Bemutatkozás

2021 november 17-én maroknyi lelkes takarítási szakember életre hívott egy civil szervezetet aminek nem titkolt célja a takarító szakma társadalmi megítélésének javítása és a takarítók szakmai fejlődésének és képzésének biztosítása. Az egyesületet a Budapest Környéki Törvényszék 2022.02.07-én a 13-02-0008162 számon vette nyilvántartásba.
*
Ennek alapján az egyesületnek különösen célja:

Egyrészt tagjai szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésének elősegítése. Ezt úgy kívánja elérni, hogy lehetőséget teremt, különböző egyéni és közösségi önfejlesztő és tapasztalatszerző szakmai programok kifejlesztésére és operatív működtetésére. Továbbá önképző kredittel díjazza, és saját nyilvántartásaiban nyilvántartja és szakmai körök számára elérhetővé teszi tagjai szakmai aktivitását, tapasztalatszerzését és előmenetelét. Támogatja tagjai érvényesülését azzal, hogy a meghatározó kérdésekben irányelveket alkot és ezzel párhuzamosan az egyedi esetek kezelésére munkaügyi és jogi, illetve szakmai tanácsadói szolgáltatást tart fenn.
*
Másrészt célja tagjainak gazdasági, szociális és társadalmi viszonyainak konszolidálása, érdekeik képviselete és védelme a takarító szakma széleskörű társadalmi hasznosságának elismertetésén keresztül. Ezt úgy kívánja elérni, hogy intenzív PR, ismeretterjesztési és nem utolsó sorban szakmai szakértői kommunikációt kíván megvalósítani a gazdasági élet szereplőivel, különös tekintettel a létesítménygazdálkodás keresleti és kínálati oldalának szereplőivel. Szakmai garanciát vállal tagjaiért, és ebben a komplex szerepkörben meg is védi az esetleges támadások és/vagy az erőfölénnyel való visszaélésekkel szemben.
Az egyesület tevékenysége:
A) a takarító szakma népszerűsítése, annak társadalmi megítélésének javítása,
B) a takarító szakemberek szakmai érdekképviseletének ellátása,
C) A takarítók szakmai továbbképzésének biztosítása képzési, oktatási események szervezésével és koordinálásával,
D) szakmai versenyek vetélkedők szervezése, rendezése,
E) mintának szolgáló és normaadó szolgáltatások szervezése,
F) szakmai együttműködések szervezése hazai és külföldi szakmai szervekkel,
G) A külföldi szakirodalom fordítása, honosítása
H) kiadói tevékenység
I) Ágazat specifikus irányelvek alkotása, szabványok és egyéb szabályozások elkészítése,
J) Szakértői minősítés és szakértői szolgáltatás nyújtása.
Ritz Tibor
elnök

Az egyesület alapvető működési elvei

Országos szervezet

Az egyesület elsősorban regiónális alapon szerveződik és minden belépő tag saját maga vállasztja meg melyik régiónak akar lenni a tagja, függetlenül az állandó lakcimétől. A tag dönthet úgy, hogy régiót vált. Ezt egy kérvényben jelentheti be minden hónap 15-ik napjáig és a váltás, a következő hónap első napjától lép életbe.

Szakmai kollégiumok

Az egyesület az országos horderejű ügyeket az országos kollégiumokban szervezi melyek hasonlóan a regionális csoportokkal szintén tagokkal rendelkeznek. Egy kollégiumnak lehetnek elsődleges tagjai és támogató tagjai. Egy egyesületi tag, csak egy kollégiumban lehet elsődleges tag. A kollégiumok aktuális listáját az elnökség tartja karban.

Tagdíjak

Az egyesület alapvető célja, hogy tagjainak a lehető legjóbb ár/érték arányú szolgáltatásokat nyújtson a tagdíjukért cserébe. Ennek megfelelően az egyesület tagjai a mindenkori bruttó létminimum 1%-át fizetik be tagdíjként havonta. Ennek mértéke 2023-ban 2.900 Ft./hó

A kollégiumok rendszere

kollegium iranyelv 2Célja, hogy szabályozza a takarítás szakmaiságát. Ennek megfelelően a kollégium célja, hogy minden olyan szempont összefüggésrendszerét feldolgozza, ami szakmai/technológiai fegyelmi kérdés és megalkossa azokat az irányelveket, amelyek később egy ágazati szabvány alapjait képezhetik.
kollegium munkaugyCélja, hogy minden olyan szempontot feldolgozzon és szabályozzon, ami a szakemberek foglal-koztatása kapcsán felmerülhet. Ilyen értelemben a tevékenysége alapvetően kitér a munkaszer-ződéstől, a munkahelyi egészség és biztonság kérdésein keresztül a munkavállalók általános jóllétéig. Tehát működése egy későbbi kollektív szerződést fog megalapozni.
kollegium versenyCélja kidolgozni és kialítani olyan látványos versenyzésre alkalmas pályákat és eljárásokat, ame-lyek segítségévek a szakma meg tudja mutatni a hétköznapokon túli, de a hétköznapokban is alkalmazható képességeit és készségeit. Tehát működése előkészíti a szakmai rendezvények egy az új munkatársakat is vonzó, a piacot lenyűgözni kívánó attrakcióinak rendszerét.
kollegium ertelmezoCélja polihisztor módjára összegyűjteni és értelmezni minden szakmai vagy a szakmához kap-csolódó fogalmat. Ennek megfelelően folyamatosan karban tart egy adatbázist, ami tartalmaz minden olyan fogalmat, amire egy szakembernek egy meghatározott szakmai szinten szüksége van vagy lehet.

Legyél teljes jogú tag

Az egyesület nyitott minden kezdő vagy haladó, fejlődni akaró tisztítás-technológiai/takarító szakember számára. Itt jó helyen leszel, horgonyozzál le nálunk! Célünk az, hogy a lehető leggyorsabban, még az első félévben akreditélt képző intézmény bevonásával, elindítsuk ingyenes alap- és továbbképzésinket és kidolgozzuk azokat az irányelveket, amelyeket, amelyek a leg égetőbbek a szakma számára. Tagjaink számára minden hónapban hírlevelet küldünk ki, melynek célja, hogy folyamatosan tudják követni az egyesület eseményeit és azt is, hogy mi történik a szakmai életben.A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Írjon nekünk és 24 órán belül felvesszük önnel a kapcsolatot!

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!