Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Passzivitás és társadalmi megítélés: Az Indiai Páriák példája

Passzivitás és társadalmi megítélés: Az Indiai Páriák példája
2023.09.30.

Az emberi társadalom egy összetett hálózat, amelyben az egyének cselekedetei, viselkedése és helyzetük számos tényezőn alapulnak. Egyik fontos szempont, amely jelentős hatással van az egyén társadalmi megítélésére, az a passzivitás vagy az aktív részvétel a közösség életében. Az indiai páriák esete kiválóan illusztrálja, hogy milyen módon kapcsolódhat össze a passzivitás és az alacsony társadalmi megítélés.

A Páriák és társadalmi megítélésük

Az indiai társadalom hosszú ideig szigorú kastarendszert alkotott, amelyben az egyének születésük alapján kerültek egy adott kasztba, amelynek tagsága szinte kiváltságokkal és korlátozásokkal járt. Az indiai társadalom legalsó rétegét a páriák alkották, akik gyakran a legnehezebb munkákat végezték, és számos társadalmi korlátozásnak voltak kitéve. Ezen korlátozások közé tartozott például az iskolai oktatás elérhetetlensége és a társadalmi eseményekből való kizártság.

Ebben a helyzetben sok páriának kevés lehetősége volt arra, hogy felemelkedjen a társadalmi ranglétrán, és sokan elfogadták helyzetüket. Ez gyakran passzivitáshoz vezetett, amikor az egyének hajlandók voltak elfogadni a meglévő rendszert, és nem lázadtak fel ellene. Ezt az alacsony társadalmi mobilitást és passzivitást gyakran használták fel az indiai társadalomban élők az indiai páriák ellen.

Passzivitás és a társadalmi megítélés

A passzivitás és az alacsony társadalmi megítélés közötti összefüggés érthető, ha figyelembe vesszük, hogy egy passzív cselekedet vagy viselkedés azt jelzi, hogy az egyén nem hajlandó vagy képes fellépni a saját érdekeiért vagy a közössége javára. Az indiai páriák esetében a passzivitás azt sugallta, hogy elfogadják a korlátozott lehetőségeiket és nem próbálnak kitörni az általuk elrendelt társadalmi szerepből.

Az aktív részvétel és a cselekvés hiánya számos negatív következménnyel járhat. Azok, akik passzívak maradnak, gyakran alacsonyabb társadalmi státusszal rendelkeznek, kevesebb lehetőségük van az oktatásra és a munkára, és nagyobb eséllyel szenvednek diszkriminációban. Az alacsony társadalmi megítélés pedig tovább ronthatja az egyén önértékelését és önbecsülését.

A Megoldás: Aktív cselekvés és társadalmi felemelkedés

Az indiai páriák példája mutatja, hogy az aktív cselekvés és a közösségi részvétel kulcsfontosságúak a társadalmi felemelkedéshez. Azok, akik képesek kiállni jogaikért, és aktívan részt vesznek a közösségi életben, nagyobb eséllyel érnek el pozitív változásokat az életükben. Az indiai társadalomban is történtek változások az elmúlt évtizedek során, és egyre több lehetőség nyílik az indiai páriák számára az oktatásra és a munkára.

Az indiai páriák példája azt is mutatja, hogy a társadalomnak támogatnia kell az egyének társadalmi felemelkedését, és meg kell szüntetnie az olyan korlátozásokat, amelyek megakadályozzák az aktív részvételt és az egyenlő esélyeket. Csak így lehet elérni egy igazságosabb és egyenlőbb társadalmat, ahol mindenki lehetőségei szerint fejlődhet és hozzájárulhat a közösség fejlődéséhez.

Végül is, az indiai páriák példája rávilágít arra, hogy a passzivitás és az alacsony társadalmi megítélés között erős összefüggés lehet, de az aktív cselekvés és a társadalmi felemelkedés is reális lehetőség, amikor az egyének és a társadalom egyaránt elkötelezettek a pozitív változások mellett.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!