Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az Elveszett Közösségek Kora: Miért Veszett El a Hűség?

Az Elveszett Közösségek Kora: Miért Veszett El a Hűség?
2023.09.29.

Az emberiség történetének kezdetén, az ősközösségekben, a létszám alig haladta meg a százat. Ezekben a korai társadalmakban a közösségi kötelékek erősek voltak, és ezen a szinten a közösség átlátható volt, mindenki ismert mindenkit. Az antropológusok szerint ebben az időben minden nő minden gyereket a sajátjának tekintett, ami szoros kötelékek kialakulásához vezetett, amik aztán felnőttkorban is megmaradtak. A hűség tehát még realitásnak, alapértéknek számított.

Az idő múlásával az emberi csoportok létszáma növekedett, és társadalmak alakultak ki. 600 évvel ezelőtt a társadalmak még mindig jól körül határolható kisebb és nagyobb csoportokból álltak. A családok voltak a kisebb csoportok, míg a nagyobbakat a társadalmi hierarchia határozta meg. India kasztokról beszélt, míg Európa osztályokról, és ezek a társadalmi rétegződések rendkívül merevek voltak.

A francia forradalom és különösen az amerikai kolonizáció után az osztályhatárok kezdtek elmosódni, és mindenki igyekezett a társadalmi ranglétrán feljebb jutni. Ebben az időszakban az emberek szétszakadtak nagy értékközösségeikből, és a családok is meggyengültek. Viszont új érdekközösségek jöttek létre, amelyek nem feltétlenül azonos társadalmi vagy osztályszinten mozogtak.

Ma a fejlett társadalmakban, a családok és más közösségek nehezen jönnek létre. Ennek okai alapvetően három tényre vezethetőek vissza:

Az első ok az, hogy az emberek nehézkesen ismerik meg egymást. Az egyéni érdekek gyakran felülírják az értékeket, és az embereknek alkalmazkodniuk kell a társadalmi játszmákhoz és a változó politikához. Emiatt nehéz kiismerni mások valódi jellemét, és nehezen lehet hűséget alapozni az értékekre.

A második ok az, hogy az embereket nem vonzza a közös cselekvés. Sokan inkább passzívan töltik szabadidejüket, és nem hajlandók erőfeszítést tenni azért, hogy együtt dolgozzanak másokkal.

A harmadik ok az, hogy az emberek képtelenek társadalmi konstrukciókat létrehozni és szabályozni. Bár ismerik ezeknek a szabályoknak az erejét, nem hisznek abban, hogy megváltoztathatják vagy újakat hozhatnak létre.

Ezen okok miatt a mai ember nehezen érti meg a hűséget és a közösségek fontosságát. Sokan csak saját érdekeiket nézik, és nem látják az együttműködés előnyeit. Ez a viselkedési minta atomizálja a társadalmat, és az emberek nehezen vagy egyáltalán nem hoznak létre közösségeket.

A kérdés az, hogy néhány ember felismeri-e ezt a helyzetet, és képes lesz-e megfordítani a trendeket. A változás eléréséhez az embereknek ismét fontosnak kell tekinteniük a közösségeket, és hűséget kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az értékekre való összpontosítás, az együttműködés és az új közösségek létrehozása mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a társadalom újra szorosabb és egységesebb legyen. Az emberiség múltjából és történelméből sokat tanulhatunk a közösség és a hűség jelentőségéről, és ezeket az értékeket újra felfedezve talán újraépíthetjük az elveszett közösségeket.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!