Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Piktogramok jelentősége

Piktogramok jelentősége
2013.01.01.

Az egyszerűsített képi ábrázolás igen elterjedt kommunikációs eszköz. A legnagyobb mértékben a nagy forgalmú helyek gyors információadásában van szerepe. Azonban a 90-es évek közepén az AISE (Mosószer szövetség) úgy gondolta, hogy létjogosultsága a tisztítószerek címkéjén is lehet. El is indult egy fejlesztés, amihez a legtöbb tisztítószergyártó csatlakozott, illetve voltak néhányan, akik saját fejlesztésbe kezdtek.

1997-ben megjelent az AISE javaslata 12 piktogram formájában. Ezek viszonylag gyorsan kezdtek terjedni, mert a legtöbben valamiféle egységes Európai piktogram rendszernek tekinteték.

A 12 piktogram tulajdonképpen csak egy ötlet volt és nem lett hivatalos program. Azonban 99-ben alakult egy nemzetközi informális fejlesztői csoport a takarítási oldalról, akik hittek abban, hogy a képi kommunikáció igen is fontos lehet a takarítóipar számára is. Túl a címkéken a piktogramok nagy szerepet játszhatnak a képzésben, az elvek megértésében is. Még ezen is továbbmenve igen nagy szerepük lehet az ajánlat arculatában és a munkatervek és belső tanúsítványok rendszerében.

Ezért aztán mi is belevetettük magunkat a munkába és az első tananyagfejlesztéssel párhuzamosan Vincze László grafikus barátommal együtt összefogtuk a társaságot és 2002-re megjelentettük a PEL PICTOGRAMS FOR EASY LEARNING rendszert, ami több mint 1 200 piktogramot foglalt magába.

A csoport alapvető elvekben egyezett meg: a piktogramok fehér feketék lehetnek csak, olyannyira egyszerűek kell, hogy legyenek, hogy egy írott anyagban 1,5 x 1,5 cm méretben is felismerhetőek legyenek, ha valaki kifejleszt egy piktogramot, azt a csoport tagjai ingyen átvehetik egymástól és még sok más elképzelés megfogalmazódott. A piktogramokat nem védtük le, de elektronikus formában értékesítettük és elvártuk, hogy aki fejleszteni kíván, az folytasson párbeszédet a szakmában, a csoportban és ossza meg fejlesztéseit.

A piktogramok terjedése szépen volt figyelhető az elmúlt 10 évben. Mára már több 150 gyártó és több ezer takarító cég alkalmazza a PEL rendszert. Sajnos vannak hamisítók is, de hát ez az élet, az etika nem mindenkinek erős oldala. Egy dolog vigasztal és ezért is nem perelünk, mert amit másolnak az jó! A másolat pedig hiába színes, vagy a szürke árnyalataiban pompázik, akkor is csak másolat (plágium).

Mára elérkezett az újabb felülvizslat ideje. Az alapvető kérdés a munkatervek és belső tanúsítványok terjedése hozta elő illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó rendelhető szolgáltatások rendszere. Ez azt jelentette, hogy az elmúlt 3 hónapban az FELÜLETTAN és a VÉGREHAJTÁS fejezetei megújultak és most egyenként több mint 100 piktogramot tartalmaznak. A piktogramok elérhetőek elektronikus formában, melyet bárki könnyedén be tud illeszteni a World dokumentumaiba. Ez azt jelenti, hogy most már elkészthető egy piktogramos felmérő lap és egy ajánlat is megfogalmazható úgy, hogy az látványosan minden feladnál, van piktogram.

Ez volt az első lépés. 2013-ban igen komoly fejlesztéseknek nézünk elébe.

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!