Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Lépjünk egy nagyot előre és egyet fel

Lépjünk egy nagyot előre és egyet fel
2019.05.14.

Több lehetőség is áll előttünk. Az, hogy ezek közül melyik és kinek kézenfekvő, az egyéni dolog. Azonban ami szektor szinten is eredményre vezet, az már kötött-pályás. Nagy dilemma, hogy mennyi energiát fordítsunk a szektor szintű szabályozásra és mennyit a saját cégünkre vagy saját magunkra.

A dilemmát nem tudom és nem is akarom feloldani. Viszont egy dolog nagyon tisztán kezd körvonalazódni: a takarítási szakma akkor nyer majd polgárjogot, ha az szakmailag szabályozva lesz. Ennek első lépése az országos képzési jegyzékbe való bekerülés, de ezután egy csomó nyitott kérdés jelenik meg.  Lehet keseregni, hogy a helyzet nem nagyon kedvező és alacsony szintű a társadalmi megítélés, de a helyzet nem változik egészen addig, amíg mindenki a „házi feladatát” el nem végzi.

Különös a szakmai demokrácia, mert ugyan kényelmes volna, ha valaki ezt megcsinálná helyettünk. Majd kényelmes lesz azoknak, akik beleszületnek egy kész rendszerbe, ha elfogadják, és nem csinálnak egy újat. Tehát van egy minimum, amiben mindenkinek állást kell foglalni. Nyilván lehet olyan, hogy nem veszünk tudomást erről a helyzetről és megvárjuk, míg valami kialakul. A probléma ott van, hogy eközben nem tanítjuk/fejlesztjük a piacot, vagy ami még rosszabb egyenesen félrevezetjük. Amikor ennek eredményét visszakapjuk, szó szerint el vagyunk képedbe. Pedig ez csak és kizárólag a mi hibánk.

Nézzük, csak szépen mi hiányzik, a teljesség igénye nélkül. Egyértelmű és minden szolgáltató által ismert (elfogadott és következetesen alkalmazott) álláspont azzal kapcsolatban,

  1. hogy milyen adatok alapján lehet és szabad árajánlatot adni takarítási szolgáltatásra,
  2. hogy mi számít szakmailag vállalható szolgáltatásnak, és mi nem,
  3. hogy milyen elvárások vannak a takarításra jelentkező emberekkel szemben és ennek mi a versenyképes díjazása,
  4. hogy milyen módon kell elkészíteni a szakmailag és pénzügyileg kikezdhetetlen szolgáltatási költségvetést
  5. hogy milyen szolgáltatási sztenderd különbségek lehetnek
  6. hogy milyen vállalások és garanciák adhatóak a megrendelőknek
  7. hogy milyen legyen az a rendszer, ami a piacot áttekinthetővé teszi

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!