Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Új korszak – történelmi alapokon (1.)

Új korszak – történelmi alapokon (1.)
2019.03.25.

A takarítóipar akarva akaratlanul, néhány év múlva egy új korszakba lép. Az új cégek aránya egyértelműen mutatja ez. Még akkor is, ha ezek egy részét öreg motorosok hozták létre, bármilyen szándékkal is. Mindéhez szorosan hozzátartozik, hogy a cégállomány 80%-a nem aktív, tehát az a bizonyos USZA mutató valójában és lényegesebben magasabb.

Az arány mértéke nyilván fontos lenne, nem tudjuk pontosan mekkora, azonban a piac keresleti oldala már érzi, hogy egyre több az új cég és ezek egy része kínál is valami olyant, ami eddig nem volt a piacon. Izgalmas, hogy pontosan mit is, de ez hamarosan kiderül.

Van diagnózis

Ez nem egy forradalom, nem folyik vér, ez egy csendes átalakulás (van, akinek elmúlás), aminek a vége az lesz, hogy bizonyos dolgok spontán fognak kialakulni. Ezek nem mindegyike lesz kedvező, de jelenleg úgy néz ki a szakmában nincs olyan törekvés, de igazából erő sem arra, hogy bizonyos szabályozásokat megfogalmazzon és keresztülvigyen a rendszeren. Bár tévednék, de sajnos az jól látszik, hogy az új vállalkozások egy jó nagy része igazából csak sodródik az árral. Nagy hangsúlyt fektetnek a marketingre, de nem érzik, hogy pontosan mi lenne az, ami a vállalkozási környezetet tenné kedvezőbbé. Egyszerűen nem látják, és ha látnák is, nem hiszik, hogy mindaz, ami fontos lenne, keresztül lehetne vinni a rendszeren. Ez a generáció egyáltalán nem gondolkodik áldozatokban.

Mindez nem feltétlenül probléma. Van egy érési folyamat is és természetesen maguk a megrendelők és ezzel együtt a követelmények is változnak. A változás nyugaton már körülbelül 10 - 15 éve kezdődött és ez idő alatt, elképesztő fejlődés valósult meg. Az értékesítés, szolgáltatástervezés-végrehajtás és a minőségmérés, ma már olyan szinten van, hogy a piacra való belépés rendkívüli erőfeszítéseket igényel. Nem lehetetlen, de egyáltalán nem egyszerű. Nálunk ez az időszak még nem következett be, mi még a tapogatódzási fázisban vagyunk. Bármilyen is legyen a helyzet 2018-ban minimum 300 ember gondolta, hogy jó lépés lehet egy takarító cég alapítása.

Mindenekelőtt és mindezek mellett tisztán kell látni, hogy a helyzetünk nem egyszerű.

Először is, Kelet Európai takarítószektorban bizonyos, a vállalkozói gondolkodást meghatározó piaci modellek nem működnek. Ez dióhéjban a munkaadók és munkavállalók érdekképviseletének párbeszédé és ennek a hiányából fakadó problémakör, kezdve az ágazati fluktuációval, kollektív szerződéssel, a szakmai követelményeken keresztül és befejezve a bértarifával. Ennek nálunk nincs semmilyen hagyománya tehát ez nem egy kapcsoló, amit elfelejtettünk volna bekapcsolni. Ez egy gát, amin rendkívül nehéz átlépni, mert ebben senki nem partner, senkivel. Olyannyira, hogy ennek a hiányosságnak a negatív hatását a legtöbben fel sem fogják, és csak legyintenek. Ezen nem kesereg senki és nem álma egyetlen cégvezetőnek sem, mert fogalma sincs, hogy ez valójában mit hoz, és mit visz.

Második probléma az szektor irányelveinek (szakmai kultúrájának) nemléte vagy hát valami van, viszont az nem ismert széles körben, tehát annyi mintha nem is lenne. Nyilván ez a sem az kategória, hogy hórukk fogjuk meg és csináljuk, mert lehet, hogy évtizedek kellenek arra, hogy azok kialakuljanak, megfelelő fejlettségi szintre jussanak és elfogadottakká váljanak. Persze itt a szakképzésnek lenne szerepe, ha lenne ilyen szándék és követelmény a takarítócég menedzsment körökben – a megrendelői követelményektől függetlenül. Nyilván nagy probléma a munkaerőhelyzet, minek azt tetézni betarthatatlan követelményekkel ugyanakkor a jelenlegi álláspont a fejlődés legbiztosabb gátja.

A harmadik probléma, hogy nyilván nem vagyunk a sivatag közepén, az elmúlt 20 évben voltak egyéni törekvések a saját személyi és szakmai fejlődés irányéban, és vannak is a szektornak ragyogó szakemberei csak éppen szakmapolitikai összefogás és együttműködés nincs a láthatáron sem. Viszont van egymással való kitolás, presztízsháború és nagyképűség.

Ezekkel az adottságokkal lépünk be az új korszakba!

A legfontosabb, hogy ez a furcsa háromság. Tudja valaki, hogy mi a szent ellentéte? Szóval ez a „nem szent” háromság eredményez egy olyan helyzetet, ami elsőre nem is látszik, vagy nem látszik annak, ami. A felsorolt problémák metszéspontjaiban is van egy-egy negatív jelenség. Azonban azt már nemjelentetem meg blogon, hanem ha bejelentkezel, elküldöm neked. Ez egy nagyobb lélegzetű anyag nem egy bejegyzés szintű, annál több.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!