Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Helyzetelemzés 2013

Helyzetelemzés 2013
2013.03.14.

A tisztaság iránti igény rendkívül relatív. Nem tudjuk, hogy az ősember mennyire volt igényes és ezt nem is lehetne értelmezni a mai megközelítéssel. A középkorról pedig jobb nem beszélni. Mindenesetre azt mondhatjuk, hogy az igényesség az épített környezettel és az ipari forradalommal kezdődött.

Valamikor a XIX. század elején és századfordulón át egészen az első világháborúig a megvalósított tisztaság a polgáriasodás egyik jelképe volt és komoly versengés volt az elért eredmények tekintetében. Ez meghatározta a takarító eszköz és gépgyártást és ebben az időben jelentek meg a piacon szolgáltató szervezetek is. Aztán jött két világháború és z emberek értékrendje átalakult és jelenleg éppen gazdasági válság dühöng.

Ma már ezt olyan tekintetben is szét kell választanunk, hogy az esetek egy részében a megrendelő és a kedvezményezett egybe esik és van, amikor nem.

Míg az első esetben a motiváció adott és igényalapú már is lehetnek különbségek. Például megrendelő direktben (saját házát takarítatja) vagy csomagban veszi a tisztaságot (szálloda, vonat, repülő, étterem, stb.). Utóbbinál további izgalmas kérdés, hogy milyen a megrendelő érdekérvényesítő ereje a rendszerben (5 csillagos szálloda vendége vagy a MÁV utasa).

Második esetben a megrendelő és a kedvezményezett két külön személy (irodai alkalmazott). Ebben az esetben a tisztasági iránti igényt felülbírálhatják a pénzügyi és egyéb szempontok és az sem mindegy, hogy a cég állani vagy magán.

Alapvetően minden megrendelő törekszik a tökéletesre és önmagának sem akarja bevallani, hogy ha súlyos kompromisszumokat köt, ezért is a tisztaság vonatkozásában nem alakultak ki szabványos kategóriák, mint az élet más területein. Ezért is van annyi anomália a pályáztatások területén, mert a pályázóknak szinte lehetetlen egyformán értelmezni egy kiírást.

A kérdés az, hogy kezdjünk-e bele ezek kialakításába?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!