Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Jön, aminek jönnie kell!

Jön, aminek jönnie kell!
2021.08.06.

Jelen pillanatban több projekt zajlik párhuzamosan, ezek egymástól nem függetlenek és nem a végtelenben találkoznak. Szám szerint, 5 dologról van szó és szeptemberre összeáll egy olyan kép, ami eddig még nem volt elképzelhető.

A QUAD program, négy projektből áll: Hang a fejben, PEL piktogramok, A létesítménygazda könyve és nem utolsó sorban az EXPLAIN, leánykori nevén az Értelmező. Ezen kívül majdnem befejeződött a tisztítás-technológiai program új rendszere és készül a szolgáltatásvezető is. Ami még hátravan, az előzetes tudásmérés rendszere és a jegyzetek aktualizálása. Szeptember második felében indulnak a tanfolyamok.

A MATISZ még nem tudom, hogyan dönt az őszi konferenciájáról, de HFMS már szervezi a létesítménygazdálkodási konferenciát és ott előadok minőségmérés témában és fontos, hogy addig készüljön el „A létesítménygazda könyve” is.

AZ EFCI kijött az új közbeszerzési javaslataival és itt lényeges előrelépések történtek. Az anyag feldolgozása folyamatban van, és ezzel is bővülne „A létesítménygazda könyve”.

Augusztus 25 „Ausztria 2020 – 21” webinárium, már lassan összeállt az anyag és nyilvánvalóan és nem véletlenül itt egy példaképről van szó. A kihívás az, hogy el tudunk-e indulni ezen az utón vagy nem.

Közben szép lassan haladok a pólóprojektek is és éppen ez is az egyik oka, hogy megkezdődött a piktogramok újra rajzolása. A cél az, hogy átgondolandó logikai összefüggések vannak és az piktogramok új formátumba is kerülnek (PNG), ami sokkal több lehetőséget ígér. Növekszik a felbontás, a sarkok le vannak kerekítve és most már megjelenhetnek a pólókon is.

Az EXPLAIN 1500+ adatbázis előkészítése már a vége felé jár és igen sok újdonság jelenik majd meg. Itt szeretném megjegyezni, hogy jön a „KI KICSODA” és a „MI MICSODA” is, ami különleges lehetőségeket teremt majd a szakembereknek és a cégeknek.

Szeptember elején talán meg alakulhat az ÖNKÉPZŐ formális szervezete is!

Lesz egy kis pihenés is, de egyelőre több apró részlet kell, még a helyére kerüljön és fontos mérföldkő lesz a Veronai vásár is. Szeptember közepére minden helyén lesz, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!