Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Víziók II.

Víziók II.
2018.11.20.

A társadalmi mobilitás lényege, hogy egyén újra és újra esély kap a bizonyításra. Vagyis ha a személy mobil (ez a történelem során mindig egy nagyon fontos politikai szempont volt) akkor újra és újra, egy új környezetben esély kap arra, hogy kiderüljön mire is alkalmas igazán.

Már egy jó ideje, alapvetően azon gondolkodom, hogy a végül is mi az, ami az embert „gúzsba köti”. A körülmények vagy a saját elméje? Ma már tisztán látom, hogy ez nem körülményfüggő helyzet, hanem sokkal inkább látásmód.

A tegnapi cikk kapcsán volt egy két érdekes párbeszéd. Sokan nem látják teljesen tisztán, vagy nem merik bevallani maguknak, hogy van itt egy hibás gyakorlat. 25 – 30 így vállalkozik a takarító vállalkozó és most kezd szembesülni, hogy azon kesergett, hogy nincs tőkéje, aztán az a tőkéje, ami meg majdnem, hogy korlátlanul a rendelkezésre állt, azt elherdálta és egyben kinyírta annak még a megújulási lehetőségét is.

Értjük a mondatot?

Akkor, egyszerűbben fogalmazok: Pénztőkéje ugyan nem volt, de voltak lelkes és potenciális alkalmazottak. Mára az embertelen kizsákmányolással és a szürke/fekete foglalkoztatással sikerült elmarni a potenciális munkavállalót. Kimondhatjuk a takarítási szektor nem vonzó, semmilyen szinten a munkavállalók számára. Merthogy ma is, amikor látszólag a munkaerő kínálat hiánya „egekbe” repíti a takarító bérkínálatot, az akkor is még mindig csak az átlagbér fele.

Na és mi lenne reális?

Nehéz megmondani. Azonban a leginspirálóbb az lenne, ha a takarítási szolgáltatások értékét folyamatosan lehetne emelni, egyrészt szakmailag és ugyanakkor ez azon a valós igény mentén alakulna, amiből azt az lenne, hogy a megrendelő egyre vágyná az újabb és újabb minőségi javulásokat. Ebben az ideális helyzetben. Ami egyébként sok iparágban vagy szektorban működik, nyilván nem utolsó szempont az sem, hogy a folyamatosan emelkedő bevételeknek milyen lenne az elosztása.

Kulcsszerepben a szolgáltatásvezető

Nyilván a kulcspozíció egyértelmű: híd a menedzsment és a végrehajtó állomány között. Ugyanakkor nyilván izgalmas kérdés, hogy mi az, ami a szolgáltatásvezetőt objektívvé, eredmény és hatékonyság centrikussá ugyanakkor emberségessé teszi? A válasz egyértelmű: a személyisége! Persze fontos az előélete, képzettsége és, hogy mestere-e a szakmájának, de végül is adott pillanatban ezek a háttérből irányítják a döntéseit és ott, akkor egy ember fog állni. A munkavállaló egy embert lát, akit aztán hibái ellenére is jónak vagy erényei dacára is rossznak ítél meg.

Számít-e a munkavállaló értékítélete/véleménye?

Hajaj, de még mennyire. Ugyanis azt gondolom, hogy az alapvető inspiráció innen jön majd. Nem gondolom, hogy pusztán csak kényszerrel elérhetőek a várt eredmények. A szolgáltatásvezető egyszerre kell, kihívást adjon az embereinek, de ugyanakkor nem terhelheti túl őket.  Ez meghatározó szempont abban a vonatkozásban, hogy ki marad meg mellette hosszútávon és hányan állnak tovább.

Az elképzelés az, hogy részben a kész könyvre építve, részben az könyv megírását követően érkezett visszajelzések alapján készült kiegészítésre szervezek egy hétvégés kalandot, bátor szolgálatvezetőknek vagy jelölteknek. A kiegészítés, ahogy most haladok vele január elején nagyobb lesz, mint maga a szolgáltatásvezető könyv. Elképzeléseim szerint projekt, amin most dolgozó január közepén ér abba a fázisba, hogy bizonyos tapasztalatok értelmezhetőek és felhasználhatóak lesznek.

Egy kitétel van, a résztvevőnek kell, hogy legyen szakmunkás végzettsége. Ez egy fontos kitétel mert, rengeteg olyan feladat lesz, ami igényli ezt a tudást.

18 évvel az első KonfirMATISZ tréninget követően vissza gyökerekhez. A terv egy olyan hétvége, ami sok mindent újraír.

Először is alapkérdés, ha a mai képzettség tudásstruktúrája. A tréning első része átrendezni a tudásról alkotott képünket, mert, hogy ez egy besorolási és számonkérési alap lesz a beosztottjaink vonatkozásában. Van hat tananyagegység és 4 szakmai szint, ez 24 fejezet a teljes tudás vonatkozásában. Persze ez csak formálisan teljes, ez után még lehetnek tudáselemek, de azok vonatkozásában már a 6 tananyag egység párokat alkot elég sok féle variációban. Ez lesz a tréning eleje és vége.

Másodszor a meghatározó kérdés, hogy a szolgáltatásvezető mestere-e a szakmájának? Egyelőre csak informálisan, de hamarosan formálisan is. Ez egy másik vizsga, amit majd az MKIK szervez. Tehát ezen a tréningen vesszük sorra a tananyagegységeket és megnézzük, meddig jutott a szakmunkás és mi az, amit a szolgáltatásvezető hoz. Itt lesz konkrét gyakorlat és számolás is, de nem kell megijedni nem fog fájni. Nagyon.

Harmadszorra jön az, ami csak részben tartozik a szolgáltatásvezető vizsgához, ugyanakkor fontos motivációs szerepet tölt be abból a szempontból, hogy a kadét nyitottá váljon. Vagyis itt lép be a vezérlő szakmapolitika. Ugyanis a jó szabályozás, a „helyes” tapasztalatra épül. Helyes tapasztalat viszont csak a törvények és a körülmények ismeretében lehetséges, különben félreértjük a történést. Ez egy kicsit szakma, egy kicsit pszichológia, egy kicsit pedagógia/andragógia és nem utolsó sorban történelem.

Azt gondolom, hogy ez megér egy hétvégét.

Egy olyan világban élünk ahol egyre kevesebben értenek ahhoz, amiből élnek. Bármilyen furcsa is, a világ afelé halad, hogy a vevő, saját maga ne tudja megítélni, hogy a választott szolgáltatás ténylegesen is kielégíti az igényeit és fogalma sincs arról, hogy milyen "mellékhatások" leselkednek rá. Ebben a világban minden szolgáltató pontosan azt nyújtja, és semmivel sem többet, mint amiről tudja, hogy a megrendelője, azt elfogadhatóak ítéli. A megrendelő szubjektív alapon állít fel költségvetést és ezzel gúzsba is köti magát. A szolgáltató minden esetben egy olyan szervezet, ami vállalkozik arra, hogy relatíve eredményt hozzon, az abszolút megoldásra senki sem törekszik, mert, az a jelenlegi költségvetési szinteken, nagyságrendekben nem valósítható meg. Nem valósítható meg semmilyen formában. Nyilván a tisztaság igény kérdés, ha a valódi megoldásra nincs igény, akkor nem lesz erőfeszítés sem. A Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető könyv ebben az értelemben szól a piac keresleti és kínálati oldalának egyaránt. Ez egy olyan információs bomba, ami segít abban, hogy mindenki tisztábban lásson és megmutatja, hogy ki és hol követett el hibákat. A nagy kérdés, hogy a tisztasági piacot a jövőben mi fogja vezérelni a kereslet vagy a kínálat. Nem utolsó sorban az is, hogy bármelyik is lesz a nyerő, az milyen fejlődési pályát ír majd le. A könyv megvásárolható digitális vagy nyomtatott formában a https://publioboox.com/…/a-tisztitas-technologiai-szolgalta… 

Ugyanakkor tervezem azt is, hogy egy kétnapos tréning formájában alapozom meg az a tudást, ami könyv feldolgozásához nyújt segítséget. Nyilván állok rendelkezésre személyesen is. A SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ könyv valami olyan dolog, ami most pontosan azt hozhatja el, amire vágyunk. Azonban ez a változás nem fog bekövetkezni anélkül, hogy saját magunk változnánk meg előbb. Van a könyvnek néhány sarokpontja: AZ ELME SEBESSÉGVÁLTÓJA, AZ ALTÁBLA és nyilván a FŐTÁBLA. A könyv tehát szakkönyv abban az értelemben is, hogy nem csak takarítás szakma, hanem takarítás szakma specifikus pszichológia, kommunikáció és emberi erőforrás menedzsment is. Ezek egy olyan keretbe rakják a könyvet, ami gyökereiben írhatja át a piac helyzetét. A tudás gyakorlati bevezetése nem egyszerű ez a döntő lépés!

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!