Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A takarítás szakma helyzete

A takarítás szakma helyzete
2020.08.28.

Tegnap azt ígértem, hogy a szolgáltatásvezető programkövetelmény tervezetét is kivesézem. Ezt természetesen ma meg is teszem és ezzel együtt egy kicsit szélesebben is értékelem a helyzetet. Mert nagy kérdés az is, hogy mit lépjen most, a takarításból megélni akaró hétköznapi ember.

Kezdjük az alapoknál

A takarításban mindenképpen el kell különíteni a háztartási takarítást az intézményi takarítástól. Azt gondolom, hogy ez ténylegesen egymástól hatalmas távolságra lévő szakterület, még ha egyiket is másikat is takarításnak nevezzük. A különbözőség tudásban, készségekben, az alkalmazott eszközrendszerben és a területi méretekben, szennyezettségben, alkalmazott felületekben illetve a megrendelő-szolgáltató viszonyban rejlik.

Ezért alapvető kérdés az intézménytakarító vonalon a szakképzés, és ezt már felismerte az államigazgatás. Ugyanakkor egyelőre csak újara és újra körbe járjuk, mint macska a forró kását, de 15 éve nem találja az államigazgatás a megfelelő megoldást. Pedig a dolog egyszerű, körül kéne nézni nyugaton és azt látnák, hogy a szakma és a politika megállapodott egy minimumban és azt kötelezővé tette. Tehát otthon mindenki azt csinál, amit akar, és amit tud, de amikor takarítást szolgáltat, akkor bizony ott meg kell, hogy jelenjen a szolgáltatói felelősség és a hozzáértés kérdése. Különben vevői elégedetlenség lesz.

Tehát szerintem a kulcskérdés nem az, hogy mi minden tartozhat a takarítási szakmába vagy, hogy mit tudhat 10 – 20 év gyakorlat után egy takarító szakmunkás vagy netán mester, hanem éppen az, hogy a szakmai fejlődés és a megrendelői biztonság szempontjából mi az az alaptudás és készség, ami nélkül valaki nem léphetne be egy takarítandó területre.

Aztán nyilvánvalóan mindenki fejlődik szakmailag, általánosan és/vagy szakosodik valamilyen irányba, és annak aztán lehetnek tanúsítási fázisai, de ezek szerintem most csak másodlagosak.

Most jutottunk el a szolgáltatásvezetőhöz

Nyilvánvalóan intézményi takarítás lehet egy 800 négyzetméteres háziorvosi rendelő és lehet egy 500 000 négyzetméteres gyár. A minimum mindkét esetben fontos, de ugyanakkor jön a következő kulcskérdés, hogy mit kel tudnia és milyen tapasztalatokkal kell rendelkeznie annak a vezetőnek, aki a takarítókat irányítja?

A programkövetelmény tervezete: 10134004_tisztitas-technologiai_szolgaltatasvezeto_-_housekeeping-1597429153691.pdf

A programkövetelmény egyik nagy hibája, hogy ki van hegyezve szálloda és vendéglátásra, pedig a szolgáltatásvezető sok féle területen kell, hogy tudjon dolgozni és a lényeg éppen az lenne, hogy mik azok az ismeretek, amik öt alkalmassá teszik arra, hogy bármilyen területen bevethető legyen?

Hiszen a takarítás lényege, mindenhol az, hogy valamilyen felületről, valamilyen nem oda való és ott valamilyen kockázatot (veszélyt) jelentő anyagot kell eltávolítani, vagy olyan tevékenységeket kell végrehajtani, amik következtében ezek az anyagok távol tarthatóak a felületektől. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan ezt meg is kell szervezni és a szervezés előtt nem ártana egy pontos tervezés is, ahol viszont már döntések kell, hogy szülessenek arra vonatkozóan is, hogy a nagy egész szempontjából milyen kezelőszereket, kézi és gépi eszközöket kell alkalmazni és mik azok az idő- és anyagnormák, amik reálisnak látszanak ebben a rendszerben. Ez szakma specifikus logisztika tudomány is.

Száz szónak is egy a vége, ez a tudás sokkal több és egyetemesebb, mint amit aztán egy szolgáltatásvezető egy adott területen használ. Meg függ ez a szolgáltató cég méreteitől is, mert egy kis cég komplex szakembert igényel, míg egy nagy cégnél szakosodások vannak.

Visszatérve a kiinduló pontra

Egy olyan ember, aki ma takarításból él, akkor teszi magával a legjobbat, ha számot vet azzal, hogy a napi munka mellett milyen célokat tűzhet ki maga elé. Nyilván ebben a folyamatban ne hagyja ki közvetlen felettesét és/vagy munkaadóját és beszélgessenek a közös jövőjükről. Mindennek a vége az kell, hogy legyen, hogy születik egy cél. Nem tudom megmondani, hogy mi a jó cél, mert ez mindenki esetében más és más, de a lényeg az, hogy legyen cél.

Ha van egy cél és azért elkötelezettek vagyunk, megtaláljuk a módját, hogy azt elérjük. Ebben kaphatunk támogatást és segítséget, de a legfontosabb a személyes felelősség vállalás a cél elérése érdekében. Ha valaki egy konkrét céllal megkeres, biztos, hogy előbb vagy utóbb tudok segíteni neki.

Remélem sikerül jó néhány összefüggést felismertetni és pár kérdést megnyitni.

Tisztelettel Ritz Tibor, a takarítók szakmai támogatója.

Jelen anyag hanganyaga is elérhető a hangtárban! Itt még egy ideig, más hanganyagok is rendelkezére állnak, azok számára akik tanulni akarnak.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!