Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Tisztítás-technológiai sajátosságok

Tisztítás-technológiai sajátosságok
2018.02.12.

Pénteken intenzív vita zajlott arról, hogy végül is mi a konfliktus valódi oka a takarítási szolgáltatások körül. A létesítménygazda/beszerzési oldal alapvetően az előállított értéket vitatta (tisztaság, létszám és emberminőség, pontosság, szavahihetőség), míg a takarítók az előállítás folyamatosan növekvő költségeiről beszéltek. Eleinte olyan volt, mint a süketek párbeszéde. Aztán…

Jött az én előadásom!

Dióhéjban: A takarítási szolgáltatás nem független a takarított hely kultúrájától és azon belül a tárgyak és tételek „életútjától”. A jó takarítás eléréséhez nagyon szoros együttműködésre van szükség megrendelő és szolgáltató között. Talán fontos lehet a tétel definíciója: azon tárgyak összessége, amelyeket egyszerre bocsátanak ellenőrzésre.

Ezért a takarítási szolgáltatás megrendelése nem egy egyszerű egylépcsős folyamat, vagyis, hogy nagyjából leírjuk, a takarítandó felületeket és a jó esetben az elvárt gyakoriságokat is, majd kiválasszuk a legolcsóbb ajánlatadót. Ezt most mindenki rosszul csinálja, a létesítménygazda és a takarító is.

Ezzel szemben, minimum kétlépcsős lenne az ideális/eredményes megrendelési folyamat.

Első lépésben, a területnek vannak sajátosságai, amit meg kéne ismerni, és aminek a függvényében a takarító cég megtervezheti a szolgáltatást, elsősorban azzal, hogy kialakítja a tételeket. Azonban ehhez minden esetben szükség van a tétel életútjára is, vagyis mikor „pihen”, mikor szennyeződik intenzíven és mikor kevésbé, és arra is, hogy a vevőnek mikor lenne optimális ellenőrizni az ugynevezett kiinduló tisztítósági állapotot és természetesen azt is, hogy mikor nem zavarja öt a takarító jelenléte.

Csak zárójelben: ma már van arra is példa, amikor a takarítók munkaidőben takarítanak. Tehát bármi lehetséges.

Második lépésben elkészül a FŐTÁBLA és a MUNKATERV, utóbbi nyilván nem lehet ellentmondásban, sem az első szakasz igényeivel, sem pedig magával a FŐTÁBLA adatival.

Csak ebben a helyzetben ítélhető meg, hogy melyik szolgáltatás ár/érték aránya jobb. Természetesen mindez csak akkor működik, ha a takarítócég vezetője meg van győződve és reálisnak tartja azt, hogy az előállított szolgáltatása egy meghatározott rendszerben (MSZ EN 13549: 2004 vagy más) ellenőrizve is lesz.

Térjünk azonban vissza a sajátosságokra

Fogalmak és kifejezések

Tisztasági szintek: a tétel állapota. A tiszta szint, alapvetően vevői és elsődleges kockázati kategória szerinti szakmai szint. Minden más szint, takarítás szakmai besorolás, ami abból indul ki, hogy milyen beavatkozások milyen mértében tudnak a helyzeten javítani. Egyszerűbben milyen eljárásokkal és technológiákkal érhetővé el a TISZTA szint.

Nyugalmi periódus: az időablak, amikor a tétel nincs szennyeződési terhelés alatt. Vagyis a területen nincs emberi tevékenység. Klasszikus esetben ebben az időablakban valósul meg a takarítás, de nem törvényszerű, hogy igy legyen.

Terhelési periódus: az időblak amikor a tétel szennyeződik. Ez alapvetően két szakaszra bontható intenzív és kevésbé intenzív szakaszokra. Ezek egymást többször válthatják is, tehát fontos pontosan meghatározni. A fő kérdés az, hogy a periódus végén a tétel milyen tisztasági szinten van. Illetve kiegészítő kérdés lehet az is, hogy mikor van az a pont, amikor a tétel kapcsán be kell  be kell avatkozni (tisztítás ügyileg), mert az elért egy kritikus szintet, ami adott esetben hat az egész terület tisztasági szintjének megítélésére. Továbbá mindez nem utolsó sorban szakmai kérdés is, mert a tisztasági szint meghatározza a szükséges beavatkozási eljárást vagy technológiát. Ezen adatok meghatározói a FŐTÁBLA és a MUNKATERV bemeneti datinak.

Minőségmérési időpont: az ajánlatkérés első szakaszában azt jelenti, hogy mikor van az a légkésőbbi időpont, amikor még a terhelési szakasz megkezdődése elött ellenőrizni lehet a tétel tisztasági szintjét. A munkaterveben viszont már azt a konkrét/pontos időpontot jelöli, amikor az adott tétel ellenőrzésre bocsájtaható.

Lehet, hogy már most minden világos, lehet az is, hogy most ez nagyon macerásnak látszik. Azonban erre kidolgoztam egy tréninget, aminek neve TISZTASÁGTERVEZŐ. Ha valaki el akar merülni a témában 2 x 8 óra alatt olyan átfogó képet kap, amivel egyrészt már a helyszínen gyakorolhat, másrészt komoly szakma specifikus tudással felvértezve indulat neki, újabb a jövőjét meghatározó üzleti tárgyalásaira.

Ott találkozunk!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!