Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Katana edzőtábor

Katana edzőtábor
2018.11.26.

Minden tréningnek, de ennek különösen fontos eleme, a saját vállalás. Ugyanis az elsajátított technikák, a megtapasztalt törvényszerűségek önmagukban semmit sem érnek. Az egész folyamatnak akkor van jelentősége és akkor lesz eredménye, ha ez beilleszthető valakinek a jövőről alkotott elképzeléseibe.

A saját vállalás olyan, meg nem is, mint egy „újévi fogadom”, csak annál sokkal merészebb és komolyabb. Meg van a megfelelő technika arra, hogy egy vállalást hogyan tudunk valódi vállalási helyzetbe hozni.

Tehát ha valaki bármilyen szintű vezető, akkor van néhány fontos szempont, ami öt vezetővé teszi. Az első szempont, a hitelesség kérdése. A hitesség egyrészt formális kinevezés (20%), másrészt saját vállalás (80%).

Most már gondolom, érezzük, hogy a saját vállalást, hová kell elhelyezni. A vezetői lét sajátossága, az hogy a vezető egy lánc része, vagyis „felűről” kapott feladatokat továbbít „lefelé”. Majd jelenti ezek megvalósulását. Ugyanakkor „alulról” jövő szükségleteket továbbít „felfelé”. Ebben a folyamatban rendkívül fontos kérdés, a beosztottak folyamatos felkészítése/fejlesztése a potenciális feladatok vonatkozásában és egyben a gazdálkodás a megkapott erőforrásokkal.

A hitelesség ott érhető tetten, hogy a vezetők meg vannak győződve arról, hogy számíthatnak a szolgáltatásvezetőre, mert szakmailag és vezetőként képes az elvállalt feladatok határidőben történő megvalósításra. Másrészt a beosztottak nyugodtak lehetnek abban, hogy a vezetőjük, csak reálisan megvalósítható feladatokat vállal el. Az egész rendszer záróköve az, hogy végül is mi az a konkrét szakmai és pszichológiai realitás, amit mindenki elfogad. Másképp fogalmazva, az eredeti (egy adott kiindulási helyzet) állapothoz képest mekkora fejlődési pálya írható le? Meddig terhelhető egy rendszer?

A saját vezető vállalás, tehát azon feladatok meghatározása és elvégzése, amelyek a csapatot egy folyamatos fejlesztésre késztetik, és amelyek elvégzése oda vezet, hogy mindenki megítélése az lesz, hogy a terhelés még fokozható, a csapat egyre ütőképesebb.

A szolgáltatás lényege, hogy sok esetben, részben a piaci harcnak, részben pedig a végső döntéshozó bizonytalanságának köszönhetően egy-egy vállalás nem a reális megvalósítható szint szerint születik. Ugyanakkor, ez mégiscsak egy nagy lehetőség arra, hogy a csapat egy bizonyos idő alatt elérje ezt a szintet, sört meg is haladja azt. Az alapvető kérdés, az, hogy egy szolgáltatásvezetőnek milyen vállalásokat kell tenni, hogy ebben a folyamatban kovász legyen?

Erre van egy jó kis kérdőívem, és ha ezt megfelelően kitölti valaki, akkor máris közelebb kerül önmagához, mint középvezető, és ugyanakkor tisztán fogja látni azt is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a folyamatok nem legyenek akadályoztatva. A tréning neve KATANA EDZŐTÁBOR, aminek az elnevezése kapcsán van egy felületes és egy mélyebb értelmezése. Az edzőtábor nyilvánvalóan a tréning, de az edzés, az egyben egy az acél hőkezelési technikája, ami túl azon, hogy milyen az anyag összetétele, az eljárással képes megváltoztatni annak fizikai tulajdonságait. A hőkezelés, ugyanazt az anyagot lágyabbá vagy keményebbé teheti, a kérdés az, hogy mikor, hol, pontosan mire van szükségünk.

A saját vállalás az anyag összeállítása és ennek finomhangolása, a csapatfejlesztés során.

A tréning alapvetően a most megjelent „Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető” könyv alapján zajlok, de van egy plusz anyag is, ami csak a tréning kapcsán érhető el, és ami olyan összekötő elemeket tartalmaz, ami olvasva nem, egy tréning során nagyon komoly felismeréseket eredményezhet. 

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!