Ritz Tibor szakértő

Nagyapám mindig azt mondta: "Tanulj fiam, mert ha nem, utcaseprő lesz belőled". Hát, mit mondhatnék, összejött. Volt nekem persze rendes szakmám is. Nyolc évet dolgoztam karbantartó lakatosként egy bútorgyárban. Közben lediplomáztam sokszorosítható grafika szakon és volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy művészként fogok megélni. Aztán az élet más lapokat dobott és egy ideig a napelenző gyártásban majd aztán újra a faiparban tevékenykedtem. A faiparról aztán átpályáztam a kereskedelembe és rövid szőnyegpadló és más termékek hálozatos értékesítést követően, egyszer csak ott találtam magam, porszívóügynök lettem. Innen aztán egyenes út vezett a takarítási szolgáltatásokhóz.
1993

1993

A VORWERK betekintést adott egy új világba. Porszívóügynökként ráéreztem valmire. Nem tudtam még megfogalmazni, de éreztem a takarítás mint fogalom és mind tevékenység is, örök szerelem lesz. Nem voltunk klasszikus porszívóügynökök, másképpen csináltuk, rövid idő múlva már kölcsönztünk és szolgáltatunk is.
1994

1994

Megszületett a döntés, hogy régiséggyüjteményemet átalakítom kizárólagosan takarítási régiség gyűjteménnyé. A szerelem azota is tart. A takarítás történelme sok mindenre rávilágít és sok mindent meg is értettem. Egy dolog marad számomra mai napi érthettlen: az egyes ember miért nem akar fejlődni?
1995

1995

A porszívó értékesítés szép lassan átcsuszott szőnyegtisztításba és egy ponton túl már kezdtünk takarítási szolgáltatásokat is vállalni. Első vevőnk a KEMPINSKI szállóda volt, majd ezt követte a CITYBANK és az AEGON biztosító.
1996

1996

Megkezden a nyugati szakirodalom fordítását és tanulmányozását. Ezek alapján áll össze a saját szolgáltatási katalogusunk. Az év talán lefontosabb eseménye, számomra mindenképpen, a Tiszta Tér Technológiai Magzin alapítása.
1997

1997

Veronai vásár meglátogatása. Nagy felismerések jöttek a takarító szektorkapcsán. Megismerkedtem Gulio Guizzival az Olasz szakma nagy öregjével. A Tiszta Tér Technológiai magazin töretlenül működik, a szakma kezdi felismerni jelentőségét. Az év végefele megalakul a Gépipari Tudományos Egyesület berkein belül az első szakmai szervezet.
1998

1998

A GTE Tiszta Tér technológiai Szakosztály elnökként megkezdem egy kiállítás és konferencia megszervezését a Kossuth téren.. Előadok a FIDEN 42. budapesti kongreszusán. Nagy elképzelések születnek a nyugati szakirodalom fordításával kapcsolatban és a konferencián pedig elsöprő igény jelentkezik a takarítás mint szakma állami elismertetését illetően.

Érzések

Ebben a 6 évben nagyon sok minden történt és sok hatás ért. Mondhatnám úgy is, hogy sokkhatás is. Alapvetően azt éreztem, hogy nyugaton a takarítás egy kb. 50 éves szakma, ami rendkivül fejlett és, hogy talán egy 5 - 10 év alatt mi is pályára álhatnánk. Tulajdonképpen akkor már sok féle tapasztalatom volt, de nem igazán tudtam mi legyen a fő írány, mik legyenek a priorítások.

Helyzet

Egy dolog már akkor is nagyon biztosnak és fontosnak látszott: a szakmai tudást rendszerezni kell és a Magyar takarítószektor legnagyobb problémája, hogy sem a vezetők, sem a végrehajtók nem rendelkeznek szinte semmi szaktudással. Akkor mindenki csak probálkozott. A MATISZ úgy jött létre, hogy ezt a tény még felismerte másik 60 ember is. A következő időszak rendkivül termékeny volt.

1999

1999

Megalakul a MATISZ, annak első elnöke lettem. Megkezdem a nyugati takarító szakirodalom áttekintését és bizonyos részeinek fordítását, értelemezését és adaptációját. Lassan haladok és az irodalom teljesen idegennek tűnik. Közben erössődnek a nemzetközi kapcsolatok.
2000

2000

MATISZ elnökként tovább építem a nemzetközi kapcsolatokat. Szervezünk egy Ex Libris versenyt, amit bienálénak szánunk. Ezzel kapcsolatban a Lengyel kollégáink is nagyon lekesek. .
2000

2000

Megszervezésre kerül a I. CEM (Kelet-Közép Európai Találkozó, amin minden fontos Európai társadalmi szervezet (különs tekintettel a keletiekre) képviselteti magát és ahol a lefontosabb napirendi pont a szakma helyzete és a szakmai képzés beindítása. Itt születik meg a NEMZETKÖZI ÉPÜLETTISZTÍTÓ OKLEVÉL mint 40 órás, hiánypotló alapképzés alapgondolata.
2000

2000

Megrendezésre kerül a szakma első kiállítása és szakmai versenye is. A CLEAEXPO egy fantasztikus rendezvény volt és nagy nemzetközi érdeklődés közepette valósult meg. Sok minden történt, sok minden hirtelen fejlődni kezdett és remélem, hogy az akkori euforrikus idők, egyszer csak majd mégis visszatérnek.
2000

2000

Megszervezem az első takarítói képzést. A 40 órás elméleti képzést követően, a hallgatók (100 fő) nemzetközi viszgán vesznek részt, a Lengyel és Osztrák szövetsége által delegált szakemberek elött. Ekkor már több mint 800 piktogram is a rendelkezésünkre állt és szép lassan formálodott a szakirodalom. Ebben az évben mindezt összel is megismételjük és újabb 100 fő vesz részt a programban.
2001

2001

A 40 órás képzés hozadéka, a résztvevők 5%-a vonatkozásában egy következő képzés. Ez volt a MASTER of CLEANING 900 órás maratoni mesterkurus. Ennek is nemzetközi vizsgája volt és nyilvános vizsgamunkája is, ami a 10 000 négyzetméteres VÍGSZÍNHÁZ nagytakarítása lett.. 5500 munkaórában 290 munkatárs részvételével.
A Vígszinház projektről egy 30 perces dokumentumfilm is készült. Azt gondolom, hogy meghatározó szakmai tapasztalat volt az életemben és igen nagy szerepe volt abban is, hogy az állam szakmaként ismerje el a takarítást.
2001

2001

A szakmai élet országosan is beindul és megkezdödik a NEMZETKÖZI ÉPÜLETTISZTÍTÓ kézések kiteljesedése. 2004-ig a programban 1 500 személy vesz részt és ezzel párhuzamosan megjelenik az igény a gyakorlati képzések iránt is..
2002

2002

Számtalan területen jelenik meg az igény a képzett takarítók iránt. Ugyanakkor a szakma valahogy nem tudja megemészteni ezt a gyors változást. A nagy cégek zugolódása egyre erőssebb lesz a szakképzés elismerésével szemben. Eközben nagy viták vannak a tudás szerkezetéről is.
2003

2003

A szakma és világ fejlődik. Újabb technológiák lépnek a piacra. A NEMZETKÖZI ÉPÜLETTISZTÍTÓ képzések mellett egyre több speciális képzés jelenik. Ebbő az egyik nagyszabású bentlakáos projekt volt a KOLPING szálloda padlóburkolatainak felújítása. Itt ismertük meg a VERMAX kerámialapú védőréteget is.
2003

2003

Az év végére a MATISZ helyzete és a benne lévő erőviszonyok megváltoztak és az elnökség úgy itélte meg, hogy a továbbiakban rám, már nincs szükség ezért útjaink elválnak. A képzések töretlenül mennek tovább és a szakmai munka pedig a BKIK Épülettiszzító Szakmai Osztályban folytatodnak.
2004

2004

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati képzés. Megjelenik a ISOex és a PRAKTIKA kiegészítés, ami már szép lassan vetitti előre egy komplex szakmunkás képzés vizzióját. Eközben a MASTER of CLEANING képzések is folytatodnak és a 2002 Vígszinház II. utén 2003-ban a TRIUMPH gyárban, majd 2004-n Sikondán a wellnes központban bizonyítank a mesterek.
2004

2004

Intenzív év: képzések, kiállítások, szakértés, tanácsadás, szakmapolitika. Egyre mélyebben ásom magam bele a tudásba és egy jobb anyagokat tudok előkészíteni. Ekkor már jegyzet formájában és PPT-ben készen van a szakmunkás képzés 80%-a és előkészítés alatt a SZOLGÁLATVEZETŐ, ami majd akkor lép életbe, ha szakmunkás elsimert lesz és akkor a MASTER of CLEANING már elveszti a tartalom felét, mert az bekerül a szakmunkás anyagba.
 2000 – 2004 között 1 500 fő vesz részt országosan a KonfirMATISZ programban és 60 fő a MASTER of CLEANG programban és folytatódnak a FIDEN által elismert mestervizsgák (MASTER OF CLEANING) VÍGSZINHÁZ 2, TRIUMPH melltartógyár 11 000 m2, SIKONDA wellness központ és szálloda 8 000 m2, majd 2005-ban az 500 négyzetméteres vaslemez utcai oktatóközpont felkészítése az újonnan az országos képzési jegyzékbe került takarító szakmunkás vizsgára. Elkészül az első jegyzetsorozat: Ritz Tibor és Vas Márton: Kémiai alapismeretek. Tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek. Ritz Tibor: Takarítógépek, tartozékok és eszközök I., II. PIKTOGRAMOK I., II., ISSA/FIGR: Nemzetközi normák, Kis Sándor: Munkavédelem I., II., III.
2005

2005

A takarítás bekerül az OKJ rendszerébe. Beindul az államilag elsimert képzés. Az első tanfolyam viszonylag gyorsan elindul. A szakmai munka leginkább a BKIK-ban zajlik. A MATISZ tagság 270 cégről 5 cégre apad. Ekkor hoom létre a saját blogot.
2005

2005

Elkészül az első jegyzetcsomag, ami a szakmunkás képzést szolgálja. Nemzetközileg is egyre nagyobb az érdeklődés a Magyar tapasztalatok iránt és hát Európában is zajlik a változás.
2005

2005

Egyre több izgalmas program bontakozik ki. Ebbő egyik, ami a legkülönlegesebb tapasztalat volt, a pécsi fiatalkorúak börtönében szervezett szakmunkásképzés volt. Különleges volt belelátni abba a világba is.
2005

2005

Közben kibéreljük a Vaslemez utca néven elhiresült raktárat, ami hatalmas munkával 400 négyzetméteren, konferenciaközponttá, gyakorlati képzőhellyé és központi irodává alakítunk. Ez a központ ad otthont a II. Takarítók báljának is..
2006

2006

Zajlik a nemzetközi élet. Rész veszünk a Lengyel nemzetközi szakmai kiállításon. Alakul egy nemzetközi szakmai verseny gondolata.
2006

2006

A képzés beindul, tartjuk az 1000 fő/év szintet. A tanulást az állam is és a cégvezetők is támogatják. A piaci kezdi követelni a végzettséget.
körülbelül  2000 – 2007 között 3 000 fő vesz részt az újonnan elfogadott szakképzésben, ami azért küzd bizonyos gyerekbetegségekkel. A 2007-es megújítás ezt célozza és akkor egyben a neve is megváltozik és Tiszzítás-technológiai szakmunkás lesz. Ezzel egyidőben megjelenik az első szakmköny is a Takarítás lépésről, lépésre. Mindezt intenzív honni és nemzetközi egyeztetés elözi meg és egy 6 fős szerzői illetve egy 10 fős lektori csapat közreműködik.
2007

2007

A nemzetközi együttműködés tovább erőssődik Szakmai tanturát szervezünk 3 Európai országba (Ausztria, Cseh köztársaság, Svájc).
2007

2007

Nincs jobb dolog annál, mint amikor a diákok érdeklödőek és nyitottak. A képzések egyre magassabb szinvonalúak és a központ egyre több feladat modelezésére képes. Azt hiszem a hallgatók boldogok voltak....
2007

2007

A szakma és világ fejlődik. Újabb technológiák lépnek a piacra. A NEMZETKÖZI A szakirodalom szintet lép. A jegyzetek kiegészülnek a hiányzó részekkel és a egy 5 fős szerzői közösség neve alatt megjelenik a szakma első igazi szakkönyve. .
2008

2008

Megvalósul a nagy álom: összerakjuk az első igazán nemzetközi szakmai verseny alapjait az EuroSkills programon belül. Rotterdamban 5 ország jelenlétével (Nagy Britannia, Hollandia, Lengyelország, Ausztria és Magyarország) megrendezésre kerül a takarítók, csoportvezetők és szolgáltatásvezetők versenye. Eredmény 2 ezüst és 2 bronz.
2010

2010

Megszervezésre kerül a II. EuroSkills verseny (Lisszabon), ahol a Helyettes Vezető Szakértő pozicióba dolgoztam. Teljes mértékben átalakítjuk a versenyszabályzatot és a 4 fős csapat 3 főre esik le. Ekkor különül el a felületspecialista és a karbantartó takarító. A szolgáltatsvezető nem változik.
2010

2010

A MATISZ munka beindul. Az EFCI-vel is újrindul a kapcsolat. Beválasztanak a társadalmi párbeszéd bizottságba, ahol közbeszerzés vonalon indul a lobby. Ennek eredményeként változik a legolcsóbb ár megítélése az Európai irányelveben. A VOSZ ÉV VÁLLALKOZÓJA leszek.
Schmidt Pál Köztársasági elnöknél
Schmidt Pál Köztársasági elnöknél
2011

2011

Szoros nemzetközi kapcsolatok. Az ISSA/INTERCLEAN 2012 előkészítése. Munka az EFCI társadalmi párbeszéd bizottságába.
2011

2011

A képzések gőzerővel mennek. Megkezdödik a vita a 2007-es Takarítás lépésről lépésre könyv felújítása kapcsán. Sajnos Sziaklai Attila már itt hagyott minket, és most nagy szükség lett volna a jellemére. Végül a fiuk úgy döntenek, hogy a szerzői jogok semmibevételével hárman írják meg az új könyvet.
2011

2011

A másik nagy esemény Verona. Lányaimat is rávettem egy kis munkára.
2012

2012

Bukaresti kiállítás és verseny illetve egy saját szeminárium. Nagy menet, hatalmas érdeklődés mellett.
2012

2012

FIDEN kongresszus Krakkóban. Jó volt találkozni a régi ismerösökkel. A MATISZ újraindulásáról és a képzés alakulásáról tartottam előadást.
2012

2012

A MATISZ konferencián az alakuló irányelvekről tartok előadást. Közben szerveződik itt is egy nemzetközi verseny. Elöző este hatalmas nemzetközi társasággal hajoztunk a Dunán.
2012

2012

Az év talán legnagyobb eseménye, a nemzetközi szakmai verseny, az EuroSkills. Ezuttal a helyszin Belgium, a SPA-Franchoshamps Formula 1 pálya boxutája. Különleges verseny, négy ország mérközik meg a legjobb helyér.
2012

2012

Különös szenzációnak igérkezik a TISZTA-TÉR verseny, ahol a lányok nem vetköznek, hanem öltöznek. Persze a végén kiderült, hogy vetköznek is.
2012

2012

A szakmai versenyek eredményei követően Orbán Viktor Miniszterelnök munkaértekezletet szervezett a versenyzőknek és a szakértőknek.
2012

2012

Az EFCI Romában tartott kogreszusán sok izgalmas dolog történt és sok új barátság született.
2012

2012

Az ünneplések sorában Áder János Köztársasági elnöknél is hivatalosak voltunk egy ünnepi vacsorára.
2012

2012

A fotozást pedig egy kellemes borozás követte. Szép és emlékezetes esete volt.
2013

2013

Matisz konferencia, a Környezetbarát szolgáltatás védjegy bemutatása. Sokat igért ez a projket, de a szakma nem harapott rá.
2013

2013

Hatalmas nemzetközi verseny is volt.
2013

2013

Celebek is tanultak takarítani.
2014

2014

A legnagyobb szakmai verseny. Lille 2 arany a lehetséges háromból. Ezzel lezárul az EuroSkills program. Nem maradt elnfelünk a nemzetközi mezönyben. Szakirányú diploma (Alkalmazott környezetkutató - Környezet tiszzítás-technológia szakirány) megszerzése.
2014

2014

Volt itt verseny rendesen.
2014

2014

Össesen három aranyból kettőt megszereztünk.

Amire igazán bűszke vagyok

A Lille rendezett versenyen már csak három ország kéviseltette magát. Mondhatni nem birták a versenyt. Ebből adodóan, versenyszabályzat szerint nem adható sem bronz, sem ezüst, a verseny csak aronyért folyik. Ennek megfelelően volt 1 csapat arany és egy 1 arany a felületspecialitának, 1 arany a karbantartó takarítónak (napi takarítás). Tehát ami az igazán nagy büszkeség oka, hogy a három aranyból kettőt elhoztunk. Továbbmegyek egy kicsit, egyik versenyző sem volt gyakorló takarító, mindketten azzal nyertek, hogy morálisan jó állapodban voltak és másfél év alatt mindent megtanultak, amit kellett tudni ahhoz, hogy versenybe száljanak olyanokkal, akik 3 évig tanulták a szakmát és országukban a legjobbak közé tartoznak.  talán ez mutat valamit abból, hogy mennyire hatékony az általam, használt képzési rendszer.
Vida Nikoletta és Budavári Péter
2015

2015

Folytatodik a nemzetközi versenysorozat: Kolozsvár.
2015

2015

Észt barátainkal osztom meg a legújabb szakmai fejlesztéseket.
2015

2015

A MATISZ 2015.os konferenciáján tovább folytatodnak a veresenyek.
2016

2016

A nagy világtalálkozó. A szakma az egész világból kétévente találkozik Hollandiában. Jó érzés volt ujra köztük lenni.
2016

2016

Látogatóban az Osztrák WKO szakmai képzőközpontjába. Egy évvel korábban én már vendégeskedtem itt, és akkor volt szerncsém átvenni a mester anyagot. Azota is sürű forgatom.
2016

2016

Újra ajándék nagytakarítás, ezuttala a BETHESDA gyerkorhátban. Rengetegen vagyunk és fantasztikus a hangulat. Az eredmények pedig magukért beszélnek.
Ebben a 6 évben lezajlik 2 nemzetközi szakmai verseny és ezzel be is fejeződik ez a program. Az utolsó versenyek 1 Bronz és 2 Arany díjat jelentettek és dicséretben részesültünk minden Köztársasági elnők, a Minisztrelnök és a gazdasági miniszter részéről is. A MATISZ keretei között elindul egy másik, amiben 6 órszág vesz részt és a képzés és szakmai elismerések rendszerét tekintjük át. Ez volt a LEONARDO program. Az embernek két élete van: "a második akkor kezdődik, amikor rájön, hogy csak egy van." A 2017-es év nagyon rosszul kezdödött, 10 napos műtét és 3 hónap lábadózást követően az év nehezen indult be. 
2017

2017

Az év csak márciusban indul. Befejezem a kolozsvári elmaradt képzést. Két komoly nemzetközi tapasztalacsere. Megkezdtem a teljes tudásom rendszerezését és köny formájában való megjelenésének előkészítését.
2018

2018

Megjelenik a Szolgáltatásvezető könyvem. Több tanfolyam is indul és néhány szakértői projekt kikényeriti a FŐTÁBLA változását olyan irányba, hogy a MUNKATERV szerepét is betöltse. Jegyzetek felülvizsgálata, egyre jobban kristályosodik ki a három szakmunkás könyv.
2019

2019

Szakértések, képzések, elsimerések. Immár kilebcedik éve, hogy MATISZ jegyzett szakértő vagyok.
2020

2020

.Az év alapvetően nagy kihívásokkal kezdödött, ennek egyik eredménye lett a SARS-CoV-2 Tiszzítás-technológiai protokoll. A munak egyébként széles szakmai lektorálási alakokon jött létre.
2020

2020

Beindul az ONKÉPZŐ KLUB aminek célja, hogy a szakma végrehajtói oldala is lehetőséget kapjon a személyi fejlesztésre. Ezen belül pedig egy FM KÉPZŐ KLUB is, aminek célja a létesítménygazdák tájékoztatása.
2020

2020

Beindul egy régota dédelgetett terv, ami során közösségi fejlesztésben, de az én szerkesztésemmel célozza meg egy átfogó Tiszzítás-technológiai értelmező szótár létrehiozását és folyamatos fejlesztését.