01 Lecke: a legnagyobb kérdés

01 Lecke: a legnagyobb kérdés
2020.05.06.

Mit kezdjünk a szakmai szintekkel és a fizetési kategóriákkal? A válasz nem egyszerű, ezért meghatároztam ezzel kapcsolatban 10 fogalmat, amit majd még ki kéne bővítenünk, de közben állást is kell foglalnunk. A képeken az Osztrák rendszer fizetési kategóriái és adatai vannak illetve annak logikája.

Egyén (Person): Önálló, valamilyen személyiséggel, attitűddel és cselekvőképességgel rendelkező entitás, amely legalapvetőbb célja a túlélés. Az egyén része, változó integráltság mellett különböző kisebb nagyobb közösségeknek, amelyekhez érzelmileg és/vagy anyagi érdekek mentén kötődik.

Csoport (Group): Valamilyen adminisztratív vagy ideológiai megközelítés szerint tudatosan létrehozott vagy a körülmények hatására spontánul kialakult egyének halmaza. A csoport szinonimája lehet a szűk vagy tágabb család, az ősközösségi horda vagy a klán, a nemzet is. Alávető igazság hogy minél nagyobb egy csoport, annál inkább elveszti igazi csoport jellegét és sokkal inkább tömegről beszélhetünk. Ilyen értelemben a társadalom is értelmezhető egy viszonylag nagy csoportnak. A csoportba való belépés és az abból való kilépés alapvetően egyéni szabadság, de néha vannak formalitások, sőt még jogszabályi keretek is.

Szervezet (Organization): Egy olyan kisebb vagy nagyobb csoport, amit elsősorban közös mítoszok és valamilyen formális vagy informális megállapodásos rendszerben meghatározott célok tartanak össze és határozzák meg az egyének szerepit és egyéni céljainak egy bizonyos részét. Ebben az értelemben a csak egy úgynevezett ideális társadalmat lehetne szerveztek nevezni. Utóbbi mértékének meghatározó része van abban, hogy az egyén hogy érzi magát a szervezetben. A szervezetbe való belépés és az abból való kilépés minden esetben csak formális keretek között valósulhat meg és ennek meghatározott törvényi feltételei is vannak.

Álom (Dream): Egy hiány vagy vágy kifejeződése ködös, távlati reményekben

Vízió (Vision): Egy csoport vagy egy szervezet egyéneinek közös vágyai szempontjából meghatározott és kellő részletességgel leírt állapot, mely már önmagában elégedettséggel tölthet el, és ami inkább többé, mint kevésbé reálisan elérhetőnek, működőképesnek látszik. A vízió épülhet a csoport vagy a szervezet mítoszaira, de azoktól lehet független is. A vízió alapvető kulcskérdés a csoport szervezetté alakulása folyamatában.

Stratégiai cél (Startategic goal): Olyan térben és időben meghatározott/kitűzött pont, ami a vízió szempontjából kikerülhetetlen és nélkülözhetetlen, mert része a végső célnak, vagy meghatározó része a tevékenység értelmének.

Operatív cél (Operational goal): Olyan térben és időben meghatározott/kitűzött pont, adott esetleg előre nem ismert körülmények között egy lehetséges alternatíva a stratégiai cél elérésének „útján”. Az operatív cél lehet egy „A”, „B”, „C” sőt „D” terv is.

Szakmai szint (Professional level): Az egyén arra vonatkozó és jól mérhető tudása, készsége és attitűdje, ami meghatározza, hogy az operatív és stratégiai célok megvalósításában milyen szerepekben, milyen mértékben és milyen elvárt eredmények mellett tud részt venni. A szakmai szint nem kötődik törvényszerűen/kizárólagosan a végzetséghez is, de kötődhet mit előszűrési feltétel. A szakmai szint egyben lehet egy fizetési kategória besorolásként is értelmezni, ami szerint valaki bizonyos tevékenységekre validált. Az ÖK szempontjából ez a csoport és potenciális szervezet egyik legfontosabb kérdésköre: hol kell meghúzni azokat a szinteket, ami szerint a takarító társadalom strukturálható. Természetesen hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a vannak olyan hangok és nem kevesen, akik határozottan tiltakoznak a strukturálás ellen és nem hisznek abban, hogy a takarítók hierarchiai rendszerbe szervezése a szakmának előnyére válik. Szó van ilyenkor bérfeszültségről és a besorolás szubjektivitásának problematikájáról is…

dia21

Tudás (Knowledge): Egy szakterület vonatkozásában a helyes fogalomértelmezés, adatok és összefüggések ismerete vagy azok elérhetőségének és befogadásának képessége, amelyek birtokában az egyén a helyes szakmai döntést tud hozni.

Készszég (Skill, dexterity, art): Bizony műveletek vagy eljárások vonatkozásában szükséges összehangolt figyelmi és motorikus funkciók megléte. A takarító szakmában ilyen az mop keretes S módszere, az ablaktisztítás lehúzóval végzett (bravúrosnak látszó) műveletei vagy az egytárcsás súroló kezelés.

Attitüd (Attitude): Az egyén sajátos szervezeten belüli viselkedése/hozzáállása általában vagy egy adott szerep vagy feladat vonatkozásában.

Munkatapasztalat (Work experience): Egy adott területen eltöltött idő alatti tudás-felhalmozódása, tények helyes értelmezése, készségek kialakulása és a helyi munkakultúrába való integrálódás következtében összességében kialakuló feladatellátó képességi szint és attitűd (szakmai szint).

A házifeladat itt található! Kérlek szépen töltsd ki!

Vissza

Az ÖNKÉPZÉS az egyetlen megoldás

Ha valaki takarításra adja a fejét, ne gondollja, hogy képes lesz hosszú távon előre jutni, ha nem fejlődik szakmailag. Ugyanakkor a fejlődést nem igazán támogatja sem a munkadó, sem az állam és a piac is úgy van vele, hogy olyan keveset költ a takarításra, amilyen keveset csak lehet.
Ebben a kétes helyzetben a személynek kell eldönteni, hogy mit szeretne megvalósítani, hova akar eljutni. A célt neki kell kitűzni és ezért 100%-ban felelőséget is kell vállalnia. Senki nem fogja ebben támogatni, csak magára számíthat.
Aki nem fejlődik az elsorvad, ez  a természet egyik legfontosabb törvénye. 

Régebbi írások

Ki-Kicsoda a takarító szektorbanA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Üdv a tisztaság világában

Azt gondolom, hogy a takarítás, a társadalmi megítélésétől függetlenül, a világ legszebb szakmái közé tartaozik. Nem csak szép, hanem hasznos is, bár ezt nekünk állandóan ismételgetni kell.  Kétségtelen az is, hogy a szakma 30 - 40 évvel ezelött nem így nézett ki és nem is tudta azt, amit ma tud. Az utobbi 10 évben pedig a fejlődés még erőteljesebb volt, a technológiák rendelkezésre állnak, viszont nagy kérdés, hogy a keresleti piac igényili-e, megfizeti-e öket?
A jövő kétségtelenül, majd minket igazol. Már a jelen is, de ez még nem mindenkiben tudatosult. Alapvetően három dolog szükséges ehhez: 1) a szolgáltató cégekenek fel kell nőni a feladathoz és olyan garanciákat kell, hogy adjanak, ami meggyözi a megrendelőket arról, az ÚJ IDŐK eljöttek. 2) a beszállítói piacnak is alkalmazkodni kell az új helyzezthez és úgy kell megszervezniűk a működésüket, hogy hatékonyan tudják kiszolgálni a szakmát. 3) a megrendelőknek sokkal tudatosabban kell majd tendereztetni és vállogatni, mert amit jelen pillanatban a letöbben csinálnak az a kontraszelekció biztos receptje.

Szakanyag megrendelőA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!