Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Hajrá előre!

Hajrá előre!
2020.02.17.

Két, majdnem 3 hónap kihagyás után, most nagyon belehúzok. Ebben az időszakban, újragondoltam, újragondoltuk a takarítási szolgáltatást és az a módot is, ahogy az kezelni kéne az ügyfél viszonylatában. Továbbá azokat az önkorlátozó, önszabályozó rendszereket is, amelyek a takarító cégeknek új utakat nyitnak és jelölnek ki.

Ez egy olyan szakmai műhelymunka volt, amiben több mint 100 szakember vagy szakmában dolgozó, vagy a szakmával szoros kapcsolatban lévő, de más terület szakembere vett rész. Voltak ebben takarítók, kis és nagy cégek vezetői, magyarok és külföldiek, megrendelő döntéshozói, létesítménygazdák és azok adminisztratív munkatársai is. Ezek közül sokan tudatosan és visszatérően és volt, aki csak egyszerűen jelen voltak a munkában. Fontos azonban az, hogy az ilyenkor megfogalmazódott vélemények közül egy sem veszett el.

A kutatás jelenleg is folytatódik, de mára már vannak, a tapasztalatok értelmezésből származó szakmapolitikai eredmények is. Ezeket a jövőben majd belső szakmai sztenderdeknek nevezzük. Rendkívül fontos szempont, hogy a BELSŐ SZAKMAI SZTENDERD, nem irányelv, nem szabvány és nyilván nem jogszabály sem és mégis egy fajta, vagy mondhatnánk különleges szabályozás. Amit pedig ez a szabályozás képvisel, az a különböző osztályozások és alternatívák kapcsán megfogalmazható értékítéletek.

Nézzünk egy példát!

A szakma egyik nagy dilemmája, hogy mi okoz kisebb feszültséget? Ha mindenkinek egyforma a bére, pedig nem egyforma a tudása, teljesítménye, vagy ha a bérek differenciáltak képesség és felmutatott eredmény szerint? Nehéz eldönteni, bá ma a szakma inkább az elsőre hajlik. Ugyanakkor lehet, hogy a dilemma mögött van egy másik probléma is. Ez pedig az, hogy ha differenciálni szeretnénk, akkor azt pontosan miszerint tegyük? Ehhez aztán társul az a félelem is, hogy nem tudunk olyan objektívnak értékelhető rendszert felalítani, amit a takarítók elfogadnak és igazságosnak tartanak. Vagy fordítva. Az egyenlet, tehát több ismeretlenes.

Nyilvánvalóan nehéz állást foglalni és a BSZSZ jelentősége éppen ebbe rejlik, hogy felépíti a lehetőségeket, kidolgozza a módszertant és megteremti az alternatívák lehetőségét. Ez egy lehetőség, nem kötelező elem. Tehát egy eszköz, amivel a szakma él vagy nem, vagy amire a piac rákényszeríti a szakmát vagy nem.

Fontos szempont az is, hogy minden eszköznek ára van, és ha a piacnak kell, az az eszköz, ha olyan szolgáltatási minőség kell neki, amiben azt az eszköz szerepel, akkor annak az árát meg fogja fizetni. Azonban fontos látni azt is, hogy az egy fajsúlyos marketing kihívás, hogy tradicionálisan alacsony hozzáadott értékkel dolgozó szektor egyszer csak elkezd valamiket ígérni, amiben nem igazán hiteles. Ezért van az, hogy a BSZSZ nem cégszintű innováció, hanem szektor szintű belső szakmai sztenderd kell, hogy legyen, valamilyen központi kontrollal. Ez utóbbi afféle B2B világban is értelmezhető fogyasztóvédelmi rendszer, ami a szerződésen kívül is védi a megrendelőt.

Tehát ebben az esetben a BELSŐ SZAKMAI SZTENDERD egy bértarifa rendszer lenne, ami figyelembe veszi a tudás, a képzettséget és a tapasztalatot is. Aminknek a vonatkozásban két nagy kérdés is van és egyik nagyobb, mint a másik:

1)      Mi a reális munkabér a takarító szektorban? Nyilvánvalóan itt belép a régiók közti különbség is.

2)      Hogyan tudunk nem egy egységes bérben gondolkodni? Túl a regionális különbségeken, mikképpen értékeljük a szakmai tudást, tapasztalatot és jó szolgáltatói attitűdöt?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!