Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Zárom a hónapot

Zárom a hónapot
2022.01.30.

A január azt hozta, amit gondoltam, de nem hozott annyit, amit reméltem. Nem vagyok elégedett, de nem vagyok csalódott sem. Teljesen reálisan látom a helyzetet és pontosan látom, meddig terjed a kegyetlen valóság, ugyanakkor az optimizmusom nem szab gátat a reményeimnek.

Nehéz jól leírni, hogy mi most a valós helyzet. Nehéz, mert a puszta valóság elkeseríthető lehet, viszont azt gondolom, hogy azért kell, jól leírni, mert az inspiráló lehet, sőt akkor van jól leírva, ha az inspiráló és tettre késztet.

Tehát mi is a helyzet lényegében?

Nincs szó, ami ezt kifejezné. Nincs nyomdafestéket tűrő szó, ami ezt kifejezné. Ugyanakkor értelmetlen is lenne ezt leírni, mert az senkit nem inspirálna. Ezzel párhuzamosan azért mégis csak fontos lenne egy objektív helyzetkép, mert sokan vannak olyanok is, akiket, elvaktit a „szembe fény” és valójában abszolút nem látják a valóságot. Tehát a helyzet, amit érzékelnek abszolút nem sarkalja őket semmire. Ismerős?

Van egy viszonylag szűken értelmezhető múlt, van egy több szempontból is megítélhető jelen és van egy szerteágazó lehetőségeket kínáló jövő.

Az a bizonyos múlt

A takarítás soha nem volt társadalmilag elismert. Azok, akik rabszolgaként/jobbágyként/cselédként „hivatásszerűen” űzték soha nem tettek semmit, annak érdekében, hogy ez változzon. Vannak legendák/mítoszok és talán néhány hős is, amik meghatározhatnák a közösségi tudatot, de ezek széles körökben nem ismertek. Tehát soha nem volt szakmai tudat, nem volt közösség és nem volt alap, ami egyáltalán okot adott volna, bármilyen a társadalom megítélést megváltoztató cselekedetre. Tehát a pálya szabad, úttörők és hősök lehetnénk. Inspiráló?

A zavaros jelen

A vadkapitalizmus dzsungelében van két egymással szembenálló csoport. Ugyanakkor egyiket sem a közösségtudat/a közösséghez tartozás vezérli, mert annak olyan kegyetlenül negatív a társadalmi megítélése, hogy még az is elzárkózik tőle, aki ebből él. Tehát a fő vezérlő el a napi túlélés. Nincs koncepció, nincs stratégia, nincsenek célok, sőt ezek egyenesen szitokszavak. A viszont van, az az erőfölénnyel való visszaélés és az irracionális ellenállás mindez a túlélés súlyos morális alapjain áll. Tehát van egy borzasztó helyzet, viszont van igény a normalitásra is. Ha van igény, akkor már csak az a kérdés, születhet-e követhető cél és ébredhet ez irányban felelősség vállalás? Ha igen biztos lesz változás. Tehát a pálya szabad, úttörők és hősök lehetnénk. Inspiráló?

A sok lehetőségű jövő

A munkaadói kör azt gondolja, hogy azzal, hogy arról beszél, hogy nincs szabad és megfelelő munkaerő ez bármiféle megoldást jelent majd. Ez tény, de sokkal tanulságosabb lenne arról beszélni, hogy mi vezetett ide. Mondjam?

  1. A helytelen alkalmazói attitűd, ami során a takarítókat rabszolgának nézték és évtizedekig emberség szempontjából kétes és nem utolsó sorban fél- vagy teljesen illegális formában foglalkozatták. Akinek nem inge ne vegye magára!
  2. A helytelen vállalkozói attitűd, ami semmit nem tett azért, hogy a társadalom más szemmel nézzen a takarítási szolgáltatásra, sőt éppen kihasználta a helyzetet és minden esetben ezzel operált és mesterségesen tartotta alacsonyan a vállalási árakat. Akinek nem inge ne vegye magára!
  3. Senki nem gondolta, hogy majd a gazdaság olyan mértékben fejlődik és úgy alakul, hogy a takarító szektornak versenyezni kell majd a munkaerőért. Mivel ezt senki nem gondolta, semmit nem tett azért, hogy a tevékenység szakma legyen, polgárilag elismert és vonzó. Akinek nem inge ne vegye magára! Tehát ebben a versenyben mindenen túl is vesztésre állunk.

Ugyanakkor igazán az lenne hasznos és előremutató, ha arról gondolkodnánk és beszélnénk, hogy miképpen változhat meg a helyzet. Helyesebben miképpen változtathatjuk meg ez a helyzetet. Ez már lényegesebben nehezebb, mint panaszkodni a nagyvilágba és várni, hogy majd a nagyobb állami figyelem változtat ezen a helyzeten. Tehát a pálya szabad, úttörők és hősök lehetnénk. Inspiráló?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!