Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ezt azért, most muszáj leírni

Ezt azért, most muszáj leírni
2019.06.06.

Az emberek bérigénye jogos. A piac ellenállása, hogy az ilyen béren keletkező szolgáltatást kifizesse reális. A szolgáltatások menedzsmentje nem képes lépést tartani a változó bérigényekkel és közben azt a minőséget sem képes hozni, ami alátámasztaná a növekvési kényszer alatt lévő szolgáltatási díjakat. Sakk.

Nyilván, a kézenfekvő válasz a hatékonyság növelésében rejlene!

Rejlene, ha az elmúlt 25 év erről szólt volna, de nem erről szólt. A bérek dinamizmusa a munkavállalók szemében alacsony és a bérekre rakodó terhek még mindig nagyon magasosak, ezzel párhuzamosan a fogyasztói társadalom sajátosságai egysíkúan motiválja a munkavállalókat.

A takarítási szolgáltatásban a hatékonyságnak van egy rövid és egy hosszú távú dimenziója!

A rövidtáv a technológiai váltásban (optimális kézi eszköz, kezelőszer és/vagy gépesítés) és a készségfejlesztésben van. Ugyanakkor ennek szerves része, hogy az ellenőrzés svájci óra pontossággal és kíméletlenül működjön, mert különben a munkaerő óhatatlanul feláldozza a minőséget, a hatékonyság oltárán. Morális és etikai kérdés lehetne, hogy ez felróható-e neki, de ismerve közelről az végrehajtó állományt nagyon kevesen lennének azok, akiket ez felizgatna. Pedig ez a mag fontos eleme a mai szolgáltatási rendszernek.

A hosszú táv sem elhanyagolható, mert a technológiai a nem megfelelő kezekben csak ideig-óráig működne, aztán visszaállna a jól megszokott rend (persze ez egyáltalán nem jó szó erre az állapotra). Tehát a fejlesztés sem egyszerű és csak lassú lépésekkel lehet haladni, persze, ha egyáltalán a mai fluktuációnál ebbe belevág a cégvezető. Fejlesztés és tartós szakai és emberi/személyiségi változás nélkül pedig nem fogunk tudni előrelépni. Továbbá másik fontos elem, hogy a hatékonyság oltárán a cég feláldozza a jövőt is, mert nem költhet fejlesztésre, a napi iszapbirkózás mellett még egyet tehet reménykedik és imádkozik néha fordítva, hátha az segít.

Tényeknél maradva és a szakmunkás bérből kiindulva (mert, hogy már 20 éve beszélünk arról, hogy a takarítás szakma lenne), de ugyanakkor tisztán látva, hogy ez sem elég a munkavállaló lelkének (ami jogos, félreértés ne essék), nagyon kevés szó esik, hogy a teljesítmény mértéke, miként hat a vállalási díjra. Ami viszont alá kéne, hogy támassza a jogos munkavállalói elvárást, de nem teszi, mert a tapasztalat az, hogy a hatékonyság nem nő, hanem éppen esik. Mindenki frusztrált és a légkör minimum puskaporos.

 

Tehát ha a takarító 150 m2/óra teljesítményt képes megvalósítani, akkor a nettó 746 Forintos órabére, ami 2.500 Forintos költség (adókat, járulékos költséget, technológiát és minimális menedzsmentet számolva – MATISZ TOD 2019-ben részletesen), akkor a szolgáltatási díj 16,60 Ft/m2/nap lenne.Ez törvényszerűen ennyi, nyilván vitatkozhatunk arról, hogy a 2.500 miként szorítható le 1.500-ra, de az elméleti lehetőségen túl, ennek a realitása vajmi kevés.

16,60-as piaci árat a keresleti piac még nem fogadta be, és nem emésztette meg, azonban a munkaerő – legalábbis Budapesten – már nem nagyon mozdul a nettó 750 Forintos álláshirdetésekre sem. Aki pedig mozdulna, az 150 m2/óra teljesítménynek a közelébe sincs, miközben takarítási professzornak tekinti magát. A morális és etikai kérdéseket most nem veszem elő, legyen elég az, hogy innen szép nyerni. A vége persze az, hogy a 150 m2/órával szemben csak 60 – 100 valósul meg a minőség általában elfogadhatatlan. Nyilván meg vannak az ideologizálások, hogy miért csak ennyi, és miért így. A keresleti piac persze nem nagyon tud lépni, mert a kínálat viszonylag homogén, viszont ez aztán mindenféle következményekkel jár, amiből persze senki nem tanul.

Az evolúció a láthatatlan és öncél nélküli kéz

A piac nyilván megvalósít egy fajta evolúciót, ami persze pont olyan, mint a természetes. Vagyis a körülmények megjósolhatatlanul vagy éppen egészen jól kiszámíthatóan változnak, de a mi szakmánkban ennek az elemzésére nincs is igény. Tehát aki a pillanatnyilag szerencsés, jó időben vagy jó helyen, az túlél, és kevésbé számít, hogy elfogadható-e a szakmai imázs, amit látni lehet, vagy tudni lehet róla. Ennek aztán van megint mindenféle következménye is, de ezzel nem tudunk foglalkozni, mert nem sok ráhatásunk van rá. Ezért azt jól meg lehet nyerni egy közbeszerzést, csak éppen nem lehet rendesen megcsinálni.

Mindez persze állami szabályozási kérdés is, de 180 Milliárdos, és ágazati szinten nem nagyon menedzselt piac eltörpül a nagymenők mellett. Mint például mondjuk az építőipar még a 2010 – 12 mélyponton is a dupláját hozta, a mai szintről nem is beszélve, ami már a mennyországban van.

 

Tehát itt alapvetően csak a szakmai szintű szabályozás jöhet szóba, vagy esetleg ha mindez nagyon jól elő van készítve és tényleg van valami nemzetgazdasági relevanciája, az állami is beszállhat a buliba, de erre azért nem sok esély van. A 4.500 cég viszont sok dologban egyetért, de a szabályozás szükségszerűségében nem. Szerintük valami más megoldásra van szükség, hogy pontosan mire, azt senki nem tudja megfogalmazni. Abban viszont biztos, hogy a szabályozás több rosszat hozna, mint jót.

Térjünk vissza az alapokhoz

Mindezeknek megfelelően az egyetlen kézzelfogható megoldás a cégen belüli építkezés lenne, aminek a fedezete tartalék vagy hitel. Vagy még mélyebbre is mehetnénk és alapvetően az sem lenne egy utolsó ötlet, hogy az embereket rávenni arra, hogy kezdjenek el befektetni magukba. Ma persze erre semmi jel nem utal, hogy ennek lenne értelme, de nyilván a vezetők ösztönözhetik a dolgozókat és így lenne belső motiváció és a belső építkezés terheit meg lehetne osztani.

Mindenki változást akar, de senki nem akar változni!

A nagy kérdés, ezzel együtt és éppen emiatt is, hogy ki kezdje a változtatást? A labda a cégvezetők térfelén pattog, a keresleti piac kivár és a munkavállalók pedig a rövid távú eredményekkel vannak elfoglalva. Izgalmas kérdés, hogy központi szabályozás teljesen kizárható vagy van egy halvány remény, de azt tisztán kell látni, hogy az állami gépezetnek is kell egy kapaszkodó, ugyanis egy szabályozás adott esetben lehet kontraszelektív is. Ezzel pedig visszajutottunk oda, hogy a kulcs a cégvezetők kezében van: saját személyes fejlesztés, HR igénypontok megfogalmazása és átfogó belső fejlesztés. Akit tud jobbat, jelezze.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!