Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Új időszámítás

Új időszámítás
2016.12.12.

Ma izgalmas napnak nézek elébe, indul az AKADÉMIA program, a 2017-es év nagy terve. Részemről kihívás, mert a cél az, hogy minden kész és félkész szakmai anyagomat rendezzem és kiadjam. Írott, és hangos könyvben, PPT-ben és előadásban is.

Itt az idő

Szerintem, sok mindenre szükség van, ahhoz, hogy a szakma polgárjogot szerezzen. Mindezek pedig két kategóriára oszthatóak politikai és szakmaiakra. Utóbbi érdekel engem, mert sajnos a felületesség és a beképzeltség még mindig jelen van a szakmában. Az már nem érdekel, hogy ki mit tanul meg, most sokkal inkább az érdekel, hogy mi a tudáselem, ami egyáltalán még nem lett megfogalmazva.

12 hónapon át havi 2 nap beszámoló a fejlődésről

Az első 4 hónap lesz a legnehezebb, mert a négy szakmai szint összefoglalója lesz a második nap és itt még nagyon sok anyag véglegesítése van hátra. Viszont májusra egy rendkívül tiszta szakmai képe lesz azoknak, akik csatlakoznak a programhoz.

Végül is merre haladnánk?

Erőteljesen hiszek a „lehető legmagasabb érték” filozófiájában. E stratégiai megközelítés szerint nem tudjuk pontosan, hogy a megrendelő elégedettségének fokozása érdekében mennyi és milyen szakmai fejlesztésre van szükség, és ezt csak akkor tudjuk meg, ha legyártjuk és felkínáljuk. Ha a vevő megveszi, szüksége van rá. Tehát a „dolognak” van létjogosultsága. Ez az én taktikám a tudásanyaggal is, piacra dobom és megnézzük, ki mit reagál. Azzal is tisztában vagyok, hogy a piaci helyzet nem statikus, nap, mint nap vannak olyan változások, amelyek hatnak a tudásigényre. Ezért fontos, hogy az anyagok folyamatosan elérhetőek legyenek.

Tudom

Mit fizet meg az ügyfél és mit nem. Az alaphelyzet az, hogy a jól ismert szolgáltatási szintet nem akarja jobban megfizetni, hihetően kell ajánlani neki egy másik, magasabb szintet és meg fogja fizetni. Nyilván itt két nagy nehézség is van: a valóban magasabb szint és a másik pedig a hihetőség.

Végezetül pedig mondom, hogy abba a hibába se essünk, hogy többet gondoljunk magunkról, mint a mit nyújtani lennénk képesek.  Talán nem véletlen, hogy a szakmai versenyekre nem vagyunk képesek semmilyen csapatot kiállítani…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!