Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Két halálos megközelítés

Két halálos megközelítés
2019.03.11.

A szektor nagy kihívások előtt áll. Bárhogy nézzük, a dolgokat két féle megközelítésben elemezhetjük és mindkettő halálos kimenetelű. Nyilván valamekkora remény van a túlélésre, mert a piac annál bonyolultabb, mint ahogy azt egyszerű modellekkel le lehetne írni. Azonban ebben az őskáoszban, önagában, csak kizárólag a pillanatnyi szerencsében már nem nagyon lehet bízni. A piacon megkezdődött egy egészen érdekes átalakulás.

A politikától független szakmai fejlődés

A robbanásszerűen fejlődő építőipar előbb utóbbi eredménye, hogy a felépített házakat takarítani is kell. Ennek eredményei 2018-ban már nem látszanak markánsan, de 2019 már egy egészen más év lesz. Miközben a bérköltségek szépen menetelnek felfelé, hol mondjával, hol drasztikusan, de leginkább követelmények nélkül a megrendelők el kezdtek gondolkodni a jövőben elvárható és aztán talán megvalósuló minőségről. A szakértői megbízások azt mutatják, hogy igény az van és hamarosan kényszer is lesz.

Csak a miheztartás végett, 2.000 Forintos rezsióradíjnál, még ha dolgozóból átlagosan ki is lehet csavarni 200 m2 óránkénti teljesítményt, az akkor is, 10 Ft/m2/nap díjat jelent, ami sok helyen mellbevágó. Miközben a MATISZ 2019-re javasolt takarítási óradíj már 2.500 Forint. Ugyanakkor az irodaterületre vetített átlagos 200 m2/óra, az elvárt minőségben, azért sok takarítónak csak egy álom. Tehát a helyzet mondhatjuk drámai, mert ugye ez nem csak ember és tréning kérdése, hanem eszköz, tisztítószer is.

Lényeg a lényeg, bajban van, aki most tisztán akar látni abban, hogy a megfelelő minőséget milyen áron lehetnem most megvenni, és még nagyobb bajban van az, aki azt is szeretné tudni, hogy ez az ár miképpen alakul majd fél vagy netán egy év múlva. Persze az is nagy kérdés, hogy mi a megfelelő minőség!

Van azonban egy másik nézőpont is!

A szakmától független politikai fejlődés

Jelenleg mondhatjuk, hogy ilyen nincs, és mégis van. Ugyanis már az is markáns politikai döntés, ha egyáltalán nincs szabályozás és „a gyeplőt bedobták a lovak közé”.

Aztán persze a dolog ennél egy kicsit árnyaltabb, mert bizonyos szabályozások már meg vannak, ismertek is, de pillanatnyilag nem használjuk őket, mert egyelőre a „politika” csak figyeli, hogy spontánul kezd-e valamit velük a szektor. A szektor szereplői persze nem egyformák a teljes homálytól a jól tájékozottig mindenféle opció megtalálható közöttük.

A statisztikák is mutatnak dolgokat és ezeket csak az látja, aki meg is nézi őket és mondjuk ért is hozzá egy kicsit, meg el is gondolkodik rajtuk.

Persze a felületes szemlélődő csak egy nagy állóvizet lát, azonban a mélyben kavarognak ám a dolgok. Folyik az élet halál harc, de egészen mostanáig a politikai evolúció még nem tartott ott, hogy ennek legyenek rendszerszabályai. Hangsúly a rendszeren, a szabályok egyelőre képlékenyek, azokat még igazítani kell. Ami most alakul, az egyelőre ismeretlen…

A felkészülés stratégiája

Nincs ilyen, vagy eddig is toppon voltál vagy már nem tudod behozni a lemaradásodat. Nyilván a remény hal meg utoljára és küzdeni kell az utolsó pillanatig, azonban a „politika csinálok”, pontosan látják, hogy a szektor a már szabályozott önkéntesen igénybe vehető lehetőségek körülbelül a 10%-val él, tehát egy 20%-os mértékű szabályozás is megfektetné a szektort. Kérdés van?

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!