Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

CleanEurope Varsó, első tapasztalatok

CleanEurope Varsó, első tapasztalatok
2013.04.29.

2007-ben kb. fél év alatt hoztuk létre az EuroSkills verseny szakmai hátterét. Az akkor kialakított elvek ma is működnek. Az tény hogy 2015-ben már WorldSkills bemutatót is tarthatunk (Brazília) sok új feladatot állít elénk. A CleanEurope 2013 is egy ilyen részfeladat.

CleanEurope versenysorozat (Varsó-Verona-Bukarest-Budapest) célja, hogy megmutassa, hogy ötletet adjon, milyen szakmai elemekből lehet versenyt szervezni és azokat miképpen kell összerakni úgy, hogy az látványos, dinamikus, video-képes, reklámhordozó, szenzációs legyen, és ugyanakkor ne szakadjon el a szakma mindennapjaiban fontos készségektől. Vagyis egy olyan versenyrendszer létrehozása, amely valóban segíti a hétköznapokat és ugyanakkor megmutatja a szakma rejtett szépségeit is.

Másrészről azonban a CleanEurope versenysorozat (Varsó-Verona-Bukarest-Budapest) célja az is, hogy népszerűsítse a szakmai versenyeket Európában és felhívja a figyelmet arra, hogy ha létezik egy EuroSkills mint „fórum” vagy „média”, akkor azt meg kell tölteni valódi szakmai tartalommal, mert különben a céljainkhoz nem, hogy közelebb, hanem fényévekre kerülünk. A legutóbbi EuroSkills versenyen 5 csapat vett részt, ezt legalább 8-ra fel kell emelni.

Az CleanEurope ötlete már a 2012-es EuroSkills során megérett, amikor viták folytak arról, hogy miképpen kell továbbfejleszteni a versenyt. Azt fontos tudni, hogy

  • az EuroSkills és a WorldSkills verseny nemzeti válogatottak versenye, és csak azok az országok vehetnek részt, akik tagjai a szervezetnek. Ezen kívül természetesen nemezeit szinten, más szakmákkal is meg kell vívni a csatát és 24 éves kórhatár van.
  • CleanEurope takarító cégek versenye és itt végül is arra kell felkészülni, hogy akár 30 csapat is bejelenezhet. Nincs kórhatár.

Ennek megfelelően a CleanEurope alapja az, hogy minimális költségvetésből és lelkes aktivisták segítségével a szakmai vásárok helyszínén létrehozunk egy versenysorozatot. Remélve azt, hogy a szakma elitje az adott vásáron mindenképpen részt vesz, a versenyen való szereplés nem jelent új vagy rendkívüli anyagi terheket. Ugyanakkor jelentős publicitást viszont jelenthet.

A 2012-es nemzeti versenyeken gyűjtött tapasztalatokból kiindulva 2013-ra két versenyszámot vettünk fel: a nyirkos feltörlést 18 négyzetméteren és az alaptisztítást egy 2,5 x 1,25 métere területen modellezve ezzel egy zsúfolt irodát. A szabályok kidolgozásra kerültek és április 26-án Varsóban megszervezésre került az első verseny.

A versenyt 24 és 25-én szabadedzés előzte meg és természetesen a szakértők is kifejtették álláspontjaikat. Ennek megfelelően a szabályzat pár ponton módosult illetve bizonyos pontokon pedig egyértelmű lett. Kialakításra került a pontok követésére és számítására szolgáló Excel táblázat és kialakult egy versenyszervezési gyakorlat. Veronára, most más sokkal jobban leszünk felkészülve.

Az egyik szabályzatváltoztatás az volt, hogy a megérintett, de le nem döntött bábú 30 pontot ér.

A varsói versenyen 5 csapat vett részt: 2 lengyelországi, 1 romániai, 1 magyarországi és 1 olaszországi. Ez így kezdetnek jó és függetlenül attól, hogy külön és nem egy időben futattuk a nyirkos feltörlést és az alaptisztítást, a versenyt 2 óra alatt le is tudtuk bonyolítatni. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben bőven van tartalék és akár 8, de párhuzamos versenyzéssel még 16 csapatot is le lehet versenyeztetni 3 - 4 óra alatt, amiben benne lenne a díjkiosztási ünnepély is.

A lengyelországi tapasztalatok szerint egy versenyszám vonatkozásában, ha van 8 csapat van elég szakértő is a lebonyolításra. Bár most a versenyen csak 5 csapat volt és 5 szakértő, az nagyon jól jött ki, hogy a Csicsák Katalin és a Stetner-Nagy Orsolya személyében még volt két plusz szakértőnk.

Mindent összevetve, sokat tanultunk és sokkal nyugodtabban tekintünk Verona felé.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!