Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

V.D.E.

V.D.E.
2019.11.07.

A múlt hét pénteken izgalmas vita bontakozott ki a vezetők szerepéről és helyesnek tekinthető attitűdjéről. Ennek megfelelően aztán magam is megfogalmaztam az álláspontomat. Ünnepek alatt egy kicsit át is gondolhattam, hogy mit is jelent valóján nekem a vezetés, demokrácia és etika (VDE)

A vezető minden esetben valakinek vagy valakiknek a saját jogon és tenni képes képviselője.

Ebben a megközelítésben, ha vezető nem saját magát képviseli (tulajdonos ügyvezető, vállalkozó) két féle vezetőt különböztethetünk meg:

  •          egy társadalmi csoport elsődlegesen megbízott/választott, vagy
  •          egy (jog, vagyon vagy egyéb érték) tulajdonos személy által kinevezett elsődleges vezető.

Ez a mindennapi operatív működésben jelent különbségeket, de alapjaiban és filozófiailag nem. Vagy éppen fordítva operatív működésében nem, de filozófiailag a megbízott vezető demokratikus és etikus, míg a kinevezett sokkal inkább autokratikus, de nagyon lényeges, hogy egyben és ugyanakkor etikus is kell, legyen.

megbízott/választott vezető alapvetően egy szélesebb réteget képvisel, olyan helyzet is lehetséges, amikor a politika játékszabályai szerint olyanok szempontjait is figyelembe kell vennie, akik sem formálisan, sem informálisan nem bízták meg. Ennek megfelelően integrátori szerepet is be kell töltenie, azon kívül, hogy prioritásokat kell megfogalmaznia és mindenki számára elfogadható és követhető célokat kell kijelölnie. Ezért a tevékenységének a kommunikációs szegmense a bizalmat adó csoport felé rendkívül fontos, ennek, eszközrendszerének jó érzékkel való megválasztása és működtetése, a vezető egyik alapvető erénye. Amikor kommunikációról beszélünk lényeges kritérium az interaktivitás és a véleménycsere. Ebben a szerepben a stratégiai gondolkodás, a területtel kapcsolatos szakmai, politikai és társadalmi felkészültség és víziók is fontos szerepet játszanak abban, hogy posztján mennyire tud sikeres és/vagy eredményes lenni. A megbízott vezető addig tud ebben a pozícióban maradni és hatékonyan dolgozni, amíg a széleskörű informális bizalom megvan. Amikor azt nagymértékben elveszti, (a mérték értelmezésben azért vannak viták és fontos kérdés a bizalom visszanyerésének lehetősége) célszerű lemondania.

Ezzel szemben a kinevezett vezető egy szűkebb és homogénebb csoport érdekit képviseli, de ezen belül lényeges elem, hogy kinevezése az esetek döntő többségében egyetlen személy hatásköre. Ennek megfelelően mindennapi munkája során ez a személy a vezető legfőbb mentora, inspirálója, vitapartnere, támasza és szövetségese. Tehát a kinevezett vezető két dimenzióban gondolkodik, az első a kinevezővel való felismertetés és megismertetés illetve elfogadat tatás kérdésköre, a második pedig az előző alapján kialakuló stratégia, operatív tervé való alakítása. Míg az első alapvetően két személy közötti konstruktív vita eredménye, amiben a vezetőnek elsősorban a megfogalmazódó célokhoz kell, az etikus és adott körülmények között a leghatékonyabb eszközök között válogatni. Addig a második dimenzió a terv megvalósítása, vagyis leosztása a középvezetők szintjére. Itt már, nem törvényszerű, de megjelenhet az ellentmondást nem tűrő autokrácia. Amennyiben ez etikailag és sem jogilag sem morálisan nem kifogásolható szerintem teljesen rendben van. A határozottság a kinevezett vezető egyik legfőbb erénye.

A kinevezett vezető körülményektől függetlenül eredményesen dolgozhat és kell is dolgozzon, teljes erőbedobással egészen addig, amíg a kinevezése érvényben van. Egy kinevezett vezető a meghatározott próbaidő alatt lemondhat és ebben a helyzetben nem terheli öt semmilyen felelősség. Tehát a meghatározott próbaidő alatt (2 – 4 hónap) a kinevezett vezetőnek az is a jól felfogott érdeke, hogy minden ide vonatkozó információt megszerezzen, értelmezzen, és végül egyértelmű legyen számára, hogy képviselhető-e az adott személy vagy szervezet. A próbaidőt követően ez már nem kérdés.

Vannak esetek, amikor ez a szétválasztás nem igazán lehetséges, vagy nem egyértelmű, vagy folyamatosan változó, mert az adott szervezet egyszerre több kritériumnak is meg kell, hogy feleljen. Itt van aztán kifejezetten nagy jelentősége annak, hogy a vezető egy adott pillanatban, egy adott helyzetben tudj-e pontosan, hogy milyen legfőbb szempontnak kell megfelelnie…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!