelent. 
Nem kell megijedni, mert ez csak azoknak szól, akik azt mondják, hogy ki sem töltik az előzetes tudásfelmérőt, mert semmit nem tudnak. Ez persze nagy hiba, mert senki nincs olyan, aki ebből az anyagból valamit ne tudna. Az egyéni tanulásból nem adunk felmentést és bármilyen jól sikerül az előzetes tudásfelmérő a hat modulzáró vizsgából sincs felmentés.

A jövő, a ma első lépésével kezdödik!A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!
Kapcsolat

+36-70-317-5641

tiborritz@gmail.com

Kövessen minket