Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Sokkoló kép

Sokkoló kép
2020.02.18.

A válaszokból is látszik, az egységes stratégia még nem körvonalazódik, de ami késik, nem múlik. A kulcséréseket meg kell válaszolni, különben falnak megyünk. Nézzük hogyan tovább, mert a saját kereteket mi határozzuk meg, bármenyire is hitetlen.

A BELSŐ SZAKMAI SZENDERD rendszerének első és talán legfontosabb kérdése, hogy miért is takarítunk. Erre világos és egyértelmű választ kell adni. Higgyétek el, triviálisnak tűnik, de a piacban nem tudatosul, és a takarító cégvezető is bajban lenne, ha ebből vizsgáznia kéne. Amíg ez nem tiszta értelmezhetetlen, hogy melyik kép a MEGFELELŐ.

Tehát akkor néhány fogalom:

Elsődleges kockázat: Ha egy területet nem vagy nem megfelelően takarítanak (megfelelő eljárás,m megfelelő gyakoriság), akkor bizonyos veszélyek megjelenésének kockázata növekszik. A szakma eddig alapvetően hat kritikus helyzetet fogalmazott meg eddig: közérzeti, egészségügyi és biztonsági kockázat a területen tartózkodó emberek számára, állagi és funkcionális kockázat a helyszínen lévő tárgyak számára illetve terhelési kockázat a környezet vonatkozásában.

Helyiségek funkció: egy adott helyiség rendeltetése, ami aljaiban meghatározza a szennyezettség terhelését, elsődleges kockázatát és nyilvánvalóan azt a szakmai igényt, ahogy és amilyen takarítási színvonalat kell ott megvalósítani.

Takarítandó területek felmérése tételszemléletben: a takarítandó felület egyszerű és felületes felmérése, ami csak a helyiségeket adja meg, esetleg még a padlóburkolatokat és a funkciókat.

Szolgáltatási jegyzék: tevékenység alapú követelményrendszer alapleírása, vagyis annak előírása, hogy milyen tárgyakat milyen gyakran szeretnénk takarítatni.

Takarítandó területek felmérése tárgyszemléletben: a takarítandó terület nagyon pontos felmérése, ami leltárba vesz minden takarítandó tárgyat, ami megkülönböztethet anyagminőség, eljárás és gyakoriság szerint is.

Lehetséges éves ellenőrzési gyakoriság: minőségalapú követelményrendszer, vagyis annak leírása, hogy egy adott tárgy vonatkozásában a megrendelő milyen gyakran ellenőrizhet és milyen módszereket fog alkalmazni, illetve hogyan értékeli a tapasztalt eredményeket.

Ennyi és nem több mára, nézzük, hogyan alakulnak a hozzászólások! Ez egy keretrendszer erre fogjuk felépíteni az egész BELSŐ SZAKMAI SZTENDERD rendszerünket.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!