Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Forrnak az indulatok, vagy csak a döbbenet dolgozik?

Forrnak az indulatok, vagy csak a döbbenet dolgozik?
2018.09.14.

A felismerésnél nincs jobb dolog a világon, mert nem csak motivál és inspirál, hanem energiát is ad arra, hogy agyunk egy magasabb sebességi fokozatba kapcsoljon, és lényegesebben többet tudjon megvalósítani, mint amit élősre gondolunk róla. Mert, hogy az agynak is normája.

Van néhány alapvetés, ami idejét múlta. Ezek beismerése egyelőre nem mindenkinek sikerült. Ilyen például hogy „a takarítóipar számára korlátlan, ugyan képzetlen, de megfelelő munkaerő áll rendelkezésre” vagy „a fluktuáció nem mutat semmit, csak azt, hogy van.” Még egy kicsit tovább megyek: „az embereket csak a pénz érdekli.”

Nem erről akarok vitatkozni, mert itt valóban még lehetnek nézőpontok, amelyek árnyalják a helyzetet. Sokkal inkább azt szeretném elontani, hogy szerintem a takarító szektor akkor tud sikeres lenni, ha belátja a következőket és egyben ezeket célként is kezeli.

1) Pusztán a bérrel operálva, egy cég nem lehet versenyképes a munkaerő-piacon és megnehezíti a helyzetét a megrendelővel szemben is!

2) A takarítószektor be kell, hogy vezesse a végrehajtó állomány belső strukturálását és a teljesítménybérezést!

3) A takarítócégeknek be kell látni, hogy sem friss nyugdíjasokkal, sem motiválatlan középkorúakkal nem fogja tudni hozni a piac elvárásait!

4) A megoldás az, hogy a tudomásul veszi, hogy a pályakezdő fiataloknak kínál egy 5 éves komplex programot! A program tartalma az kell, hogy legyen, amire a fiatalok vágynak és ezért hegyeket lesznek képesek megmozgatni. Minden fiatal egy egyéniség, az, hogy pontosan mire vágyik az a program kulcseleme.

5) Mire vágyik ma fiatal, aki XX. század végén vagy XXI. században született és mit tud adni ezért cserébe? Figyelem ez a „Z” generáció és MŰVÉSZEK! A Z generációra használt másik fogalom a Marc Prensky által alkotott „digitális bennszülöttek” kifejezés. Egészen másképpen kell rájuk tekinteni és kezelni őket, mint a „Y” generációt. A „Y” generáció a 80 – 90-es években születettek HöSŐK. Mi pedig az „X” generáció vagyunk, mármint aki a 60 – 70-es években született és NOMÁDOK. A „Z” generáció tagjai tipikusan különböznek az előző generációk, főleg a közvetlenül megelőző Y generáció tagjaitól. Ők már beleszülettek a digitális technológiák világába, amelyben számukra elképzelhetetlen élni mobiltelefonok, számítógépek és más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. A „Z” generáció tagjainak, mivel már egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak az életviteli, a munkához való hozzáállás és a tanulási szokásaik is. A „Z” generáció most lépett ki a munkaerő-piacra, a munkáltatók még nem készültek fel a fogadásukra és alkalmazásuk sok fajta problémát vet fel. Ez a kihívás.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!