Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Nincs kész a házi feladat!

Nincs kész a házi feladat!
2020.03.06.

Nem tudom mi a helyzet ma, de abban az időben, amikor én iskolába jártam, volt házi feladat. Ami azt jelentette, hogy nem magolni kellett, hanem meg kellett érteni a tudás és alkalmazni kellett egy feladat megoldásában. Ha valaki ezt megcsinálta, nagyot lépet előre.

A szakmaiság kapcsán is vannak „házi feladatok”. Ami azt jelenti, hogy meg kell érteni miképpen, működik a világ és alkalmazni kell azt a napi működés szabályozásában. Igen, Pintér Zoltánnak igaza van, törvényekre van szüksége. Azonban, ahhoz, hogy ezek jó törvények legyenek, a szakmának ki kell érlelnie a saját belső sztenderdjeit. Ugyanakkor alapkérdés, hogy a társadalmi és gazdasági konjunktúra ezt miképpen segíti, vagy éppen akadályozza.

Ha visszamegyünk kb. 10 vagy 15 000 évet, és vonunk egy párhuzamot az fa megmunkálása kapcsán akkor annak a fejlődésének első időszakában a fát szerszámok nélkül, vagy nagyon kezdetleges eleinte pattintott, aztán pedig csiszolt kövekkel munkálták meg. Ebből az időből semmi nem maradt ránk, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, de az biztosak látszik, hogy ebből legelőször egy olyan szakma alakult ki, ami a mai értelemben az ács lenne, mert, hogy a gazdasági konjunktúra a házépítést hozta előtérbe. Ennek akkor is jelentősége volt, ha fából építkeztek és akkor is, ha kőből.

A szakmai öntudat viszont csak valamikor a korai középkorban ébredt, amikor a XII. és XIII. században létrejöttek az első céhek. Az akkori időben a politikai helyzet és politikai egyezségek oda vezettek, hogy a szakmai céhek, diktatórikus módszerekkel ugyan, de megalapozták a felügyelt, irányított szakmákat. Ez abban az időben egy lehetőség volt, és ma már ez a módszer nem követhető. Nincs konjunktúrája. A takarítás „szakma” ezt a történelmi lehetőséget kihagyta. Más szakmáknak erre volt 500 évük. Sokkoló nem?

Az ipari forradalom/forradalmak hajnalán (XIX. század közepe) a céhek egyre kellemetlenebbé váltak, mert konzervatív szakmapolitikájuk fékezte a fejlődést. A céhek eltörlésével új világ kezdődött, új szakmák jelentek meg és erősödött a szakosodás. A mindentudó és nagyhatalmú mesterek kora lejárt. Azonban az új világban, az új tevékenységek is meg kellett, hogy alapozzák magunkat és rendkívül hatékonyak kellett, hogy legyenek, mert erre nem volt már csak 100 évük. A takarítók ezt a történelmi lehetőséget is elszalasztották.

A második világháborút követően minden új alapokra helyeződött. A világ elkezdett átalakulni, a társadalom elkezdett polarizálódni. A mai nyugati rendszerek a 60-as és 70-es évekre kialakultak, de mi ebben nem vettünk részt. Talán ez volt a harmadik vonat, amit elszalasztottunk.

A rendszerváltást követően még megjelent egy halvány esély, de igazából ezzel sem tudtunk élni, mert a szakma bár központi szabályozási igényről beszél, amikor az végre a képzettség területén megjelent, valójában nem élt vele és nem töltötte meg tartalommal. A cégvezetők döntő többsége ma is úgy gondolkodik, mint 30 évvel ezelőtt.

Van kérdés?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!