Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Vezetői összefoglaló a tréningről

Vezetői összefoglaló a tréningről
2018.12.10.

Jelen anyag egy 2 napos (16 – 18 óra) vagy egy hetes (40 óra) tréning vázlat/munka füzete. Az anyag hozzávetőlegesen 40 tételt dolgoz fel, amelyik mindegyikére, a 2 napos tréningen 20 – 25 percet szán átlagban, míg az 5 napos tréning esetében körülbelül 1 órát.

Személyes tapasztalataim szerint a 2 napos tréning leginkább egy belső motivációt erősítő foglalkozás, aminek célja, hogy a dolgozók felismeréseket szerezzenek, a szolgáltatásvezető eszközrendszerével kapcsolatban. Ezzel szemben az 5 napos, már valós közelségbe hozhatja a szolgáltatásvezető vizsga sikeres abszolválását. További 2 napos célzott FŐTÁBLA tréningek együtt és a szakirodalom buzgó tanulmányozásával kiváltható a 200 órás szolgáltatásvezető képzés, amennyiben az illető rendelkezik valós tisztítás-technológiai szakmunkás ismeretekkel és gyakorlattal.

A KATANA EDZŐTÁBOR I. tréning (2 napos), a lehetőségek és a munkabírás függvényében akár 20 - 24 óra foglalkozást[1] is jelenthet, de az alapvető felismerések és megtapasztalások már körülbelül 16 óra után[2] jelentkezhetnek. 

A tréning alapvetően a 2018-ban megjelent „Ritz Tibor: Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető” könyv alapján zajlik, de van egy plusz anyag is, ami csak a tréning kapcsán érhető el, és ami olyan összekötő elemeket tartalmaz, ami olvasva nem, de egy tréning során viszont nagyon komoly felismeréseket eredményezhet. A tréning a kezdetben elkalandozik a japán kultúra felé, azon belül is a szamuráj kard a központi elem.  Ez a hangulat megalapozásáért és a figyelem felkeltésesért van. A tréningrésztvevőket kiszakítom a mindennapok fogagából és egyben egy új világba adok betekintést, aminek elemei végig ott követik majd a tréninget, mert a párhuzam egyértelmű és alátámasztó/igazoló lesz. Tehát a témaválasztás nem véletlenszerű, a párhuzam jól tapintható lesz és mindez egyben morális alapot is ad, a tanulási/megtapasztalási folyamatnak.

Ez ad majd olyan felismerést, hogy sok megoldhatatlan kihívás valójában éppen egy jó alkalmon egy élvezetes és érdekfeszítő munkára.  Ennek egyik célja a tréning hatékonysága, de alapja lehet egy új céges kultúra megalapozása is.

Az KATANA EDZŐTÁBOR I. kifejezés egyszerre jelenti a „kardal” mint eszközzel/szerszámmal való bánásmód gyakorlását, de sokkal inkább az eszköz „edzését/hőkezelését”, vagyis felkészítését az elkövetkezendő „élet/halál” jellegű feladatra.

Gondolom most már világos: a KATANA EDZŐTÁBOR I. nem más, mint egy eszköz a szolgáltatás tervezésére, szervezésére és fejlesztésre. Szervesen beleértve ebbe egyrészt a technológia megvalósításának törvényszerűségeit, másrészt az emberi erőforrás inspirációs és munkaerő újratermelődési kihívásokat. A tréning belső szakmai célja a felismerések száma átlépjen egy kritikus határ. Ez mérni is tudjuk és fogjuk is.

A tréning első verziója 2004-ban született, amikor még a szolgáltatásvezető nem szerepelt az országos képzési jegyzékben és a piac már nem volt vevő a 900 órás mesterkurzusra. Valójában az anyag erre épült, csak kikerült belőle a szakmunkás tudás (kb. 400 óra), illetve minden nem feltétlenül fontos elsősorban csak a kezdeti időkben jelentőséggel bíró munka/tréning elemek. Körülbelül 15 tréning és 200 résztvevő tapasztalatai után született meg az 1.2-es verzió 2009-ben, amikor a szakképesítés elöször került be az okj-ba, akkor még TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIA SZOLGÁLATVEZETŐ (OKJ 31 853 07 0001 31 01) néven. Az 1.2 verzió alapvetően már 200 órában kezelte a tudást (ami megegyezett a képzési programmal) és volt egy 40 órás verziója is. Ekkor még csak a 2002-ben bevezetett FŐTÁBLA volt a meghatározó tervezési eszköz. A 1.3 verzió 2016-ban került bevezetésre, amikor a néhány éve kikerült szakképzés újra bekerült az okj-ba ezúttal már TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIA SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ (OKJ 52 853 02) vezető néven. A két bizonyítvány egyébként egyenértékű. Ekkor az egyetlen lényeges változás az ALTÁBLA bevezetése volt. Jelen 1.4 verzió egy 18 éves tapasztalatra épül és elhagytam belőle minden nem túl lényeges elemet, mert közben ezeket leírtam a szolgáltatásvezetőknek szóló könyvemben, ami november folyamán meg is jelent a PUBLIO kiadó gondozásában. A könyven megfogalmazott tudás és a tréning hatékonyságának érvényességének tesztelésére, még a megjelenésük elött 2017 és 18 folyamán több tréninget is szerveztem, ezek visszajelzései alapján véglegesítettem a könyvet és a munka füzetet is.

Azt gondolom, hogy ez a verzió és nyilván a könyv együttesen bőven lefedi a 200 órás szolgáltatásvezető képzést, de ugyanakkor a munka füzet úgy került felléptésre, hogy ez a tudás, megfelelő érdeklődésű szakembereknek akár még két nap alatt is átadható legyen. Nyilván ennek lesz majd utólagos feldolgozási időszükséglete is, de ettől még a képzés hatékonysága nagyságrendekkel javulhat.

A munkafüzet anyaga hozzávetőlegesen majdnem akkora, mint a szolgáltatásvezető könyv és bármilyen meglepő nincsenek átfedések. Még az azonos témák is másképpen vannak tárgyalva, tehát magamtól sem másoltam. Ez abból a szempontból fontos, hogy a könyv olvasásra készült és viták megnyugtató lezárására, a munka fűzet pedig egy tréning kísérő anyagának, ami során néha elő kell venni a szolgáltatásvezető, sőt még a szakmunkás könyvet is.

Fontos kérdés, hogy kinek milyen tanulási szokásai vannak. Van, akinek a könyv lapozgatása elégséges is. Az én megfigyeléseim szerint azonban, a lapozgatás sajnos csak felületes tudást ad, az igazi elmélyülést, a téma megvitathatósága hozza. Tehát a tréning jelentősége igen nagy és meghatározó, a szakmai fejlődés rögös útján.

Erőt, s erényt!

 

[1] Bentlakásos hétvége fúl extrás program péntek 08.00 – szombat 13.00 (némi alvással)

[2] 2 x 8 óra tréning

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!