Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Rendkivüli hírek

Rendkivüli hírek
2022.06.03.

A tárgyalások második fordulójában az IG BAU szakszervezet és a munkáltatói oldalon az Épülettisztító Szakma Szövetségi Céh Szövetsége (BIV) 27 hónapos bérmegállapodásban állapodott meg Németország legnagyobb foglalkoztató szektorával vonatkozásában.

A Rationell reinigen magazin friss tudósítása szerint, Németországban az 1. bércsoportban október 1-től 12,55%-kal emelkedik az ágazati minimálbér. 

Az általánosan kötelező érvényű iparági minimálbér (1. bércsoport / belépő bér, vagyis betanított munkás) két lépcsőben emelkedik:

  • 2022. október 1-jén a jelenlegi 11,55 euróról 13 euróra (+12,55%),
  • 2024. január 1-jén pedig 13,50 euróra (+3,85%). 

Ez azt jelenti, hogy az épülettakarító szakmában továbbra is jelentősen a törvényi minimálbér fölé emelkedik a kezdőbér – hangsúlyozza a BIV. A különbség jelenleg közel 18%. Ez egy fontos értékítéleti kérdéskör, vagyis a Magyar takarító is joggal mondhatja, hogy a szakma specifikus minimálbér 18%-al kell, hogy magasabb legyen, mint a mindenkori minimálbér.

A szintén általánosan kötelező érvényű második iparági minimálbér, amely a szakemberekre, valamint az üveg- és homlokzattisztításra (6. bércsoport) vonatkozik:

  • 2022. október 1- től a jelenlegi 14,81 euróról 16,20 euróra (+9,39%) emelkedik.
  • 2024. január 1-től 16,70 euróra (+3,09%).
  • képzési támogatások összege a tanulóévtől függően 900, 1.035 és 1.200 euróra emelkedik 2024-ben a tanév végére .

"Ésszerű kompromisszum"

Christian Kloevekorn, a BIV kollektív tárgyalási bizottságának elnöke a következő szavakkal kommentálja a kollektív szerződést:

„A béremelések a vörös zónához közeliek a rendkívüli gazdasági kockázatok és a vállalatok számára beláthatatlan tények hátterében, és hosszú távon a 2024 vége erős érv. A megállapodás aláhúzza azt az alapvető meggyőződésünket, hogy az épülettakarítás kezdőbére még mindig jóval meghaladja a törvényes minimálbérnél – ez különösen fontos a történelmi infláció és a növekvő létszámhiány idején."

A kollektív szerződés egyben az elismerés kifejezése azon munkavállalók iránt, akik rendszer-szinten fontos és fontos társadalmi funkciót töltöttek be a koronajárvány idején. 

Kloevekorn így folytatja:

"A lényeg az, hogy a kollektív tárgyalás eredménye kihívás a vállalatok számára, de ésszerű kompromisszum a tervezés és a személyzet toborzása tekintetében. Reméljük, hogy a politikusok a jövőben is betartják szavukat, és nem ássák el a meglévő kollektív szerződéseket és nem erodálják a kollektív alku autonómiáját."

Ulrike Laux, az IG BAU országos elnökségi tagja, épülettisztítási szakért felelős szintén elégedett az eredménnyel:

"Nehéz és kemény megbeszéléseken sikerült áttörést elérni. A takarítómunkások továbbra is lényegesen magasabb fizetést kapnak, mint a törvényes minimálbér a fontos munkájukért, ami októberben óránként 13 euróra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az épülettakarítás továbbra is vonzó a munkavállalók részére. Ugyanakkor a bér plusz jóval meghaladja az inflációt."

A tárgyalások eredményét a BIV kollektív tárgyalási bizottságának június 10-én még meg kell erősítenie, majd a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztériumnak általános érvényűnek kell nyilvánítania a kiküldött munkavállalókról szóló törvény alapján 2022 októberétől.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!