Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az aktuális időzitett bombánk

Az aktuális időzitett bombánk
2013.10.19.

A már 2012 szeptember 1-től hatályos modul rendszer az alapja minden az országos képzési rendszerbe szereplő szakmai és vizsgakövetelménynek. Ebben a rendszerben jelenleg 1451 modul és annak vázlatos leírása található, amiből az aktuális szakmai modultérkép szerint 4 határozza meg a tisztítás-technológiai szakmunkás szakmai és vizsgakövetelményeit.

Az anyagban mindenhol belinkeltem az ide vonatkozó dokumentumot, ezért aki át akarja látni ezt a helyzetet, szánjon időt azok áttekintésére is.

217_2012_viii_9_korm_rend_modulok.pdf jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy meghatározza a szakmák közti átjárhatóságot, de ugyanakkor arra is alkalmas, hogy egy adott szakmához szüksége tudás nagyságrendje összehasonlítható legyen más szakmák tudás nagyságrendjével és ennek megfelelően aztán adott esetben így ki számolható a szükséges képzési óraszám is.

A mi szempontunkból azonban ennek van egy másik nézőpontja is, mert ezen a rendszeren keresztül tudunk majd érvelni azzal kapcsolatban is, hogy mi a helyzet azokkal a modulokkal, amelyek szerintünk részei a szakmánknak, de jelenleg nem kerültek be az új szakmai és vizsgakövetelmények rendszerébe, illetve nem egyértelmű módon vannak ott.

A jelenlegi szakmai és vizsgakövetelmény a következő modulokat tartalmazza:

Az első kérdés az, hogy a jó-e az nekünk, hogy a 11258-12 Tisztítás-technológia tevékenységek modul egyetlen más szakmában sem jelenik meg? Mert, hogy az nem ártana, ha bizonyos dolgokat más szakmákban is tanítanának, ugyanis sok helyen nem ártana, ha a festő, kőműves, villanyszerelő, fertőtlenítő-sterilező vagy segédrestaurátor tisztában lenne bizonyos alapfogalmakkal.

Aztán további kérdés, hogy jó-e az, hogy a tisztítás-technológia tevékenységei egyetlen modulban van összezsúfolva? Mert végignézve a többi modult, egyik sem tartalmaz annyi tudásanyagot, mint ez és ezért ez célszerű lenne a MATISZ IR003-as irányelve szerint több modulra szétszedni és kiszűrni az átfedéseket, mert a fertőtlenítést lefedi a 11130-12-fertotlenites.pdf modul. Illetve az elsősegélynyújtást a 11493-12 Alapvető elsősegélynyújtás tűz- és környezetvédelem. Mindezekből az következik, hogy ez a modul alapos átvizsgálása nem történt meg és ez alapjaiban érinti majd az új képzést és a vizsgáztatást. Nem beszélve az emelt óraszámokról, amit meg kell tölteni tartalommal.

Mindezeken kívül, ha tüzetesen átnézzük a 1451 modult, akkor még biztosan találunk néhányat, amit célszerű lenne beépíteni a tisztítás-technológiai szakmunkás szakmai és vizsgakövetelményeibe, ilyen például a textiltisztítás 11370-12-textiltisztitas.pdf, de ugyanakkor felmerül az is, hogy pontos választ kell arra adni, hogy végül is ki a tisztítás-technológiai szakmunkás a cég hierarchiai rendszerébe és jó-e az, hogy most csak ez a pozíció van definiálva az országos képzési rendszerben? Továbbá az is nagy kérdés, hogy a modulok között elég sok átfedés van és maguknak moduloknak a leírása is elég felületes.

Ahhoz, hogy ezen túllépjünk és a vita érthető legyen mindenki számára, fontos megismerni egy rendszert, aminek a neve EQF eqf-ekkr_szintleiras.pdf, amit még 2008-ban fogadtak el, és aminek célja, hogy egy szakma, vagy szakterület elvárásai (tudás, készségek és kompetenciák) be legyenek sorolva egy egységes követelmény keretrendszerbe és ezáltal áttekinthetőek legyenek. A rendszer a képességeket 8 osztályba sorolja és nagyon fontos kérdés, hogy ez a mi szakmánk szintjén, hogyan fogjuk kezelni. Ugyanis, ha jól végiggondoljuk, a takarítócégek minden szinten használnak embereket és szakembereket, persze nem mindenki és nem egyformán. Éppen ez az egyik tevékenység, amit most a Leonardo legjobb gyakorlat program során végzünk.

Ennyit erről gondolatébresztőnek, így a hétvégére. Ami fontos, hogy ez a témakör az egyik meghatározó szempont abban a vonatkozásban, hogy a hatóságok és a piac valódi és komoly szakmának tekintse a tisztítás-technológiát. Ennek pedig direkt összefüggése van a szolgáltatási árakkal. Ezért nevezem ezt időzített bombának!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!