Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ütemterv I.

Ütemterv I.
2017.10.01.

Az októberi hónap rendkívül kemény lesz, tehát nagyon kell majd figyelni, mert, megkezdem a titkos tudásbázisom tartalmának piacra dobását. Április óta azon dolgozom, hogy a 25 év tapasztalatát rendszerezzem és eldöntsem, mit milyen formában akarok megosztani. Ennek most az első lépéseit itt olvashatod.

A legendás szolgáltatás alapjai

A könyv már majdnem készen van, a végső lektorálás folyik. Ezzel párhuzamosan most véglegesednek a fejezetekhez tartozó tréningek. Ezek rendkívül érdekesek lesznek, mert egy teljesen új koncepció szerint zajlanak, majd és amit eddig tapasztaltam rendkívül eredményes tud lenni ez a rendszer.

Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy felvázolja, mit és hogyan kell tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon a legendás szolgáltatás, megfelelőek legyenek a szerződéses viszonyok és mindenki elégedett legyen, a megrendelő a takarítócég vezetői, de még a legfiatalabb takarító segédmunkás is. Én hiszek abban, hogy a takarítás értékét és elismertségét tovább lehet fokozni, bár ehhez ténylegesen lenyűgöző szolgáltatásokat kell nyújtani. Ugyanakkor, itt sem szabad megállni, tovább kell menni, és valódi értékké kell tenni a szolgáltatásokat.

A meghatározó fogalmakat és összefüggéseket öt fejezetben mutatom be:

1)      Az ember a szolgáltatásban

2)      A vállalati kultúra

3)      A Tisztaság, mint termék

4)      A marketingmix

5)      Az integrált kézikönyv és az eljárások

Minden fejezetnek van egy tréning formája is, ami ezúttal nem meghatározott idejű. Ami valójában azt jelenti, hogy egyéntől függ, mennyi idő alatt dolgozza fel a tréning munkafüzetét. Ez egy teljesen új módszertan, ami azt jelenti, hogy kéthetente, a felügyeletem alatt, szoros interaktivitásban lehet feldolgozni az anyagot. Az akadémia programnak nevezett tréningsorozat akkor ér véget, ha mind az 5 téma munkafüzetét feldolgozta a hallgató.

Hamarosan elkészül az új elektronikus jelentkezési lap és indul a projekt.

Mindezekkel párhuzamosan a másik 4 könyv is halad. Ezen kívül már Béta verzióban elérhető az Intézménytakarító 6 automatikusan javító tesztje és hamarosan lépünk tovább. A terv az, hogy a szolgáltatásvezetővel bezárólag rendelkezésre álljon egy tesztrendszer, ami alkalmas lesz előzetes tudásfelmérésre és a belső minősítésekre is. Mihelyst a lektorálás befejeződik, a rendszer élesre állítom és indulhat a verseny.

Egyébként, ha valaki be akar szállni a fejlesztésbe nyitott vagyok az együttműködésre. A program tartalomjegyzéke készen van, ez itt letölthető, 2016-09-01-alap-attekinto-6-tananyagegyseg.pdf és ha valaki bármilyen részfeladattal szeretne foglalkozni azt nagyon jó néven, veszem.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!