Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Cseléd sors

Cseléd sors
2023.09.15.

A takarító szektor alacsony társadalmi megítélése részben a társadalmi sztereotípiák és előítéletek eredménye, részben objektív értékítélet. Sokan úgy vélik, hogy a takarítók munkája kevésbé értékes, vagy hogy ebben a szakmában dolgozók kevésbé képzettek és intelligensek. Ugyanakkor mélyebb beszélgetések során kiderül, hogy ha a munkát magát nem is látják értékesnek, az elért eredményeket, tehát magát a tisztaságot fontosnak tartják.

Cseléd sors

Ugyanakkor mivel a magyarországi rendszerváltás első 10 évében a takarítói kínálat messze magasabb volt, mint a kereslet, a piac törvényei szerint, a szolgáltatás leértékelődött. Ez ilyen egyszerű, de ez mai napig nem tudatosodott a takarító cégvezetők nagy részében.

Akiben viszont létrejött a felismerés, azok nem szembe szálltak a „sárkánnyal”, hanem menekülő utat kerestek. Ennek a rövidtávon mindenképpen sikeres menekülési útnak a megtestesülése a létesítménygazdálkodás. Tehát a cégek egy része elkezdett más szolgáltatásokat is nyújtani a takarításon kívül és azt vették észre, hogy ezeken a területeken nagyobb profit érhető el.

Ugyanakkor az utóbbi 6 – 8 évben a helyzet kezdett megváltozni, mert a munkaerőpiacra ma már nem igaz, hogy nagyobb lenne a kínálat, mint a kereslet. Ezzel a helyzettel még nem élünk olyan régen, hogy beivódott volna a társadalmi tudatba, tehát a takarító, mint személy még nem értékelődött fel. Ez a takarító cégek számán és versenyben kínált díjaikon még most is pontosan érződik. Valószínű, hogy még évek kellenek ahhoz, hogy a vállalkozási kedv csökkenjen és az alternatívákat kereső vállalkozók reálisan lássák, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy takarító cég sikeres legyen.

Hiába alakul tehát 300 – 400 takarítócég évente, ebből 30% sincs, aki megéri a harmadik évet.

A piac számai azt mutatják, hogy a szervezetek még mindig az alacsony díjakkal nyernek és a megrendelők is ezt díjazzák, de ugyanakkor már megfogalmazzák igényeiket és frusztráltak is, hogy ezek nem teljesülnek. Ez a frusztráltság viszont továbbra is rontja a társadalmi megítélést. Hiába határozza meg a MATISZ évről évre a minimális takarítási óradíjat, a piac egy része, következetesen alámegy ennek, sok esetben még 20%-al is.

Mindezt tovább erősíti, hogy a cégek a nagy ár harcban olyan szintű vállalási díjakra mennek le, hogy ebből nem tudnak versenyképes béreket kínálni és ez azt jelenti, hogy a szakma csak olyan embereket tud alkalmazni, akik még az átlagosan elvárt teljesítményeket sem képesek hozni, ami aztán oda vezet, ahol a „part szakad”. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az a munkavállaló, aki sehol máshol nem tud megfelelni, azt még tárt karokkal várja a takarító szektor…

Mondhatjuk, hogy a takarítók fontos munkát végeznek, amely nélkül a közösségek és vállalkozások nem tudnának megfelelően működni. Ugyanakkor a szektor nem tudja hozni az elvárásoknak megfelelő minőséget és itt nem arról van szó, hogy ha jobban meg lenne fizetve hozná, hanem arról, hogy a takarító cégek, az elmúlt 30 évben nem végezték el a „házifeladatukat”.

Vagyis, ha valaki nem tud úszni, azt hiába fizetik meg jobban, akkor sem fog tudni a felszínen maradni és a probléma ennél sokkal bonyolultabb. Ugyanis kívülről úgy néz ki, hogy aki úszóversenyeken megjelenik (Kivéve persze Eriket az angolnát) az látszólag jól úszik, de tized és századmásodpercek döntenek arról, hogy ki állhat fel a dobogóra. Na ez körülbelül így van a piacon is, ma már a társadalom „dobogós” szolgáltatásokat várna el és a szektor nem tudta megtanítani arra, hogy ennek mi lenne az optimális ára.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!