Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Új korszak – történelmi alapokon (1.)

Új korszak – történelmi alapokon (1.)
2019.03.25.

A takarítóipar akarva akaratlanul, néhány év múlva egy új korszakba lép. Az új cégek aránya egyértelműen mutatja ez. Még akkor is, ha ezek egy részét öreg motorosok hozták létre, bármilyen szándékkal is. Mindéhez szorosan hozzátartozik, hogy a cégállomány 80%-a nem aktív, tehát az a bizonyos USZA mutató valójában és lényegesebben magasabb.

Az arány mértéke nyilván fontos lenne, nem tudjuk pontosan mekkora, azonban a piac keresleti oldala már érzi, hogy egyre több az új cég és ezek egy része kínál is valami olyant, ami eddig nem volt a piacon. Izgalmas, hogy pontosan mit is, de ez hamarosan kiderül.

Van diagnózis

Ez nem egy forradalom, nem folyik vér, ez egy csendes átalakulás (van, akinek elmúlás), aminek a vége az lesz, hogy bizonyos dolgok spontán fognak kialakulni. Ezek nem mindegyike lesz kedvező, de jelenleg úgy néz ki a szakmában nincs olyan törekvés, de igazából erő sem arra, hogy bizonyos szabályozásokat megfogalmazzon és keresztülvigyen a rendszeren. Bár tévednék, de sajnos az jól látszik, hogy az új vállalkozások egy jó nagy része igazából csak sodródik az árral. Nagy hangsúlyt fektetnek a marketingre, de nem érzik, hogy pontosan mi lenne az, ami a vállalkozási környezetet tenné kedvezőbbé. Egyszerűen nem látják, és ha látnák is, nem hiszik, hogy mindaz, ami fontos lenne, keresztül lehetne vinni a rendszeren. Ez a generáció egyáltalán nem gondolkodik áldozatokban.

Mindez nem feltétlenül probléma. Van egy érési folyamat is és természetesen maguk a megrendelők és ezzel együtt a követelmények is változnak. A változás nyugaton már körülbelül 10 - 15 éve kezdődött és ez idő alatt, elképesztő fejlődés valósult meg. Az értékesítés, szolgáltatástervezés-végrehajtás és a minőségmérés, ma már olyan szinten van, hogy a piacra való belépés rendkívüli erőfeszítéseket igényel. Nem lehetetlen, de egyáltalán nem egyszerű. Nálunk ez az időszak még nem következett be, mi még a tapogatódzási fázisban vagyunk. Bármilyen is legyen a helyzet 2018-ban minimum 300 ember gondolta, hogy jó lépés lehet egy takarító cég alapítása.

Mindenekelőtt és mindezek mellett tisztán kell látni, hogy a helyzetünk nem egyszerű.

Először is, Kelet Európai takarítószektorban bizonyos, a vállalkozói gondolkodást meghatározó piaci modellek nem működnek. Ez dióhéjban a munkaadók és munkavállalók érdekképviseletének párbeszédé és ennek a hiányából fakadó problémakör, kezdve az ágazati fluktuációval, kollektív szerződéssel, a szakmai követelményeken keresztül és befejezve a bértarifával. Ennek nálunk nincs semmilyen hagyománya tehát ez nem egy kapcsoló, amit elfelejtettünk volna bekapcsolni. Ez egy gát, amin rendkívül nehéz átlépni, mert ebben senki nem partner, senkivel. Olyannyira, hogy ennek a hiányosságnak a negatív hatását a legtöbben fel sem fogják, és csak legyintenek. Ezen nem kesereg senki és nem álma egyetlen cégvezetőnek sem, mert fogalma sincs, hogy ez valójában mit hoz, és mit visz.

Második probléma az szektor irányelveinek (szakmai kultúrájának) nemléte vagy hát valami van, viszont az nem ismert széles körben, tehát annyi mintha nem is lenne. Nyilván ez a sem az kategória, hogy hórukk fogjuk meg és csináljuk, mert lehet, hogy évtizedek kellenek arra, hogy azok kialakuljanak, megfelelő fejlettségi szintre jussanak és elfogadottakká váljanak. Persze itt a szakképzésnek lenne szerepe, ha lenne ilyen szándék és követelmény a takarítócég menedzsment körökben – a megrendelői követelményektől függetlenül. Nyilván nagy probléma a munkaerőhelyzet, minek azt tetézni betarthatatlan követelményekkel ugyanakkor a jelenlegi álláspont a fejlődés legbiztosabb gátja.

A harmadik probléma, hogy nyilván nem vagyunk a sivatag közepén, az elmúlt 20 évben voltak egyéni törekvések a saját személyi és szakmai fejlődés irányéban, és vannak is a szektornak ragyogó szakemberei csak éppen szakmapolitikai összefogás és együttműködés nincs a láthatáron sem. Viszont van egymással való kitolás, presztízsháború és nagyképűség.

Ezekkel az adottságokkal lépünk be az új korszakba!

A legfontosabb, hogy ez a furcsa háromság. Tudja valaki, hogy mi a szent ellentéte? Szóval ez a „nem szent” háromság eredményez egy olyan helyzetet, ami elsőre nem is látszik, vagy nem látszik annak, ami. A felsorolt problémák metszéspontjaiban is van egy-egy negatív jelenség. Azonban azt már nemjelentetem meg blogon, hanem ha bejelentkezel, elküldöm neked. Ez egy nagyobb lélegzetű anyag nem egy bejegyzés szintű, annál több.

 

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!