Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Új alapokon a takarítási díjképzés I.

Új alapokon a takarítási díjképzés I.
2019.05.06.

Aki rendszeres olvassa a blogomat, annak talán tisztán kezd körvonalazódni, hogy a nem teljesen helyes a szakmapolitika sikertelenségében hinni, de nyilván nem diadalmenet sem. Alapvetően a saját magunk által meghatározott korlátok között mozgunk, de jól tetten érhető egy fajta evolúció is.

A szektorban dolgozó szak- és szakképzetlen emberek nem tudják és nem is nagyon érdekli őket, hogy milyen dolguk lenne még azon kívül, hogy egyik napról a másikra megéljenek.

Tehát akkor mi a lehetőség akkor, a sok kis vállalkozás vagy családi cég számára, akik esetleg komolyan gondolják, hogy a takarítási szakma, a tisztítás-technológia egy gyönyörű és kihívásokkal teli szakterület?

2019-ben egy sor olyan lehetőség és eszközrendszer áll a vállalkozó rendelkezésére, ami eddig soha. Eközben a gondolkodását a 1960-as eszközrendszer dominálja. Miközben nyakunkon az ipar újabb forradalma, a takarító szektor képtelen kilépni a 30 éve kitaposott nyomvályúból és ennek megfelelően nem is nagyon tud partnere lenni az intenzív fejlődést megélő cégeknek. A megoldás, tehát magától kínálkozik: át kell térni egy más fajta, gondolkodásra és ennek eredményeképpen majd sok minden át fog alakulni körülöttünk. A változás mindenki számára nehéz, viszont a kezelésére vannak praktikus módszerek, Ritz Tibor: Tisztás-technológiai Szolgáltatásvezető.

Ami mostanában aktuális lesz, az a megrendelők gondolkodásának változása a szolgáltatási díjjal kapcsolatban. A mai gondolkodás sokat változott a rendszerváltás óta, azonban most ez még nagyon hangsúlyosan időnorma alapú (folyik jelenleg egy kutatás, ha részt vesz benne, rögtön láthatja az eddigi eredményeket is) és nehezen tud elszakadni a minimálbértől. Függetlenül attól, hogy a bérhelyzet drasztikusan megváltozott.

Nyugat-Európában már nagyon tisztán látszik, hogy a gondolkodás eltolódott abba az irányba, hogy komolyan elemzik a rezsióradíjat is.

Tehát az időnorma fontos kérdés továbbra is, azonban annak realitása nagymértékben függ attól, hogy a szervezet milyen képességű és motivációs szintű emberekkel kívánja azt megvalósítani és milyen technológiát ad a kezükbe. Tehát a rezsióradíj szerkezete lesz a legizgalmasabb kérdés a következő években. Egy új fogalom is belép a rendszerbe és ez a hozzáadott érték kérdésköre.

A jó szolgáltatás ténylegesen sokkal többet kell, hogy érjen, mint amibe kerül. A szolgáltatási szintet, egy belső program és annak valóban megvalósuló eredménye kell, hogy meghatározza. Ennek nyilván van egy költsége, azonban az eredménye sokkal nagyobb értéket kell, hogy képviseljen a megrendelő szemében, mint amibe az kerül. Ezért nagyon izgalmas, hogy az ajánlatadó milyen garanciákat fogalmaz meg és vállal, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő mindezt el is higgye, vagy milyen tapasztalatokat ad és ezek alapján miképpen egyezkedik.

Tehát ez politika és nem lehet pontosan megfogni, hogy mennyire szakmapolitika és mennyire humán erőforrás- vagy logisztikai, netán marketingkérdés. Nyilván alapkérdés az, hogy mindez menyire transzparens már az első pillanatától és mennyire marad az, a szolgáltatás konkrét megvalósításának folyamatában is. Itt van az a pont, ahol elválik a költségalapú számolás az értékalapú számolástól. Ugyanis az új helyzet az, hogy a költségeket két kategóriába kell sorolni.

A rezsióradíj azon elemei, amelyek óhatatlanul megjelennek, amelyeket egy bizonyos szint alá nem lehet faragni, különben a cég a szürke zónába csúszik.

A rezsióradíj azon elemei, amelyek egy új szolgáltatási elem vagy különleges vállalás költségei, de amik feltételezhetően egy sokkal magasabb értéknövekedést eredményeznek, mint amennyibe azok kerülnek.

Ezt jelen pillanatban minden év elején a MATISZ meghatározza. Nyilván van valamiféle mozgástér, ez azonban egy minimális szolgáltatás fedezete. Mondhatnák ez a legolcsóbb SAJTBURGER.

Ez a cég saját innovációja és koncepciója, ami nyilván a vevői igények elemzése alapján születik. Mert a csak egy városi legenda, hogy a megrendelő csak és kizárólag a szolgáltatási díj mértéke érdekli

Fontos azonban látni, hogy ennek mértéke a szolgáltató cég méretétől és működési rendszerétől is függ. Ezek általában és szektor szinten ismertek. Minél nagyobb egy szervezet, bizonyos költségelemek annál kedvezőbbek lehetnek.

Ezek mértéke teljesen szabadon kerül meghatározásra, mert igazából, csak az számít, hogy valamennyivel kevesebb legyen, mint az alkalmazásuk alapján keletkező szolgáltatási értéknövekedés (továbbá nyilván fontos, hogy a megrendelőnek ez értéket jelentsen)

Tehát itt van a bér és járulékai. amik azonban szorosan összefüggnek az alkalmazott technológiától és ilyen értelemben az időnormákkal is. Ez a fejezet tartalmazza a törvény által előírt kötelezettségeket.

Ide soroljuk a minőségmérés és/vagy transzparencia valamilyen szintjét. Továbbá különböző vállalásokat, ami a végrehajtó állomány viselkedését, képzettségét és tapasztalatát jelenti.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!