Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Tisztítás-technológiai szakmunkás

Tisztítás-technológiai szakmunkás
2013.01.04.

A tisztítás-technológiai szakmunkás, önállóan és/vagy esetenként beosztott személyzet segítségével, egy dokumentált, bizalmi és integrált, szolgáltatás keretein belül, egy előre meghatározott területen az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolít el vagy tart távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézetében a szakmai profilt a bevezetőben ismertetet Gyakorlati készség™ 6 szintje szerinti végrehajtási sorrend szerint határozzuk meg. Ez egy kicsit részletesebb mind az OKJ, de tartalmában ugyanaz.

Tisztázási szint

 • Felméri és meghatározza a tisztítandó területet (m2, folyóméter vagy db)
 • Megismeri a helyi körülményeket (Idetartozik minden a szennyeződésekkel és a burkolatok sajátosságaival kapcsolatos általános és helyi specifikus ismeret, továbbá a szakmunkás természettudományos ismeretei – alkalmazott fizika, kémia és mikrobiológia)
 • Felméri/megismeri/értelmezi a személyét és esetleges beosztottjait fenyegető kockázatokat

Döntési szint

 • Meghatározza a szükséges eljárást vagy technológiát és megindokolja szakmai álláspontját (a szakmai irányelvek alapján)
 • Kiválasztja a szükségesnek ítélt eszközöket és kezelőszereket
 • Meghatározza a feladattervet/munkarendet

Előkészítési szint

 • Felkészül a munkavégzésre (Idetartozik a munka, tűz és környezetvédelmi szabályok, az elsősegélynyújtás alapjainak és az üzletági általános és a helyi specifikus illemtan-házirend szabályainak ismerete)
 • Előkészíti az eszközrendszert. (Idetartozik az eszközrendszer munkára való felkészítése és a munka utáni felhasználó szintű karbantartása és raktárra való előkészítése, az üzemórák dokumentálása illetve az ezekből adódó jelentsek megtétele).
 • Előkészíti a beosztott személyzetét (idetartozik minden olyan ismeret átadása, a segéd- és betanított munkások számára, ami az aznapi munka hatékony elvégzéséhez szükséges)

Végrehajtási szint elemei (eljárások és technológiák)

 • Kezeli a hulladékot
 • Szedeget, seper
 • Kellősít
 • Szárazon, impregnáltan le- vagy feltöröl
 • Nyirkosan kétvödrös rendszer alkalmazásával le- vagy feltöröl
 • Porszívóz
 • Védőréteggel ellátott padlón, szárazon políroz
 • Ipari berendezéseket, műtárgyakat tisztít százjeges, vagy egyéb nyílt szemcseszórásos eljárással
 • Ipari berendezéseket, műtárgyakat tisztít zárt szemcseszórásos eljárással
 • Ipari berendezéseket, műtárgyakat tisztít nagynyomású-mosóval
 • Nedvesen le- vagy felmos
 • Üveget, befoglaló keretet tisztít
 • Súroló automatával tisztít
 • Porlasztással tisztít egytárcsás súrolóval vagy polírozó géppel
 • Textilburkolaton programozott szárazporos szőnyegtisztítást végez
 • Textilburkolaton textilkorongos átmeneti szőnyegtisztítást végez
 • Textilburkolaton száradó habos átmeneti szőnyegtisztítást végez
 • Textilburkolaton hengerkefés vagy gőzfejlesztővel ellátott hengerkefés átmeneti szőnyegtisztítást végez
 • Textilburkolaton kisnyomású gőzfejlesztős átmeneti szőnyegtisztítást végez
 • Textilburkolaton súroló automatás átmeneti szőnyegtisztítást végez
 • Ipari berendezéseket, műtárgyakat tisztít nagynyomású mosóval
 • Homlokzatot tisztít
 • Lúgos/savas alaptisztítást végez
 • Alaptisztítást követően súroló automatával összeszedi a szennyezett vizet és semlegesít
 • Impregnál, védőréteget visz fel a felületre
 • Szóró-radírozást végez nagyfordulatszámú géppel
 • Baleseti takarítást végez, foltot tisztít
 • Textilburkolaton alap tisztít (Samponozás)
 • Természetes köveket csiszol, políroz
 • Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
 • Létrát, állványt, emelőszerkezetet használ
 • Pótolja a szaniter fogyóanyagot
 • Vissza vagy beállítja a típusrendet
 • Rögzíti az esetleges hibákat, sérüléseket

Hatékonysági vizsgálati szint

 • Rögzíti az elért hatékonysági szintet
 • Összehasonlítja a szervezeti, nemzeti vagy nemzetközi idő és anyagnormákkal
 • Kiértékeli az esetleges eltérések okait

Átadási szint

 • Végrehajtja az átadást (leigazoltatja a „belső tanúsítványát”)
Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!