Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Világkiállítás II.

Világkiállítás II.
2016.05.17.

Előző cikkem lehet, hogy egy kicsit sokkoló volt, különösen azoknak, akiben még az 2000-es években megfogalmazott idilli kép élt. Az a kép is, vagy az osztályozás is igaznak tekinthető valamilyen szempontból, de a tegnapi kép azért fontos, mert az a mátrix másik dimenziója és az elkerülhetetlen cselekvés alapja.

Olvasd el az előző bejegyzést is, mert a mai arra épül. Tölts ki a kérdőívet, és kedden kapsz majd egy magán levelet. Persze a dolog nem annyira konspiratív, mint amennyire most látszik, viszont felvetődik két komoly akadály.

Az első az egyenesen képtelenség, mert a paci kínálat egy része arra épül, hogy ott vannak a páriák és helytálnak a rosszul, és alacsony áron megkötött szerződésekben. Ez egy olyan helyzet, ami ugyan nem érinti a piaci kínálat 100%-át de az általános vevői attitűdűt meghatározza.

Mielőtt ez kifejteném egy nagyon fontos adat. Az Amszterdamban kiállító cégek (kb. 800) felének megkérdezésével történt felmérés kapcsán kiderült, hogy a gyártók viszonteladóinak árbevételének 60%-a végfelhasználóktól jön és ez két évvel ezelőtt, ez csak 52%-volt. A másik fontos adat, hogy a takarító szakemberek részvétele az amszterdami vásáron évről évre esik, és nő az FM cégvezetők, önkormányzatok és ipari vezetők részvétele. Tehát mondjuk ki, hogy a piaci kínálat, mint külső szolgáltatás minimum bajban van.

Na, most térjünk vissza a szolgáltatói cégek osztályaira és az ok összefüggésrendszerére.

Tehát van egy kis mag, aki hisz a mesékben és azt gondolja érdemes a szakma „fáján” a csúcsra mászni. Gondolja ezt annak ellenére is, hogy akik ma sikeresnek látszanak, halvány fogalmuk sincsen a szakma mélységeihez és sorozatban gyártják az elégedettlen vevőket, akik elkezdik visszaszervezni a takarítást házon belülre. Vagyis a mai helyzet az, hogy a piaci kínálat elsősorban saját maga megszüntetésén dolgozik, de előbb kinyírja a feltörekvőket. A szerencsétlen páriák sorsa senki számára sem különösen érdekes, jó, hogy vannak, és mindenki abból indul ki, hogy mindig is lesznek.

Ha most már értjük a legfontosabb összefüggésrendszert, akkor jön a második felütés. Hol van ebből a kitörési pont? Mi ebben a cégvezetők egyéni felelőssége? Mi ebben a szakmai szövetség felelőssége? Milyen szerepet kell betöltenie a szakmai szervezetnek?

Ezen kérdések egy része megválaszolható otthon egy sarokba ülve, egy részéhez azonban csak egy vagy több szakmai kerekasztalon keresztül vezethet az út, mert nagyon fontos, hogy ki mit gondol és milyen irányba hajlandó változni.

A saját magam helyzetében is, amikor eladtam az oktató céget, és nehezen, de az utolsó 15% részesedésemtől is megváltam, és a piacra már nem úgy néztem, mint a fizetőképes kereslet kiszűrésére. Akkor 2014-ben és 2015-ben is azt láttam, hogy a kínálati piac tökéletesen kilátástalan pályán mozog és erről néha a kényszer jó irányba tereli, de annyira nem, hogy meglássa az „alagút” végén a fényt és aztán annyira végképp nem, hogy számításokat végezzen és kezdjen el „fúrni” egy másik irányba.

Amszterdam ma azt mutatja, hogy több mint 800 gyártó, akik kézi eszközöket, gépeket, tisztítószereket és szoftvereket gyártanak abban érdekében, hogy kiszolgáljanak egy meglévő és folyamatosan fejlődő igényt „fényévekkel” járnak azok elött, akiknek ezt rendszerbe kéne illeszteni és ügyesen használni kéne ahhoz, hogy mindenki boldog és elégedett legyen. Na, itt jön be a legendás szolgáltatás iránti igény kérdésköre.

A mátrix

Családi vállalkozás, szakcég, nagycég a mátrix oszlopai és pária, feltörekvő és kínálati piac a sorok, ami azt jelenti, hogy a piacon, valóján kilenc skatulya van és nagyon nem mindegy, hogy melyikben vagy. Persze az sem közömbös, hogy mit kell tenned. Varázsold kényelmesebbé a skatulyádat vagy búj ki belőle és keres másikat? Nem beszélve arról, hogy a skatulyák méretei nem korlátlanok és mindegyikben van valamilyen belső élet.

 

 

Családi vállalkozás

Szakcég

Nagyvállalat

Pária

Akár alkalmazotti, akár alvállalkozóként egyik napról a másikra él. Nem lát kitörési pontot, a túlesésért küzd.

Szakosodott, de nem elég felkészült még ahhoz, hogy a piacon önállóan megjelenjen. Csak alvállalkozóként tevékenykedik.

Nagy volumenben szervezi a személyzetet, akiket nem tud törvényesen foglalkoztatni. A piacra nem tud kilépni, csak alvállalkozóként jut munkához.

Feltörekvő

Nem érzi a szakosodásban rejlő lehetőségeket, de helyzetéhez képest sikeresen fejlődik. Képes egyre többet vállani.

Szakosodott és meg is tud jelenni a piacon, bár ez még sokszor nehézségekbe ütközik. Látja a páláyát maga elött.

Nagy volumenben szervezi a személyzetet, jelen van a piacon, de még nem tudta megalapozni magát. Minimális úgynevezett túlélési profittal tud dolgozni.

Kínálati piac

Sikeres ajánlatokat ad, melyek fedezetet tartalmaznak a sajáterős kivitelezésre és haszonnal kecsegtet.

Pozícionálta magát a piacon, sikeres ajánlatokat ad, amelyek tartalmaznak fedezetet a sajáterős törvényes foglalkoztatásra és a fejlesztésre is.

Nagy volumenben szervezi a személyzetet és sikeres ajánlatokat ad, amelyek a nagyságrendek miatt gyakran, extraprofitot is tartalmaznak.

Ha ebbe a filozófiába mélyebben el akarsz merülni, áldoznod kell rá időt. Következő továbbképzési napon erről fog szólni és nem gondolkodom nagyban. A piac egy-egy szegmensét akarom megszólítani, attól függetlenül, hogy megtaláltam a kilenc skatulya közös pontját is.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!