Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Sokat emlegetett szamár

Sokat emlegetett szamár
2014.03.05.

A sokat emlegetett ár-érték arány akkor jó, ha az adott pénzért ugyanakkora értéket kapok. Jó ár-érték arányról bármilyen árkategóriában lehet. Tehát a jó ár-érték csak akkor áll elő, ha 50% ár és 50% műszaki tartalom figyelembevételével döntettem. Elvileg ezt hívja a KBT összességében a legelőnyösebb ajánlatnak.

Aminek viszont rossz az ár-érték aránya és úgy rossz, hogy a vásárlás pillanatában csak az árat vettem figyelembe az az úgynevezett gagyi. Minél inkább csak az árat veszem figyelembe, annál gagyibb. Ha pedig úgy rossz, hogy csak a műszaki tartalmat vettem figyelembe az az áhított presztízs termék.

Ami tehát a tisztítás-technológiai piacon hiánycikk az a kategóriák definiálása. Meggyőződésem szerint, a vevők jó ár-érték arányt akarnak, de a többségnek csak alacsony kategóriára van fedezete. Senki nem a saját ellensége! Tudatosan nem! Pontosan tudja, mennyi pénze van, de nem tudja, reálisan mit kéne, hogy kapjon azért.

Támpontok!

Takarítási óradíjak

A MATISZ TOD a minimumok minimuma. A célja az, hogy támpontot adjon arra, hogy mi az takarítási óradíj (díj/szolgáltatott óra), ami alatt, ha nincs valami egészen speciális helyzet (pl. megváltozott munkaképességű munkavállalók tömege) nem lehetne vagy rendkívül kockázatos szolgáltatni vagy esetleg a szolgáltatás finoman fogalmazva is aggályos.

A MATISZ TOD abban rendkívül korrekt, hogy húz egy minimumot, ami nem támadható azzal, hogy lehetne alacsonyabb is. Ebből a szempontból nincs benne semmi kérdéses tétel.

Egy szóval a MATISZ TOD a minimum és nem az optimum!

Az, hogy mennyi lenne az optimum, azt nehéz megállapítani, mert izgalmas kérdés, hogy végül is a minimálbér micsoda: optimum, ajánlott vagy minimum? Nyilván a munkaadó és munkavállaló ezt mind másképpen látja.

Munkavállalói kategóriák

Ha valaki becsületes, rátermett, lelkiismeretes és még esetleg millió egyéb jó tulajdonsága is van ahhoz, hogy jó takarító legyen, egy személyben nem nagyon van érdekképviseleti ereje arra, hogy olyan bért is kapjon, amit szeretne. Nyilván ha elégedetlen elmehet egy másik munkaadóhoz, de tény, hogy itt Magyarországon nagyon szűk a mozgástér, lényegében a bére nem fog mozdulni. Az egyetlen megoldás az lehet, ha külföld is bekapcsolódik a munkaerő piacba és a munkaerő tömegekben képes lesz megfelelni a kinti elvárásoknak (szakma, nyelv) és vállalja is a külföldi munkavállalás szerteágazó maceráit (lakhatás, tájékozódás egy új világban, stb.).

Térjünk vissza azokra az emberi tulajdonságokra, amelyek meghatározzák a tisztítás-technológiai szolgáltatás értékét.

Ezeket le kell írni és folyamatosan mérni kell, illetve be kell mutatni a megrendelőnek, hogy ezek éppen aktuálisan hogyan állnak, hogy fejlődtek ide és mi várható a jövőben. Ebben pedig sok az olyan dolog, amit úgy gondolunk ma, hogy nem mérhető vagy rendkívül nehezen tehető mérhetővé.

Ezek közül az egyik a időnorma, vagyis az a képesség, ami tulajdonképpen meghatározza az időráfordítást és ez által az árat.

A nagy kérdés az, hogy a MATISZ által közétett normákat azok az emberek meg tudják-e valósítan, akiket a TOD szintjén fizetnek? Mert, hogy az időnorma mindenhol a világon a legjobb emberrel, a legjobb felszereléssel és optimális körülmények mellett elérhető legjobb idő. Nem átlag, világrekord!

Ezzel szemben a MATISZ TOD a minimálbérre van felépítve, tehet olyan munkavállaló, aki nincs képezve, tréningezve, talán nem is áll rendelkezésére legjobb eszköz és nyilván a munkaterületeken sosincs, vagy rendkívül ritkán van optimális helyzet.

Az Európai Unió meghatározott képzetségi kategóriákat, de ezeket a Magyar Tisztítás-technológiai Ipar még nem alkalmazza. Ez az EQF1 – EQF8 rendszer. Vagyis a végrehajtó állományt négy, de legalább három kategóriába kéne sorolni. Itt pedig nagyon fontos szakmapolitikai döntést kell hozni: Megengedjük-e, hogy valaki EQF1 szinten betanítás és szakképzettség nélkül az ügyfél terültére lépjen?

Csak halkan megjegyezném, hogy nyugat-Európában az EQF2 mindenhol már kötelező.

EQF1: Az utca embere, szakképzetlen és tapasztalatlan

EQF2: Állandó felügyelet mellett, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott általános területen (iroda, lakás), az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagok eltávolítását segíti vagy végzi szakszerű módszerekkel, tervezett időben.

EQF3: Önállóan egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott szakterületen (korház, jármű, iskola, szálloda, ipar, stb.) területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolít el, vagy tart távol szakszerű módszerekkel, tervezett időben.

EQF4: Önállóan és/vagy a hozzá beosztott személyzet segítségével, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolít el, vagy tart távol szakszerű módszerekkel, tervezett időben.

EQF4: Önállóan és/vagy a hozzá beosztott személyzet segítségével, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatási bemutató keretén belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel, egy jövőben szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

EQF5: A hozzá beosztott személyzet segítségével, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat eltávolítását vagy távol tartását tervezi és szervezi szakszerű módszerekkel, továbbá fejleszti a felügyelete alatt lévő végrehajtói állományt.

EQF6: szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki a hozzá beosztott személyzet segítségével, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat eltávolítását vagy távol tartását tervezi és szervezi szakszerű módszerekkel, továbbá fejleszti a felügyelete alatt lévő végrehajtói állományt.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!