Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Be kell látni, hogy ez így nem mehet

Be kell látni, hogy ez így nem mehet
2013.03.19.

Az igény a rendcsinálásra hatalmasabb, mint valaha viszont a cselekvés irányai kaotikusak. Tehát rend akkor lesz, ha rendet rakunk. Nincs értelme másra mutogatni, mert ami megtörtént az megtörtént. Azonban ha rendet akarunk rakni és mielőtt ezt megtesszük, körülnézünk a világban, akkor a renddel kapcsolatban csak egy modellt fogunk látni.

Ez a modell pedig mindenhol a világban arra épül, hogy a takarítóiparban van:

  1. Egy gyenge jogi szabályozás. A takarítással általában minden országban kevés törvény létezik. Ami lényeges, hogy a fejlett társadalmakban sincs igény arra, hogy ez jobban legyen szabályozva. A takarítás csak bizonyos területeken van szabályozva, mint az egészségügy, élelmiszeripar (HACCP), HORECA. Ez körülbelül nálunk is így van.
  2. Van egy munkaadó – munkavállaló egyensúlyi helyezet, amit az állam garantál, és a piac elismer. Ez mi nem is értjük!
  3. Egy erős szakmai szabályozás a szakmával kapcsolatban mindenféle szabályokkal és törvényekkel kapcsolatban. Ez a legerősebb azokban az országokban ahol kamarák vagy erős szakmai szövetségek vannak. A képzés jelentősége nagy és különböző korlátozások is kötődnek hozzá. A piacra lépés pedig nem egyszerű. Mi ennek az útnak az elején vagyunk.
  4. Van egy erős, jól definiált szakmapolitikai irányelv rendszer. Ide tartozik a piacvédelem is. Ez meglepően fejlett minden Nyugat-európai országban. Továbbá fontos kérdés, hogy a piac szereplői ezeket a szabályozásokat nagyon jól ismerik és tényleg ezek alapján működnek. Ennek a következetességnek pedig igen komoly nevelő hatása van a megbízókra. Mi ennek az útnak az elején vagyunk, vannak már eredményeink. Ugyanakkor, nagyon erős a gyanú arra, hogy ha elébb lennénk az irányelvek alkalmazása átlépné-e a kritikus tömeget?
  5. Van egy önkéntes alapon működő minősítési rendszer, amit viszont a megbízók komolyan vesznek, mert mind szakmailag, mind pedig szakmapolitikailag biztos alapokon áll. Na ebből nincs még semmi!
Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!