Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Világkiállítás I.

Világkiállítás I.
2016.05.12.

A tisztítás-technológiai piac, gyártói szemszögből nézve egyre igényesebb és egyre nagyobb volumenben igényli fejlődést. Ez a fejlődés most már azt mondhatni, hogy töretlen évtizedek óta és valójában a 2008-as válság sem érintette igazán mélyen. Ez persze nem mondható el a szolgáltatói szegmensről.

Vagyis van egy igényes és fizetőképes kereslet, de ezzel nem tud élni a szolgáltatóipar?

Nem ez így nem teljesen igaz. Andreas Lill (EFCI) tegnapi előadása a szövetségek kerekasztalán, durván általánosított. Szerintem minden, amit elmondott egy másik szemszögből is megtekinthető és akkor máris látjuk a célokat is, nem csak a panaszt. Szerinte a takarítóipar egy munkaintenzív szakma 85 – 90%-os bérfedezet aránnyal, szerintem pedig egy alacsony (10 – 15%) hozzáadott értékkel bíró szakma. Ez szégyen, mert olyan bénák vagyunk Bukaresttől Párizsig és Athéntól Stockholmig, hogy nem tudjuk kitalálni, hogy mi kéne a megrendelőnek. Aztán elhangzott, hogy az is, hogy a szakma ár vezérelt, szerintem pedig mivel csak egy minőség van ezért csak az ár számít. Ez egy marketing alaptézis, ha ki akarsz törni belőle, differenciálni kell a minőséget.

Azonban, ha mélyebbre „ásunk” a takarítói szolgáltatóipar minimum három kasztra szedhető. Ez persze nem puszta spekuláció részemről, hanem egy több mint 20 éves tapasztalat és hát vannak bizonyítékok is.

A legalacsonyabb kaszt a „Páriák” alapvetően azok az egyéni vállalkozok és cégek, akiknek a piachoz nincs kapcsolatuk, magyarul minden munkájukat egy másik takarító vagy FM cégtől kapják. Ők az a réteg, akik csak takarítanak és nincs fedezetük sem, de különösebb képességük sem, hogy marketing tevékenységbe kezdjenek és a „maguk képére formálják a piacot”. Végső soron alkalmazottak egy rendszerben, de nem illeti meg őket az a biztonság sem, ami egyébként egy alkalmazottat alapesetben megilletne. Magyarországon ez a réteg még akár 2 000 – 2 500 cég is lehet és talán 30 – 40 000 foglalkoztatott. Pontosan persze nem tudom, mert ezek a cégek nagy része nincsen a látókörömben nekem sem.

A képzők számára legizgalmasabb kaszt a „Feltörekvők” kasztja, mely maximum 5 – 600 céget számlál talán egy 10 – 15 000 alkalmazottat foglalkoztat. Ezek a cégek hisznek a tiszta piacban és hisznek abban a mesében, hogy végül is a végén minden jó lesz. Ha most nem jó, akkor még nincs vége, mint ahogy a Marigold Hotel tulajdonosa mondta. A feltörekvők hisznek a szakmában és képzik is magukat, viszont a szakmai tudás iránti vágy, egyelőre korlátozza őket abban, hogy a piacra összpontosítsanak. Most még abban a fázisban vannak, hogy a szakmát tanulják. Vannak piaci megrendelőik csak kevés és nem tudják igazán eldönteni, hogy hova iszákoskodjanak, vagy, hogy szakosodásnak van-e értelme. Ezen cégek döntő többségének éves árbevétele nem éri el az 100 Millió forintot.

A piac harmadik szegmense maga a „Kínálti piac”, a piacon cselekvőül tevékenykedő cégek kasztja, ami még úgy is bontható, hogy vannak, akik a közbeszerzési piacon is cselekvők és vannak, akik csak a versenypiacon. Ami nagyon érdekes, hogy e cégek között találunk egyaránt 100 Millió árbevétel alatti és 1 Milliárd feletti cégeket is. Továbbá a heterogenitás más területeken is megmutatkozik. Az, hogy ezek a cégek, aktívak a piacon nem jelenti azt, hogy minden esetben szakmailag jól felkészültek és azt sem, hogy a takarítás teljes palettáját nyújtanak. E cégek vezetőire alapvetően az jellemző, hogy jó üzleti érzékük van, ha kell, tudnak gátlástalanok lenni, (ha nem kell, akkor is) és a takarítás mint szakma számukra csak egy lehetőség. Ez csoport 2 – 300 céget jelenthet nem többet és az a része, akik a közbeszerzési piacon is cselekvők 50 körül lehetnek.

Te melyik kasztba tartozol? Még akkor is, ha ez most kellemetlennek tűnik, nagyon fontos lenne kapni egy visszajelzést, ami a teóriát alátámasztja (vagy nem), ugyanis azt gondolom, hogy ha változást és fejlődést akarunk mindenkinek, akkor érdekes helyzetnek nézünk elébe. Viszont tisztán láthat mindenki.

>> ŰRLAP <<

A bejelentkezés azért fontos, mert a cikk második felét csak azoknak küldöm el, mert az már egy szupertitkos dolog. Ugyanis akik felismerte, hogy hól van, az dönthet arról, hogy a helyzetét megváltoztatja. Ez a döntés sok esetben kritikus tömeget is kell, hogy jelentsen a siker érdekében, de minden utazás, bármekkora is legyen egy lépéssel kezdődik. 

Nem fokozom többet a várakozást, küld el a kitöltött kérdőívet és folytatom az elgondolást.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!