Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

1920 – 2021 Mi történt 100 év alatt?

1920 – 2021 Mi történt 100 év alatt?
2021.05.21.

A takarító ember 100 éve még cseléd volt, a takarító cég pedig egy egyszerű közvetítő. 100 éve a cselédek döntő többsége fiatal volt, ma az átlagéletkor, a takarító szektorban 50 év felett van. 100 éve a cseléd foglalkoztatója a megrendelő volt és ezt sajátos törvény szabályozta, a cselédközvetítő csak egyszerűen közvetített. Ma a foglalkoztatók vannak a megrendelői és a szolgáltatói oldalon és nincs sajátos tevékenység specifikus foglakoztatási szabályozás.

100 éve a cselédeknek nem volt semmilyen érdekképviseletük, a takarítóknak ma sincs.

Az első cselédtörvény 1876-os XIII. törvénycikkely volt, amit aztán a második 1907-es XLV. törvénycikkely írt felül. Az, hogy ezek a törvények milyen mélyen és mennyire jól vagy kevésbé jól szabályozták a cselédek életét az egy hosszabb cikk témája lesz, viszont a tény keretet adtak egy foglalkoztatásnak rendkívül fontos.

A törvények és a mindennapi gyakorlat nem mindig voltak összhangban, de a reánk maradt cselédkönyvekből sok kulturális sajátosság érhető tetten. Ez is lehet egy külön tanulmány célja.

100 évvel ezelőtt a cselédek tulajdonképpen a jobbágyok egy speciális fajtái voltak, de lehet, hogy jobban érthető, ha azt mondjuk, hogy rabszolgák és egy modern korban. A szabályozások adtak bizonyos jogokat, de betartásuk senki nem ellenőrizte és a kor arisztokratikus berendezkedéséből adódóan a cseléd esetleges panasza, semmit nem ért, sőt. Fontos, hogy a cseléd bizonyos szempontból elzárt volt, tehát nem volt délutáni szabadideje, mint a munkásosztály többi tagjának és ennek megfelelően nem tudott, de valószínű, hogy nem is akart részt venni semmilyen munkásmozgalmi szervezkedésben.  

Európában is a takarítók csak a 60-as éveket követően kezdtek csatlakozni a szakszervezetekhez. Önálló takarító szakszervezet sehol nem jött létre.

Nyilván a munkaadói kérdéskör is izgalmas változáson ment keresztül. A második világháborút követően a világ átalakult és az lehetőségek, de igények is megváltoztak. A takarító cégek megjelenésével a foglalkoztatás rendszere is átalakult. Tulajdonképpen a cégek nagy része a cselédközvetítés gyakorlatát folytatta és csak kevés cég emelkedett ki ezek közül, akik már szakmaként tekintettek a takarításra. Ebben az időben az iparszövetségek kamarákká alakultak és próbálták feltámasztani a céhes hagyományokat, bár az újkori politika félt attól, hogy a régi előjogokat visszakapják.

A keleti blokkban a helyzet ennél sokkal rosszabb volt.

Folytatás hamarosan!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!