Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Tovább egy jónak látszó úton

Tovább egy jónak látszó úton
2018.09.11.

A helyzet az, hogy ha az ember szabadságon is van, mégis előjönnek olyan dolgok, amik megerősítenek bizonyos szakmai kérdéseket. Az elmúlt pár napban sok szó esett a méhekről és meg is fogalmazod ott egy bejegyzés, ami tovább vihet egy új megértés felé.

Dióhéjban, a méhek társadalmában is van takarítás. A takarítást a legfiatalabb méhek végzik, akik a kikelést követően tisztálkodás után nyelvével gondosan kitakarítja saját bölcsőjét, és segít a többi méhnek a sejtfedelek maradványainak lerágásában, a sejt széleinek lesimításában. Ezt követően három napig tisztogatja a lépeket. Itt aztán belép a genetikai program és méhnevelővé válva az idősebb álcákat eteti az élelemraktárból szállított mézzel és virágporral. Ez az első fázis.

 

Váczi Kristóf és Takács Edit a következőket írja:

  •          „8 napos korától a fiatal álcákat és a méhanyát kezdi el etetni, mégpedig méhpempővel. Ebben az időszakban kezdi meg a munkásméh az igen változatos nektárátvevő és - feldolgozó munkát is: egyesek a gyűjtő méhektől a kijáró közelében átveszik a nektárt, mások a kijáró közeli sejtekből hordják át távolabbi lépekbe. Ismét mások pollentaposók lesznek, az a dolguk, hogy a lépsejtekben a gyűjtő méhek által ledobott virágport tömörítsék. Az átvevő méhek egy része takarító méhvé válik: hulladékot, elhalt méheket cipel ki a kaptárból. Emberi szemmel az egyik legkülönösebb feladata az úgynevezett egészségőr méheknek van, akik egyik méhtől a másikhoz mennek, és tisztogatják, csápjaikkal végigsimogatják őket.
  •          10–18 napos korában különösen fontos és gyakran sürgős feladata lehet egy munkásméhnek: a szellőztetés. A kaptár közepének ideális hőmérséklete 35°C, nagy hőségben ennek fenntartása érdekében a méhcsalád szellőztető méhei potrohukkal a kijáró felé fordulva a szárnyaikat gyorsan rezegtetik, így hajtva ki a meleg levegőt a kaptárból. Más egyedek ugyanezt teszik a kaptár belsejében. A magas belső hőmérsékletet víz vagy híg nektár elpárologtatásával is tudják csökkenteni, ennek céljából vízcseppeket terítenek el a sejteken. A méhek a szükséges hőmérsékletet fagypont alatti napokon is képesek fenntartani a kaptárban, ilyenkor fürtbe húzódnak, a hőt izommunkával és mézből termelik. A munkásméh 11 napos korától már termel viaszt, így részt vehet a méhállam sejtépítésében, sőt ekkortól már a kaptár védelmében is közreműködik, ugyanis a kaptárbejáróhoz a méhcsalád védelme érdekében őröket állítanak, hogy védjék a családot a betolakodóktól. Minden kaptárnak megvan a saját illatanyaga, amit az őrméhek – olykor csápjaikkal letapogatva társaikat – ellenőriznek.
  •          Gyűjtőtevékenységének megkezdése előtt a munkásméh már 3–5 napos korától kezdve nagyon fokozatosan, és ennek köszönhetően alaposan ismerkedik a kaptár tágabb környezetével, úgynevezett tájoló repülések során szerzi meg a szükséges tapasztalatokat. A gyűjtő munkát általában 21 napos korában kezdi el. Előbb virágport, majd nektárt, 36 napos korától pedig vizet és propoliszt hord. Ezt a külső szolgálatot teljesíti élete végéig. Vannak közöttük olyanok, akik kitartó felderítőkként újabb virágok után kutatnak, majd társaiknak „eltáncolják” a nektárlelőhely irányát, távolságát. Mások repülésirányítóként tevékenykednek, azaz illatanyagokat bocsátanak ki a fészek bejáratánál, hogy a hazatérők tájékozódását megkönnyítsék. Természetesen a fent vázolt munkák korhatárai rugalmasak, éppen ebben rejlik a méhcsalád szervezettségének nagy titka: szükség esetén át tudnak térni más munkákra, az igényekhez és a körülményekhez maximálisan képesek igazodni. A Würzburgi Egyetem méhközpontjában megfigyelték, hogy a szigorú munkamegosztás hatására, mikor is a dolgozók alig néhány hét alatt különböző munkacsoportokat járnak be, alvási szokásaik is változnak: a gyűjtögető méhek a nappal és éjszaka váltakozásának megfelelően pihennek, viszont a „belső szolgálatot” teljesítők több alvási szakaszt is beiktatnak. A kaptár tehát valóságos szuperorganizmusként működik, a méhcsalád tagjai speciális feladatokat látnak el a kollektív túlélés, tágabban értelmezve a faj fennmaradása érdekében, és mivel a méhek kipusztulását – Albert Einstein szerint – az emberiség csak négy évvel élné túl, az emberi faj érdekében is.

 

Hogyan kapcsolódik mindez a takarítási szakmapolitikához?

 

A méheket a genetikai program és talán még valami más is irányítja. Az emberi társadalomban azért még van egy két motivációs faktor, mint például az önmegvalósítás. Azonban gondolkodhatunk úgy, hogy a takarítóipar egy úgynevezett „belépő” szakma, ami elkerülhetetlen és kikerülhetetlen az ember fejlődésében.  Persze ezt tudatosan kell kezelni is kell, és ha jól csináljuk, akkor egy egészséges, munkaképes és fegyelmezett társadalom alakul ki. természetesen az alapmotivációs szempontokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Ezért aztán a takarócégek nagy felelőssége, hogy egyrészt tudjanak vonzó ajánlatot adni a fiataloknak. Majd ha azok belépetek hozzájuk, legyenek tudatában annak, hogy, legtöbbjük kb. 5 – 6 évig fognak ott dolgozni. Erre kell berendezkedni, ugyanis ez idő alatt kell nekik megkapni egy olyan kultúrát, ami hasznos mind az egyén, mind pedig a társadalom számára is. Vagyis ez idő alatt a személy tökéletes szakmunkás szintre kell, hogy feljöjjön, aki tisztában van a technológiai fegyelem minden összefüggésével. Ez azt jelenti egyrészt, hogy az utolsó két évében már egészen magas színvonalú szolgáltatást nyújt, képes fejleszteni a nála fiatalabbakat és nem utolsó sorban, ha más szakirány felé továbblép, akkor ezt a tusást és kultúrát ott is hasznosíthatja.

Tehát ez a rendszer egyrészt több bevételt is hoz és jobban megfizethető az emberi erőforrás, ugyanakkor a ciklusrendszer továbbra is működni fog és éppen ezért az erre vonatkozó folyamatokat jó ki kell találni és következetesen működtetni kell.

Nem mindegy, hogy milyen szájízzel lépnek tovább a továbblépők

Ha egészséges és emberséges a kultúra, az alapszocializáció már megvan. Ez segíti az embert a továbblépésben, és mindig hálával fog majd gondolni fiatal éveire, amikor keményen dolgozott fizikailag és megtanulta azt is, hogy az embereket mi mozgatja hatékonyan és nyilván vannak etikai kérdések is.

Szeretnél-e ezen az úton tovább menni?

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!