Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Tiszta vízet a pohárba

Tiszta vízet a pohárba
2020.06.04.

A május sok kérdést hozott és ebből sok választ is kaptam. Ma már úgy látom, hogy vannak megoldható és megoldhatatlan problémák. Ezt persze gondolom, hogy mindenki így látja, az, ami igazán izgalmas ezek aránya. Vagyis mik azok a célok, amik, biztonsággal kitűzhetőek és nem okozunk magunknak csalódást?

Nyilván mindez nem jelenti azt, hogy nem kell rendkívüli erőfeszítést tenni, de azt viszont igen, hogy ha kitűzzük őket, akkor az csak és kizárólag rajtunk múlik, tehát nincs benne valami olyan körülmény, amire abszolút nincs ráhatásunk.

Nézzük mindennek az alapját:

A szakma kritikus tömegben jusson el oda, hogy azt mondja: pontosan meg kell húzni a határokat az egyszerű és a professzionális takarítás között! Az egyik egy olyan tevékenység, amit szinte bárki el tud végezni, míg a másik hivatás és nem csak szaktudás, készség, hanem felelősség vállalás is kell hozzá. Ausztriában az elválasztás úgy történt meg, hogy a magánházak és társasházak vonatkozásában ezt egyszerű takarításnak tekintik, míg bármilyen céges szinten nyújtott szolgáltatást professzionális szolgáltatásnak.

Két fontos szempont

Az egyik, hogy a magánlakásoknak nyújtott szolgáltatások minőségi reklamáció kérdései tipikus fogyasztóvédelmi kérdések és állami hatósági hatáskör (akárcsak nálunk). Viszont a B2B szolgáltatások már nem, ott a minőségi kérdésekben egyrészt kamara békéltető testülete jár el. Ugyanakkor a kötelező kamarai tagságból adódóan van egy szakmai felülvizsgálat is. Aminek eredménye lehet az, hogy a céget kizárják a kamarából, és akkor megszűnik minden jogosultsága.

A másik szempont, hogy a takarító cég B2B szolgáltatással csak akkor léphet a piacra, ha van egy hivatalosan megerősített felelős szakmai vezetője. Ez a személy felelős azért, hogy a területen, az adott feladatra nem megfelelően felkészített személy ne léphessen. Ez vagy belső, vagy külső képzés kérdésköre. Ugyanakkor nem az igazolás ténye, vagy formája a kérdés, hanem a szakmai vezető felelőssége, ugyanis Ö a jogosultságát és pozícióját kockáztatja, ha kívülállót enged a területre.

Rendkívül fontos, hogy ezt pontosan megértsük. Ezek a szabad vállalkozás versenyfeltételei. Verseny nincs szabályok nélkül. Szabályok nélkül dzsungelharc van és vadkapitalizmus. A kérdés, hogy ezen a téren mit akarunk?

A panaszokra nem vagyok kíváncsi, csak a konstruktív ötletekre!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!