Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Nyári program

Nyári program
2022.06.21.

Amikor az ember egy szakmai programot szervez mindig izgalmas, hogy tud-e annak helyet csinálni benne, amin éppen dolgozik. Ez nem mindig sikerül. A július 2 azért egy ilyen alkalom lesz. A különkiadásnak pedig éppen ez is, az egyik szerepe, hogy felhívja a figyelmet egy-egy szakmai fejlesztésre.

A MESTERTERV egy olyan horderejű fejlesztés, ami még az én életemben nem volt. Nem biztos, hogy lehetett volna, ha korábban nekifogok, mert azt gondolom, hogy ennek pontosan az a lényege, hogy ennek most egy 30 éves takarítói tapasztalattal vágtam neki. Eredetileg a cél csak az volt, hogy az új programok miatt tegyem rendbe a képzési anyagaimat, azonban a helyzet másképpen alakult.

Evés közben jön meg az étvágy. Még a tavalyi év végén úgy látszott, hogy viszonylag apróbb ráncfelvarrásokra van szükség, aztán tavaszra bebizonyosodott, hogy nem csak a képzési anyaghoz fogok hozzányúlni, hanem a képzési programhoz is. Ekkor már tisztán látszott, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy átnézem, és itt-ott aktualizálom a diákat, hanem teljesen újragondoltam, hogy egy 2022-ben fejlesztett tananyagnak milyen képességei kell, hogy legyenek és látva azt is, hogy milyen irányok vannak Ausztriában, Németországban, sok mindenre kell felkészülni.

Az első es alapvető kérdés az volt, hogy mennyi az az elméleti idő, amiből bármilyen előzetes tudásfelmérési eredmények esetében sem adunk kedvezményt, mert azok olyan alapok, amiket ténylegesen kontaktórában le kell adni. Ennek persze lehet on-line változata is, de a lényeg az, hogy ezeket 90 perces blokkokba rendezve, interaktív módón meg kell vitatni a tanulóval.

A gerinc

Ez a képzés gerince. A MESTERTERV képzés szempontjából két részre van osztva: szakmunkás és szolgáltatásvezető. Elsősorban azért, mert a tanfolyamok is így szerveződnek. Viszont, az képzési prezentációs anyaghoz tartozó könyv, kép adatbázis, értelmező szótár, piktogram rendszer és tesztkérdés adatbázis már ilyen vonatkozásban nincs szétszedve. Utóbbiaknál a jól bevált 6 Fejezet és 28 tudáshalmaz és körülbelül 80 tudáselem struktúrát követem és ennek a kódolása is mindenhol visszaköszön.

dia6

A tudáselemek rendszer azért csak körülbelül, mert itt azért folyamatosan zajlanak finomhangolások és ez a rész, csak a végső pillanatban lesz végleges.

A gerinc tehát összesen 19 + 14 nap, vagyis 33 nap, ami tartalmaz 10 nap összefoglaló és lezáró napot, tehát a nettó gerinc 23 nap, ami 92 db. 90 perces előadást jelent. Ez azt jelenti, hogy mindez 184 órányi (112 + 72) tananyag, ami nem képezi kompromisszum tárgyát.

A szakmunkás szinten, a 112 óra az tiszta elmélet, amit aztán kiegészít az 5 nap összefoglaló és lezáró, ami új anyagot már nem hoz, viszont elmélyíti a meglévő tudást, esetleg okoz bizonyos felismeréseket. Ezt egészíti ki 3 x 170 óra gyakorlat, ha valaki nulláról indul és hozzávetőlegesen kb. 30 teszt, aminek a végrehajtási ideje egyelőre még csak tervezett. Ennek megfelelően kicsit átlépjük a 800 órát, amit a központi programkövetelmény előír, mint minimumot.

A szolgáltatásvezető szinten, a 72 óra nem pusztán csak elmélet abban van jelentős mértékű interaktivitás és aztán az 5 nap lezárás pedig szinte kimondottan gyakorlat, mármint számolás, koncepcióalkotás. Ezt is követi kb. 20 teszt. Itt is van konkrét gyakorlat is, és jelenleg úgy látom, hogy a 85 óra, erre elég is lenne, ezzel pedig kb. valahol a 200 óra körül maradunk, ahogy a központi programkövetelmény előírja.

A tudástömeg

Abból az örökös filozófiai kérdésből kiindulva, hogy szakma-e a takarítás, nyilvánvaló a válasz, hogy aminek a mesterszintű elsajátításához szükség van egy jól átgondolt 1 000 órás programra, az biztos szakma.

Visszatérve a 184 órára, ami hozzávetőlegesen 2 000 dia egy olyan tudásmennyiség, ami nem kezelhető félvállról. Ha ezt úgy nyomtatjuk ki, hogy egy A4-es lapon 2 dia van, akkor csak ez önmagában 1 000 oldal és ezen kívül van 1 000 oldal megírt szöveg is. Tehát ha ezek között van is valamekkora átfedés, ami miatt vagy egyik, vagy másik kerül a könyvbe, a tervezett könyv durván 1 200 – 1 500 oldalnyi lesz, A4 méretben. Ez azért elég tekintélyt parancsoló lesz.

Ha visszalépünk a 2 000 diára, akkor nyilván az egy nagyon fontos kép adatbázis is, hiszen ha bármilyen szakmai anyagot készít az ember, egy ajánl vagy bármilyen tanulmány kapcsán, akkor ez egy olyan illusztrációs és egyben forrásanyag is, ami nagyon gyorsan nagyon nagy új szakmai anyagok létrehozását teszi lehetővé. Reménykedjünk abban, hogy az új generáció majd tovább kutatja az összefüggéseket és fel is tárja azt eddig ismeretlen tudáselemeket. Így aztán 50 – 100 év múlva ez az anyag akár a tízszeresére is duzzadhat, mint más szakterületeken látható.

Természetesen ehhez az kell, hogy az új generáció vegyen részt a képzésben, ismerje meg és fogadja el, az eddig lefektetet alapokat és ezen az úton kezdjen fejleszteni. A képzések, szakmai napok és konferenciák ezt a célt szolgálják.

A személyi minősítés kérdésköre

A felnőttképzésben sajnos a szaktanári minősítés nagyon gyenge lábakon áll. A rendszerbe, aki pedagógus már oktathat is, függetlenül attól, hogy szakmailag halvány elképelése sincs a tananyagról. Nem beszélve arról, hogy a törvény csak programot ír elő és nem tananyagot.

Ahogy szokták mondani, az ördög a részletekben van, tehát nyilván egy program megléte fontos dolog, mert azon számon kérhető sok minden, legalábbis adminisztratív vonalon. Azonban a lényeg mégiscsak a tananyag enyésszen konkrét részletei, vagyis a képzés során a hallgató hány diát láthat és mi a tartalma azoknak a diáknak. Nem utolsó szempont az sem, hogy statisztikailag egy diára mennyi idő jut. A mi esetünkben ez hozzávetőlegesen 8 perc jut egy diára. Ebben az esetben csak az előadások és a lezárók, összefoglalók idejét számoltam bele. Beleszámoljuk a tesztekkel töltött időt is, amit azért elég nehéz felbecsülni, de akkor felmehetünk körülbelül a 9 – 10 percre is. Utóbbi esetben, ami biztos, hogy mérni is tudjuk, hogy milyen mértékben ment át a tudás.

Miért fontos mindezt ilyen részletesen kielemezni?

Mert nem mindegy, hogy ki vezeti a tanulót a megismerés útján és, hogy az illető mennyire van tisztában a tananyaggal és mennyi szakmai tapasztalata van. Mert nyilván fontos dolog, hogy a tanárnak rendelkezésére áll egy könyv vagy általában az elérhető szakirodalom, de rendkívül fontos, hogy a személye (emberileg is, szakmailag is) milyen hitelt jelent a tudás átadásában.

Tehát a szakmai életben való részvétel, a folyamatos fejlődés kulcskérdések arra vonatkozóan, hogy egy tanfolyam sikeres lesz vagy nem. Itt most nem csak a tanár fejlődésére gondolok, hanem a hallgatóknak is sokkal több időt kell áldozni annál, mint amit nettó tanfolyami időnek mondunk. Egyszóval ha azt akarjuk, hogy a társadalom szakmaként ismerjen el, ahhoz áldozatokat kell hozni.

KREDIT II. Szakmai nap és verseny

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!