Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Takarító szektor társadalmi megítésének javítása

Takarító szektor társadalmi megítésének javítása
2023.09.27.

A takarítók munkája több szempontból is kiemelkedően fontos. Először is, higiéniai és egészségügyi szempontból nélkülözhetetlenek. A takarítók segítségével megelőzhetők a fertőzések, és biztosítható a tiszta és egészséges környezet mind a közösségek, mind az egyének számára. Ezenkívül a takarítók hozzájárulnak a kényelemhez és a munkahelyi hatékonysághoz is.

Bevezető

A takarító szektor fontos és nélkülözhetetlen része mindennapi életünknek. Mindenütt jelen van, az otthonainkban, az irodákban, az iskolákban, a közintézményekben és a kereskedelmi helyeken. Mégis, gyakran figyelmen kívül hagyjuk, és alábecsüljük a munkáját, és ez a hozzáállás társadalmi státuszát is alacsonyabbá teszi. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne javítani a takarító szektor társadalmi megítését, és miért fontos ezt megtenni.

A Takarítás Értéke

A takarítók munkája több szempontból is kiemelkedően fontos. Először is, higiéniai és egészségügyi szempontból nélkülözhetetlenek. A takarítók segítségével megelőzhetők a fertőzések, és biztosítható a tiszta és egészséges környezet mind a közösségek, mind az egyének számára. Ezenkívül a takarítók hozzájárulnak a kényelemhez és a munkahelyi hatékonysághoz is. Egy tiszta munkahelyen könnyebb és kellemesebb dolgozni, és az ügyfelek is jobban érzik magukat egy tiszta üzletben vagy irodában.

Az alacsony társadalmi megítés problémája

Sajnálatos módon, a takarítók munkája gyakran alábecsülésnek és alacsony társadalmi megítésnek van kitéve. Ennek oka lehet a munka fizikai jellege, a magas munkaterhelés, az alacsony fizetés és a társadalmi előítéletek is. Az alacsony társadalmi megítés miatt sok takarító nem kapja meg az elismerést és tiszteletet, amit megérdemelne a munkájáért.

Hogyan lehetne javítani a takarító szektor társadalmi megítését?

  1. Tudatosság növelése: Az első lépés az lenne, hogy növeljük a takarító szektor fontosságának tudatosságát. Az embereknek jobban meg kell érteniük, hogy a tiszta környezet milyen előnyökkel jár, és hogy a takarítók nélkül nem lenne ez lehetséges.

  2. Jobb munkakörülmények és fizetés: A takarítóknak megfelelő munkakörülményeket és tisztességes fizetést kell biztosítani. Az alacsony fizetés és a túlterheltség a munka vonzerejét csökkenti, és kevésbé vonzza a fiatal generációkat.

  3. Társadalmi elismerés: Fontos, hogy a takarítók munkáját elismerjük és tiszteljük. Az elismerés lehet fizikai (pl. díjak, elismerések), valamint szóbeli, írásos vagy közösségi médián keresztüli nyilvános elismerés is.

  4. Szakmai fejlődési lehetőségek: A takarítóknak lehetőséget kell adni a szakmai fejlődésre és továbbképzésre. Ez nem csak a munkájuk minőségét javíthatja, hanem növelheti az önbizalmukat és önértékelésüket is.

  5. Társadalmi kampányok: A társadalmi kampányoknak segíteniük kell az embereket abban, hogy megváltoztassák a takarítók munkájáról alkotott negatív előítéleteiket. Az ilyen kampányok segíthetnek az embereknek megérteni, hogy a takarítók munkája milyen nélkülözhetetlen a társadalom számára.

Összegzés

A takarító szektor társadalmi megítésének javítása nem csak azoknak az embereknek a méltánylását szolgálja, akik ebben a szektorban dolgoznak, hanem a társadalom egészét is jobbá teheti. Az elismerés és a tisztelet megadása a takarítóknak együtt jár azzal, hogy az emberek jobban értékelik a tisztaság és a higiénia fontosságát. Mindannyiunk felelőssége, hogy hozzájáruljunk a takarító szektor társadalmi megítésének javításához, és ezzel egy tisztább, egészségesebb és tisztelettudóbb társadalmat teremtsünk.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!