KÜLÖNKIADÁS
Havonta megjelenő elektronikus kiadvány PDF formában és minimum 100 oldalon, ami összefoglalja az elmúlt hónap szakmai történéseit és az azokra való reflektálásokat illetve kiegészül a szektor minden szereplőjére céltudatosan összeáálított képzési anyaggal. A kiadván a megrendelője nevére dedikáltan érkezik és szabadon küldhető és felhasználható apropóként, hogy potenciális megrendelőkkel kapcsolatba kerüljünk.

Ritz Tibor - takaritz.hu

A különkiadásra való előfizetés, valójában egy piacformálási stratégiai megállapodás

Piaci szereplő anyagilag és erkölcsileg támogatja egy havonta megjelenő az előző hónap tisztítás-technológiai szektorral kapcsolatos különböző publikációkat és különböző szintű tananyagokat megjelentető PDF dokumentum szerkesztését, több mint 100 oldalnyi terjedelemben, www.takaritz.hu/különkiadás, továbbiakban KÜLÖNKIADÁS néven. Az adott havi kiadványt további azonosítója a tárgyhó éve és neve. A Különkiadás blogger saját szellemi tulajdona. 
Piaci szereplő az eredeti kiadványt nem változtathatja meg, de ezen kívül, más egyéb korlátozás nélkül tárolhatja saját eszközein vagy a felhőben, sokszorosíthatja, megoszthatja és elküldheti bármely más jogi vagy természetes személynek. Továbbá szabadon felhasználhatja saját publikációiban és hivatkozhat rá a forrás megjelölésével.

Hogyan léphetünk tovább?

A stratégiai megállapodás tervezet célja, hogy elinduljon egy program, amimegváltoztathatja a piaci körüményeket pusztán azzal, hogy több szakma-specifikus információt juttat a piacra.