Ez a képesítés a nagygépek világa. Azonban az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ tudásra épül, tehát a jelentkezőnek vagy kell legyen ilyen végzettsége, vag alapvetően abban kell gondolkodnia, hogy a két tanfolyamot egyszerre végzi el.
A tanfolyam egyik fontos eleme a GYAKORLATI KÉSZSÉG mint szolgáltatási folyamat  megismerése és megértése iiletve annak alkalmazási képessége.

A tanfolyamon mélyebben ismeri meg a fizikai, kémiai alapokat. Alaposabban mélyül el majd a burkolatok/felületek azonosításában, megismeri azok anyagát, összetételét. Nagyobb hagsulyt helyezünk az alkalmazott matematikára. Fontos, hogy több száz/ezer négyzetméteren fel tudja mérni az aktuálisan végzett feladatok nagyságrendjét.

A tanfolyamon olyan törvényszerűségeket tanul meg, aminek köszönhetően minden önjáró és vezetőélessé gépet biztonságosan és hatékonyan kezelni tud, azok felhasználói szintű karbantartását el tudja végezni. A tanfolyam fontos eleme az is, hogy az önjáró/vezetőüléses gépkezelő döntéseket hoz és meghatározza a bejárandó optimális útvonalat 

Tematika (15 óra elmélet + 35 óra gyakorlat)

Szakmai integráció

Gyakorlati készség I. A szolgálta-tási folyamat gerince (1 óra). Kompetenciák (1 óra). Struktúra/személy (1 óra) Szerepek és célok; Felelősség és hatalom

Társadalmi integráció

Illemtan és házirend II. (3 óra) Az önjáró gépre vonatkozó sajátos illemtan +Kommunikációs gyakor-lat/szituációs játék (1 óra)

Alkalmazott tudományok

Alkalmazott kémia és fizika II. (1 óra). Alkalmazott mértan II. (2 óra)
Egyszerű összevont alakzatok + Gyakorlat (2 óra). Technológiai fegyelem II. (1 óra) Összevont aranylépések.

Munkakörnyezet

Felülettan II. (1 óra) Kemény burkolatok II. (Beton, mű-gyanta, kőporcelán) +Felismerési gyakorlat (1 óra). Területtan II. (0,5 óra)
Területek osztályozása funkció szerint + Felismerési gyakorlat (1 óra). Biztonságos, egészséges és fenn-tartható munkakörnyezet II. (0,5 óra)

Előkészületek és nagyságrendek

Kezelőszer ismeret II. (1 óra) Gépi tisztítószerek. Számítási feladatok II. (15 óra gyakorlat). Komplex feladatok: összevont mértani alakzatok terü-lete, idő- és anyagnormák, hígítás, szennyeződésbecslés

Technológia, technika és eredmények

Fogalom- és eszköztár II. (0,5 óra).ET II. Vezetőüléses seprőgép (I.) (0,5 óra) +Gyakorlat (5 óra). ET II. Vezetőüléses súrológép +Gyakorlat (6 óra). ET II. (V.) Gyakorlat (2 óra). ET I. (VI.) Gyakorlat (2 óra).
Az önjáró gépkezelő, ma már nem kizárólagosan a fiúk számára fenntartott szakterület. A lányok is nagyon jól tudják kezelni ezeket a gépeket. Amikor megtudják és megérzik, hogy mennyivel lesz könnyebb és eredményesebb a munka, le se arnak szállni  a gépről.
Szélesörű kapcsolataimanak köszönhetően a tanfolyam során több féle márkájú és tipusú gépet kiprobálhat. Ennek megfelelően nagyobb rálátása lesz a gépgyártó piacra is. Fontos látni, hogy hol huzódnak a lehetőségek határai.
A vezetői készség mellett sokat foglalkozunk majd azzal is, hogy a gépekenek mi a sztenderd szerepük és ezen túlmenően milyen feladatokat láthatnak el. Minden géptipusnak meg vannak a maga korlátai. de ugyanakkor meg van a lehetőségek is, hogy ezeket kikerüljük.

Írjon nekemA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!