Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Minőségbiztosítás és minőségmenedzsment

Minőségbiztosítás és minőségmenedzsment
2018.01.08.

Az idén már át kell állni az ISO 9001: 2015 szabványra és ez rejt magában mindenféle lehetőségeket mindenki számára. Itt nem csak a minősítésre gondolok, hanem az új szabvány, miközben megtartja, sőt erősíti a folyamat jelentőségét, már bevezeti azt a kockázatszemléletű megközelítést és rendkívül gyakorlatias.

Ez ténylegesen is nagyon praktikus gondolkodást alapoz meg egy cég működésében. Az új szabvány sokkal jobban megközelíti a szakmaiságot, mint eddig bármelyik verziója. Amikor elolvasta a szabványt az volt az érzésem, hogy itt most valami egészen nagy előrelépést sikerült megvalósítani.

A fő folyamat és annak kockázatai

Egy takarító cég fő folyamata a szolgáltatás teljesítése. Ez a folyamat a felkészüléssel és a piacra lépéssel kezdődik és az elégedett újrarendelő és másoknak is ajánló vevővel fejeződik be. Azonban ennek a fő folyamatnak rengeteg támogató folyamata is van és a nagy kérdés, hogy ezeket nem csak az operatív folyamatmenedzsment szempontjából kell a jövőben kezelnünk, hanem fel kel tárni a lehetséges kockázatokat is és azok minimalizálási lehetőségeit ki kel alakítani.

Ha komolynak gondoljuk ezt a szakmai, akkor bizony ezekkel a folyamatokkal foglalkozni kell külön, - külön. Gondoljuk végig, nem abból erednek-e a problémáink, hogy bizonyos folyamatokat nem gondolunk elég fontosnak és ezért nem foglalkozunk vele eleget, vagy egyáltalán nem. Ebben az esetben, pedig e folyamatok törvényszerű kockázatai bekövetkeznek.

Az én javaslatom

Az áttérésre magam is kidolgoztam egy rendszert, aminek az elsődleges célja az volt, hogy a lehető legközelebb legyen a takarítócég gyakorlatához, ugyanakkor mutassa meg a fejlesztési lehetőségeket is és rendkívül egyszerű legyen auditálni. Utóbbinak rendkívül nagy jelentősége lesz jövőben és hamarosan jelentkezem, ha túl vagyunk az első auditon. Az alapvető elképzelésem az, hogy most itt a reális lehetőség a mikró és kis cégeknek is az ISO 9001 tanúsítvány megszerzésére. Itt pedig nem is papír a lényeg, hanem az, hogy összehoztam egy rendszerbe a szakmát és szabvány követelményeket és célokat találtam, amik gyökereiben alakíthatják át egy cég napi életét, soha nem remélt módon eredményesé téve azt.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!