Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Mi a takarítási szolgáltatás értéke?

Mi a takarítási szolgáltatás értéke?
2018.02.06.

Egy olyan fogalom, amit mindenképpen meg kell határozni ahhoz, hogy az második lépésben számszerűsíthető legyen és ezt követően pedig a mindennapi gyakorlatban is használható legyen az ár/érték kiértékelési rendszerben.

A takarítási szolgáltatás értéke két oldalról közelíthető meg:

1) Az elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatok minimalizálásának oldaláról

2) Az adott szakképzettségi szinten, adott eszközparkkal szolgáltatott órák mennyisége oldaláról

Mindkettő nagyon fontos lehet a megrendelőnek, de az ajánlat pillanatában csak ígérvény és nem tény ezért meghatározó szempont a garanciavállalás mértéke, minősége, vagyis mi van, ha mégse…

Vagy az első szempont tulajdonképpen a szolgáltatott minőség és a második pedig ehetne a garancia, vagyis az a protokoll, ahogy az ígért minőség megvalósítható. Ezek után már csak egy kérdés van: ki dönti el, hogy annyi és olyan eszközzel, adott szintű képzettségek elérhető-e az ígért eredmény?

Illetve miben lesz a verseny?

Klasszikusan, az kéne, hogy a rendelhető technológiákra legyenek egységes protokollok. Továbbá legyen garancia arra, hogy ezt valamilyen szinten ellenőrzik is. Például a kereskedelemben csak hitelesített mérleg használható és ezt a hatóság ellenőrzi is. Ha ezek a protokollok precízek, akkor minden szolgáltatás egyforma lesz a szakmai területen és a verseny marad az ügyfélszolgálat minőségében vagy a cég más egyéni hozzáadott értékében.

Nagyon fontos tény, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelem csak a szervezet és a magánember viszonylatban működik. Az, hogy két szervezet miképpen állapodik, meg az kívül esik a fogyasztóvédelem hatókörén, az a cégek egyéni felelőssége és problémája. Olyannyira, hogy a hiába volt elszámoltatás a bankokkal a devizaügyben, ez csak a magánszerződéseket érintette, a cégek kapcsán semmi nem történt. Hiába állapították meg, hogy a bankok tisztességtelenül jártak el.

Tehát az érték és a cserearányok megállapítása nem csak szakmai-üzleti kérdés, hanem szakmapolitikai is. A másik fontos szempont a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL, ami árgus szemekkel figyeli, hogy ténylegesen van-e versen.

Tehát a szabályozás olyan kell, hogy legyen, hogy pontosan hol nem lehet, és hol lehet verseny. Például ott ne lehet verseny, hogy valakinek a mérlege másképpen mér. Ott sem lehet verseny, hogy valaki olcsóbban ad mind amennyiért vesz. Ez persze mind kereskedelmi szabályozás és a szolgáltatásoknál nem ennyire egyértelmű. Itt van jelentősége a MATISZ rezsióradíjnak (TOD – Takarítási Óradíj) és az idő- illetve anyagnormáknak.

Hol lehet verseny?

A cég megjelenésében, a munkaruha dizájnjában, az alkalmazottak viselkedésében vagy kommunikációjában, az alkalmazott központi költség és nyeréség mértékében, a szervezet hatékonyságában, az alkalmazott technológiák újszerűségében, a pénzügyi befektetések mértékében és az ebből adódó technikai lehetőségekben vagy hatékonyságban, a belső ellenőrzési és minőségmérés rendszerében, a felajánlott garanciákban, stb.

Ez egy régebbi cikkem, amit aktualizáltam egy kicsit, mert fontos feleleveníteni azt, hogy milyen korlátok között van szabad mozgásterünk. A cikkhez kapcsoltam néhány régebbi bejegyzést is és indulhat a vita.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!