Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

V. Továbbképzés Ritz Tiborral

V. Továbbképzés Ritz Tiborral
2015.01.26.

A 2014-es év rengeteg újdonságot és rengeteg tapasztalatot hozott, miközben világviszonylatban is elindult egy-két projekt, ami figyelemre érdemes.Az idei továbbképző átfogó képet kíván adni az elmúlt időszakról és a jövő lehetőségeiről.

Mindig nagyon izgalmas, ha egy évet kell értékelni, és ki kell hámozni, hogy mi volt az a tanulság, ami érdemes egy továbbképzőre. Különösen akkor, ha az az év olyan volt, mint a 2014-es. Talán nem lenne túlzás azt állítani, hogy tavaly több minden történt, mint az elmúlt 10 évben.

Dióhéjban:

Kibontakozott a Leonardo program. Egyértelművé vált, hogy a módosított szakmai és vizsgakövetelményeket mindenki félreértelmezte.

Készült egy 500 órás szakmunkás képzési program, a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete több mint 1200 tisztítás-technológiai szakmunkást képzett, és ennek rendkívüli tapasztalatai voltak. Ezek kapcsán az idei program 640 órára bővült, aminek van hozadéka a piaci képzések számára is.

Megnyertük a 2014-es EuroSkills versenyt, és eldőlt, hogy 2018-ban Magyarországon kerül majd megrendezésre.

Komoly piktogram- és plakátfejlesztés zajlott.

Megkezdtük a CleanEurope felülvizsgálatát, aminek januárban már le is zajlott a belső tesztelése.

Újabb nemzetközi együttműködések indultak, és van pár megálmodott projekt is, amibe bele sem vágtam.

Azt gondolom, hogy 2015 nagy lehetőségeket rejt. A továbbképzés egy olyan nap, amikor mindenki feltöltődhet ötletekkel és motivációval arra, hogy változtassuk meg a körülöttünk lévő világot.

Azért, hogy most ilyen a helyzet, sajnos csak részben okolhatóak a kedvezőtlen gazdasági folyamatok. A „szakma” egyértelműen rossz stratégiát választott, erőteljesen az árversenyre helyezte a hangsúlyt. Azt, hogy ez egy tudatos, jól végiggondolt döntés volt vagy csak belesodródtunk a helyzetbe, és ezért most bűnbakokat lehetne kijelölni, nem érdemes boncolgatni. A lényeg az lenne, miképpen lehet ebből kikászálódni.

Ezért azt javaslom, hogy 2015. február 12-én rendezzünk egy olyan továbbképzési napot, ami legyen egyben programalkotó nap is! Tudom, nem egyszerű tekerni a mókuskereket és közben nagy ívű terveket kovácsolni, de meg kell próbálni! Remélem, a 2014-es év tapasztalatai és eredményei mélyebb megismerése ad majd ehhez lelki erőt.

A továbbképzőnapot három másfél-órás blokkban képzeltem el. A jogszabályok szintjéről kezdjük, majd mélyebbre megyünk a szakmai irányelvek szintjére, és végül megnézzük milyen üzletpolitikai alternatívák állnak jelenleg a rendelkezésünkre. Alapjaiban 9.00 órától 16.00 óráig tervezem, de ha nagyon felizzik a hangulat, folytathatjuk estig.

Tervezett program, 2015. február 12:

09.00 – 10.30 A jogszabály szintű szabályozás szférája. A szakma állami elismerését követő első 10 év tapasztalata. A szakma nemzetközileg kibontakozó hierarchikus struktúrája, annak gyakorlati értelme, és várható piaci hatásai, ennek piaci és szakmapolitikai összefüggései. Alapkérdés: mit és hogyan kell szabályozni még?

10.30 – 11.00 Kávészünet.

11.00 – 12.30 A szakmai irányelv szintű szabályozás szférája. A komplett szakmunkásképzési program és tudás megszerzésének formális és alternatív lehetőségei. A rendelkezésre álló eszközrendszer és a vizsgarendszer jövője. Bekapcsolódás a folyamatokba, egyéni lehetőségek a fejlődésre, és a hiányzó visszacsatolások. Alapkérdés: mik a megválaszolatlan szakmai kérdések?

12.30 – 13.00 Ebédszünet.

13.30 – 16.00 Az üzletpolitikai szintű szabályozás szférája. Üzletági- és egyéni marketing lehetőségek 2015-2018 között. Alapkérdés: milyen kitörési pontjai lehetnek a takarító cégeknek? Reflexiók, beszélgetés, vita és akár konkrét program-alkotás.

Remélem, hogy ez a program meggyőzött arról, hogy érdemes ezt a napot a tudás oltárán feláldozni, és hogy ez nem költség, hanem befektetés.

A részvételi díj 9 900 Ft/fő + áfa, ami tartalmazza a kávét, üdítőt és a szendvics-ebédet.

Jelentkezéshez kattints ide!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!