Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Célegyenesben

Célegyenesben
2018.02.20.

Egy nagyon fontos téma: vajon nem-e az a baj, hogy a takarító cégek nem jól kezelik a szerződéskötési folyamatot? Nehéz és egyben kínos kérdés, de mégis azt látom, hogy a baj gyökere mégiscsak itt van. Két napja tesztelek egy vizsgarendszert, ami egyben új gondolkodás is, az eredmények meggyőzőek.

Nézzük meg a folyamatot lépésről lépésre

Szerintem az teljesen rendjén van, ha a megbízó nem veszi komolyan a takarítási szolgáltatás beszerzését. Az viszont egyáltalán nincs rendjén, ha a takarító cégvezető alárendeli magát a komolytalanságnak és hagyja magát megvezetni. Az új feladatsor lényege, hogy miként lesz egy „nagy” tételnorma a sok „kis” tárgyi normából. A cél egyben az is, hogy a szolgáltatásvezető hallgatónak van egy bizonyos szabadsága abban, hogy a tételt miképpen fogalmazza meg és állítja össze. Ez ugyanis a piaci verseny lényege. Az ideális szolgáltatási jegyzék, ahol lehet nem konkrét eljárásokat és technológiákat fogalmaz meg, hanem egy bizonyos szintet (vevői elvárást), amihez, aztán a szakma rendel, egy szerinte megfelelő végrehajtási rendszert. Ebben lehetnek eltérések és ez a jó verseny lényege.

Szolgáltatási jegyzék

Egy jó szolgáltatási jegyzék egyértelműen és szakmailag érthetően fogalmazza a meg a feladatot. Ez lehetne egy sztenderd is, de a szakma erre még nem érett meg és hát ereje sem lenne egyelőre ezt végigvinni. Ettől függetlenül ez egy nyitott kérdés, amivel foglalkozni kéne. Rendkívül fontos kérdés, hogy a szolgáltatási jegyzék tétel vagy tárgyi szintű legyen. A „tétel” egyszerűbb lenne és ilyenek vannak is forgalomba. Itt egy példa: szj_a-korterem.pdf

Viszont, ha abból indulunk ki, hogy lenne az egészséges verseny helye a rendszerbe, akkor „tárgyi” sztenderdekre lenne szükség és aztán a szakértők értékelhetnék-e azt, hogy a pályázó úgy határozta-e meg a tételt, hogy teljesít-e minden tárgyi sztenderdet.

Tárgyi sztenderd

A tárgyi sztenderd tulajdonképpen egy adott felület szakszerű tisztítás-technológiai karbantartásának leírása, az egész életciklust figyelembe véve. Ilyenek is vannak, hiszen jogszabály kötelez minden gyártól, hogy mellékeljen ilyent a termékéhez. A probléma csak ott van, hogy ezek vagy nagyon egyszerűek, vagy elavultak, vagy csak egyszerűen komolytalanok.

Tétel

Egyszerre ellenőrzésre bocsájtott tárgyak összessége. Tehát a tétel nem csak munkaszervezési kérdés, hanem egyben minőségmérési „rendszer” is, ami biztosítja, hogy a szolgáltatás igazoltan átadható legyen.

FŐTÁBLA

Mindezek az adatok egy egységes dokumentumba összefoglalva, jól áttekinthetők. Viszont kell az állhathatósság is, hogy ne kötök másképp szerződést, csak ha a szerződés melléklete egy jó FŐTÁBLA. Miért is? Mert ez védi meg a céget attól, hogy eltorzuljanak a megbízó és megbízotti viszonyok. Ez a „kályha” ahonnan mindig kiindulunk.

A FŐTÁBLA tételnormái

A FŐTÁBLA a SLA fülén sorok vannak. Ezek a sorok tételek. Ma még, ha egyáltalán van FŐTÁBLA, a sorokat a megbízó határozza meg, vagyis azzal, hogy lusta vagy nem hozzáértő, nem a takarítandó tárgyakat adja meg, és ezzel megszüntet egy szakmai versenyzési területet. Nyilván ebbe cinkos a takarítócég vezető is, hiszen hagyja az eseményeket maguktól folyni és nem mer, vagy nem tudja, hogyan avatkozzon be a rendszerbe.

Azt hiszem, most itt megalhatunk. Március 12-13 lesz, az a két nap ahol rendet tehetünk a fejekben és mindenki számára egyértelművé válhat mi az a végzetes hiba, ami akadályozza a takarítóipart a profittermelésben.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!