Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Változások éve, az átalakulás évtizede

Változások éve, az átalakulás évtizede
2016.03.08.

Ha a helyzet sanyarú és elviselhetetlen mindenki egyre jobban hisz abban, hogy a változások egyszer csak eljönnek. Azzal a szomorú valósággal, hogy a borzasztó helyzet a mi döntéseink eredménye kevesen mernek szembenézni és még kevesebben gondolják, hogy ebben bármi kis hibájuk is lenne. Ebből adódóan a változást áhítjuk, csak azt nem látjuk tisztán, hogy előbb nekünk kéne változni, vagy majd a változások mosdatnak minket tisztára?

Hát sokak számára nincs jó hírem. Bárkit is kérdeztem mindenki azt mondta, ha azt akarod, hogy a helyzet változzon először is neked kel felkészülni a változásokra és neked kell megváltozni.

De hát a változások jönnek maguktól is!

Igen a változások tényleg jönnek. Állandóan jönnek, de ha nem vagyunk részei a változó rendszernek, nem hoznak semmi jót. Még egyszerűbben mondom: a változásra megérett helyzetben, az új változtatási törekvéseket nem a múlt, hanem a jövő szerint kell végiggondolni. Tovább megyek, minden változtatás mögé oda kell gondolni, ki kell fejleszteni az a rendszert, ami ezeket a változtatásokat megalapozza, és hosszú távon fenntartja. Különben a dolgok visszarendeződnek.

Egy példát is mondok:

Ha megjelenik szakmunkás résszakképesítése, akkor komolyan kell foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az a képzettség kötelező legyen vagy nem. A hivatásos takarításban való alapjártasság szerintem abszolút elfogadható, hogy kötelező legyen, ugyanígy a szakmunkás végzettség a csoportvezetőknek legyen előírás, míg a területi vezetőknek a szolgáltatásvezető. Mostantól mindenki fejében jól el kell, hogy különüljön a beosztás és végzettség, de az is fontos, hogy ugyanakkor pontosan lássa az összefüggéseket a kettő között.

A kritikus kérdés a hozzáadott érték!

A takarítóipar évtizedekig abból az alapállásból indult ki, hogy a bér 70 – 80%-a vállalási díjnak. Ez a bér pedig mindig is minimálbér volt, még akkor is, ha bizonyos országokban ez ágazati bértarifában testesült meg. Vagyis egy szóval a takarításnak jelenleg nagyon minimális a hozzáadott értéke.

Tehát a változások elött azt kell vizsgálni, hogy mi lenne az a más minőség, amiért a megrendelő többet fizetne, és ez hogyan változtatná meg az eredeti arányokat. Azt butaság lenne hangoztatni, hogy az ügyfelek semmiért nem lennének hajlandók többet fizetni, mert nap, mint nap látjuk, hogy nagy számban vásárolják a magas hozzáadott értékkel kínált termékeket.

Egy döbbenetes felismerés okozására alkalmas összefüggés: a fapados légitársaságok sehol még nem érték el a 40%-os piaci részesedést. Kelet-közép Európában például a 20%-ot is alig haladják meg. Most képzeljünk, el egy piacot ahol csak fapadosok vannak… Tehát a takarítási piacon csak fapadosok vannak. Hol vannak tehát a legendás szolgáltatások? Legrosszabb esetben is van 120% ki nem aknázott piaci lehetőség.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!