Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

TisztaShow mint egy lehetőség

TisztaShow mint egy lehetőség
2016.05.03.

A visszaszámlálás beindult, október 21 – 22 (Hungexpo B pavilon) egy nagy lehetőség arra, hogy a szakma megmutassa önmagát és egyben meg is határozza önmagát. A hatalmas tér remek alkalom arra, hogy ott a kiállítás mellett olyan szakmai bemutatót, versenyt és mérést szervezzünk, amire eddig még nem nyílt lehetőségünk.

Május 25-én 10.00 órakor, - Itt lehet regisztrálni - megtesszük az első publikus lépést, hogy megfogalmazzuk, hogyan kíván élni a lehetőséggel a Magyar Tisztítás-technológiai szakma. A kiállítás alapfunkciója, hogy bemutassa a kínálatot, az újdonságokat. Ez egyben egy imázs építés is, és nem utolsó sorban a kapcsolatok ápolása is. 25-én azonban arról beszélhetünk, hogy a kiállítás mellett milyen kísérő rendezvények dobhatják fel a hangulatot, mik azok a rendezvények, amelyek kicsalják csigaházaikból a takarítókat és üzemeltetőket és nem utolsó sorban a lakosságot is.

Az gondolom, hogy aki eljön, azt inspirálni fogja a jelenlévő szakmai közösség és a végtelen lehetőségeket rejtő üres pavilon. A rendezvény célja, hogy kezdjünk el szabadon gondolkodni, hogy miképpen használhatjuk ki ezt a fantasztikus lehetőséget. Magyarországon rég nem volt ilyen méretű szakmai rendezvény és szerintem most már megérett az idő rá.

Ahhoz, hogy egy ilyen méretű rendezvény összeálljon, rengeteg munkára van szükség, de sok munka mellett a legfontosabb, hogy összeálljon egy olyan koncepció, ami képes „tömegeket” mozgósítani. Nyilván még nem pályázunk Amszterdam babérjaira, ahol már átlépték 26. 000-ik regisztrált látogatót, de soha nem lehet tudni.

Miért fontos egy ilyen nagy rendezvény?

Mert a szakma az utóbbi időben nem tudta megmutatni magát, pedig nagy szüksége van rá. Nem is csak egy területen, hanem számtalan problémával szembesülünk, a munkaerő utánpótlástól, a társadalmi megítélésen át a pályázati gyakorlatig. Az is lehet, hogy mindegyik gyökere, mindegyik probléma közös eredője éppen saját magunk vagyunk, mert nem teszünk meg mindent, hogy kilépjünk a helyzetből.

Nem szaporítom a szót, gyere el és megbeszéljük! 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!